CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

VÔ CÙNG THƯƠNG TIÊC ĐỨC CHA NICOLAS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét