CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 156


CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – B
26-8-2012
LỜI CHÚA: Ga 6, 61-70
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa".
Suy Niệm:
Trước câu hỏi của Ðức Giêsu đặt ra cho các Tông Ðồ: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Thánh Phêrô thay cho anh em nói lên niềm xác tín của mình nơi Ðức Giêsu: "Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời."
Còn câu trả lời của chúng ta thế nào? Hãy trả lời cho Chúa bằng cuộc sống và bằng chính thái độ sống của mình.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mong muốn con người bước đi trong đường lối của Chúa. Nhưng Chúa không ép chúng con. Trái lại, Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do lựa chọn của mỗi người chúng con.
Xin cho chúng con ngày càng khám phá rõ hơn nét đẹp của đường lối Chúa, để chúng con lựa chọn cho mình một đời sống hạnh phúc vĩnh cửu. Ðời sống ấy chỉ có được khi chúng con sống theo ý Chúa mà thôi. Amen.
PHỤNG VỤ
-          Thứ hai, ngày 27/8: Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.
-          Thứ ba, ngày 28/8: Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
-          Thứ tư, ngày 29/8: Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.


·     Ý cầu nguyện tháng 9/2012:
-   Ý chung: Cầu cho các nhà trính trị. Xin cho các nhà chính trị luôn hành động lương thiện, liêm chính và yêu chuộng chân lý.
-   Ý truyền giáo: Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu sẵn sàng cho việc sai các vị thừa sai, linh mục, giáo dân và tăng thêm sự nâng đỡ cụ thể giúp các Giáo Hội nghèo nhất.
     TIN TỨC
Đức Cha FX Lê Văn Hồng,
Tân Tổng Giám Mục chính tòa Giáo Phận Huế
Ngày 18-8-2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Biển Đức XVI đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đc Stêphanô Nguyễn Như Thể, TGM chính tòa giáo phận Huế, và bổ nhiệm Đc Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, 72 tuổi, lên kế nhiệm.
Đức tân TGM sinh ngày 30-6-1940 tại Trí Bưu, Quảng Trị; thụ phong LM năm 1969 và làm Giáo Sư Tiểu chủng viện Hoan Thiện; quản xứ Truồi từ 1975-1999; sau đó ngài được cử đi du học tại Pháp. Trở về năm 2002, Cha Lê Văn Hồng làm quản xứ Phú Hậu cho đến khi được bổ nhiệm làm GM hiệu tòa Dadiaufala, Phụ tá của Tổng giáo phận Huế 19-02-2005. Ngài chọn khẩu hiệu GM là “Sicut qui ministrat” (Như một người phục vụ, Lc 22,27).
Cha Hạt trưởng Phan Thiết thăm giáo họ Đakim II
Chúa Nhật 19-8-2012, nhân dịp ngày Chầu Lượt của giáo họ Đakim II, cha Chính xứ gx Chính Tòa, kiêm Hạt trưởng Phan Thiết, đã đến cử hành thánh lễ Chúa Nhật lúc 7 giờ sáng và khai mạc phiên Chầu Lượt của giáo họ. Lúc 11giờ 00, ngài chủ sự giờ Chầu bế mạc. Giáo họ Đakim II hiện nay do cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng đặc trách.
Khóc với người khóc
Ô. Phêrô Đinh Đình Triệu, 77t, thuộc gh Anrê Trông, đã chết ngày 20-8-2012. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 22-8-2012. Linh cửu được an táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết.
Tĩnh tâm mừng lễ thánh nữ Mônica
bổn mạng giới Hiền mẫu
7 giờ 15 tối ngày 24-8-2012, giới Hiền mẫu giáo xứ đã đến tham dự tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng lễ thánh nữ Mônica bổn mạng. Cha phụ tá 1 đã hiện diện, chia sẻ Tin Mừng và giúp các bà mẹ ý thức hơn nữa ơn gọi và sứ mạng cao quý mà Chúa trao cho các bà mẹ trong gia đình. Giờ tĩnh tâm kết thúc bằng Chầu Thánh Thể để xin ơn Chúa thánh hóa và trợ giúp các bà mẹ luôn biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình trong vai trò làm vợ và làm mẹ theo thánh ý Chúa.
THÔNG BÁO
1.     Mời các bà mẹ tham dự lễ thánh Mônica, bổn mạng giới Hiền mẫu, vào sáng thứ hai ngày 27-8-2012 và lễ đoàn vào sáng thứ bảy ngày 01-9-2012.
2.     Thứ sáu ngày 31-8-2012, kỷ niệm 27 năm ngày qua đời của Cha Roger Thommeret Thơm, nguyên chánh xứ 1958-1960. Xin cộng đoàn đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
3.     Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: chị Lê Thị Mến, gh Anrê Trông: 500.000$; một ân nhân gh Giuse Thị: 500.000$; một ân nhân: 500.000$; Cô Nguyễn Vũ Viễn Dương, con bà Tố Lan, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$; chị Phạm Thị Thanh Thủy, gh Giuse Thị: 2.000.000$.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 155


CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – B
19-8-2012
LỜI CHÚA: Ga 6, 51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đặc biệt nhấn mạnh nhiều lần hai từ "thịt" và "máu". Thịt - máu, nghĩa là trọn vẹn con người. Sự sống của Ngài được trao ban cho chúng ta. Hiệu quả của sự việc ăn thịt - uống máu Ðức Giêsu: là được kết hiệp với Ngài, hiệp thông với anh em và được sự sống đời đời.
Ðức Giêsu vẫn mời gọi chúng ta và sẵn sàng ban thịt máu cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy hân hoan đón tiếp Người để được hạnh phúc trường sinh.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con, đến nỗi hiến ban chính mình để nuôi sống chúng con. Với bí tích Thánh Thể, chúng con được trở nên giống Chúa, được tháp nhập vào Chúa và sống bằng sự sống của Chúa.
Xin giúp chúng con luôn giữ tâm hồn trong sạch để đón rước Chúa. Và mỗi khi rước Chúa, chúng con ý thức mình phải sống thế nào để chứng tỏ sự sống của Chúa đang hoạt động trong chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
-          Thứ hai, ngày 20/8: Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
-          Thứ ba, ngày 21/8: Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
-          Thứ tư, ngày 22/8: Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
-          Thứ sáu, ngày 24/8: Thánh Barthôlômêô, Tông đồ. Lễ kính.


                                                  TIN TỨC
Lễ an táng linh mục Phêrô Dương Đình Thiện
Lúc 8 giờ sáng thứ hai, ngày 13-8-2012, thánh lễ an táng linh mục Phêrô Dương Đình Thiện được cử hành tại Nhà Thờ Vinh An, do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có khoảng 80 linh mục trong và ngoài giáo phận. Linh cửu cha Phêrô được chôn cất tại nghĩa trang linh mục giáo phận. ( Xem hình ảnh )
Đại hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Đại hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo phận Phan Thiết năm nay được tổ chức tại trung tâm Thánh Mẫu Tàpao vào hai ngày 12 và 13 tháng 8. Tham dự Đại hội năm nay có hơn 10.000 hội viên, trong đó gx Chính Tòa có 52 hội viên. (Xem hình ảnh )
Đại Hội Legio Mariae
Kỷ niệm 64 năm hiện diện tại Việt Nam
Ngày 13.8.2012, tại Nhà Thờ Kim Ngọc, gp Phan Thiết, Ban quản trị Senatus tổ chức Đại hội mừng 64 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam. Về tham dự ngày trọng đại của Legio Mariae, có 2800 hội viên từ 26 Giáo Phận và 12 Cha Linh Giám Comitium. Đỉnh cao của ngày Đại Hội là thánh lễ mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, do cha TĐD gp. Phan Thiết GB. Hoàng Văn Khanh chủ sự. Đại Hội cũng được vinh dự lắng nghe và đón nhận những bài thuyết trình với các đề tài: Legio Mariae sống mầu nhiệm hiệp thông, sứ vụ trong Giáo hội (do Lm Đaminh Ngô Công Sứ, linh giám Regia Xuân Lộc trình bày); Từ kinh nghiệm truyền giáo của Giáo hội Hàn quốc (do Lm Giuse Nguyễn Hữu An, quản xứ Kim Ngọc trình bày). Bên cạnh đó, 6 Comitium cũng đã chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về công tác của Legio Mariae:
-    Comitium Vinh: Phát triển và tuyển mộ.
-    Comitium Buôn Mê thuộc: Legio với người Dân tộc.
-    Comitium Phú Cường: Công tác chăm sóc Junior.
-    Comitium Sài gòn 3: Cộng tác với người di dân.
-    Regia Xuân Lộc: Công tác bảo vệ sự sống.
-    Comitium Hải Phòng: Công tác tái truyền giáo.
Legio Mariae là một đoàn thể Công giáo tiến hành, đặt dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hoạt động truyền giáo chủ yếu của Legio Mariae là kiên trì cầu nguyện, thăm viếng và làm việc bác ái tông đồ, hầu đem Chúa đến cho mọi người. Tham dự Đại Hội lần này, gx Chính Tòa có 42 hội viên. ( Xem hình ảnh )
Xưng tội rước lễ lần đầu
Sáng thứ bảy ngày 18-8-2012, có 50 em thiếu nhi được tĩnh tâm và xưng tội lần đầu; các em sẽ được rước Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong Thánh lễ II sáng Chúa Nhật ngày 19-8-2012. Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc cho các em ngày càng nên giống Chúa Giêsu Thánh Thể nhờ siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày.
THÔNG BÁO
1.      Để chuẩn bị mừng lễ thánh Mônica bổn mạng các bà mẹ vào thứ hai ngày 27-8-2012, mời các bà mẹ tham dự giờ tĩnh tâm vào tối thứ sáu ngày 24-8-2012, lúc 19g15.
2.      Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 25-8-2012, sẽ có rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình Công giáo tại nhà xứ.
3.      Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật 26-8-2012 tại nhà xứ.
4.      Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: Thiếu Nhi: 242.000$; 1 ân nhân: 500.000$; 1 ân nhân: 1.000.000$; ghe Mỹ Quang: 19.000.000$; anh chị Văn+Mai, Cty xây dựng 368, gh Giuse Thị: 5.000.000$; ghe Trần Hai: 2.100.000$; ghe Lê Thí: 1.000.000$; ghe Lê Minh: 1.000.000$; 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000$.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 154

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - B 12-8-2012


LỜI CHÚA: Ga 6, 41-52 Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'". Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. "Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Suy Niệm: Dân Do thái xưa lang thang trong sa mạc, đã được Thiên Chúa ban Manna hằng ngày để nuôi sống họ. Khi nhắc đến Manna, người Do thái rất hãnh diện. Vì đó là dấu chứng Thiên Chúa yêu họ. Họ là dân riêng của Ngài. Ðức Giêsu cũng tự ví Ngài là bánh nuôi dân mới là Giáo Hội - là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên đã ban Ðức Giêsu cho chúng ta. Ðức Giêsu đến để đem sự sống cho chúng ta. Sự sống Ðức Giêsu ban không chỉ như Manna xưa, mà là sự sống vĩnh cửu. Ðến với Ðức Giêsu, chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Manna đã làm cho dân Do thái xưa được sức mạnh để tiếp tục hành trình trong sa mạc gian khổ. Ngày nay trong sa mạc cuộc đời, chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh. Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa là sinh lực của chúng con. Xin cho chúng con biết hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được hạnh phúc muôn đời. Amen.  

PHỤNG VỤ :
- Thứ ba, ngày 14/8: Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. 
- Thứ tư, ngày 15/8: Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).

TIN TỨC :
Những sự kiện dành cho Năm Đức Tin Tòa Thánh Vatican vừa công bố lịch Năm Đức Tin với các sự kiện diễn ra từ ngày khai mạc vào thứ năm 11 tháng Mười 2012 đến ngày bế mạc 24 tháng Mười Một 2013 : - 06/10/2012, một cuộc trao đổi giữa các người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng sẽ diễn ra tại Assisi. - 12/10/2012, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ tổ chức một đêm văn hóa và nghệ thuật về niềm tin của Dante, thi sĩ người Italia, tác giả của vở Thần khúc (La Divina Commedia). - Từ ngày 15 đến 17/10/2012, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ sức khỏe sẽ tổ chức Đại hội quốc tế lần thứ 27, nhấn mạnh đến sứ vụ nhân bản và tinh thần của các bệnh viện với tính cách môi trường loan báo Tin Mừng. - Đặc biệt, từ 7 đến 28/10/2012, Đại hội khoáng đại thứ XIII của Thượng hội đồng Giám mục về chủ đề Tân Phúc Âm hóa được tổ chức tại Vatican. Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin sáng 11/10/2012 tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi tối sẽ có rước đuốc kỷ niệm năm mươi năm ngày khai mạc Cđ Vatican II. - 20/10/2012, tại đồi Gianicolo, một đêm canh thức thừa sai sẽ do Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc tổ chức. - 21/10/2012, phong thánh cho sáu vị tử đạo và tuyên xưng đức tin. - 01/12/2012, ĐTC sẽ chủ sự buổi Kinh Chiều đầu tiên của mùa Vọng dành cho các Đại học giáo hoàng, các Chủng viện và trường học tại Roma. - Từ 28/12/2012 đến 02/01/2013, Cuộc gặp gỡ dành cho các người trẻ châu Âu do Cộng đoàn Taizé, sẽ diễn ra tại Roma. (nguồn: hdgmvietnam.org)

Vui với người vui  : Sáng ngày10/8/2012, anh GB Nguyễn Xuân Hiền (tân tòng) và chị Têrêxa Lê Thị Quốc Anh, con ô. Phêrô Lê Quý và bà Hoàng Thị Cúc (gh Matthêu Phượng), đã cử hành bí tích Hôn Phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ xin chia vui và nguyện chúc anh chị luôn hạnh phúc vững bền với tình yêu chung thủy.

Khóc với người khóc : - Cha Phêrô Dương Đình Thiện, 74 tuổi, 42 năm linh mục, đã từ trần ngày trưa ngày 10/8/2012 tại nhà hưu dưỡng các linh mục Phan Thiết. Thánh lễ tẩn liệm lúc 17g00 ngày 10/8/2012, do cha Tổng Đại Diện chủ tế với các cha hạt trưởng Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Đức Tánh. Thánh lễ an táng lúc 8g00 ngày 13/8/2012 tại nhà thờ Vinh An.
- Em Têrêxa Nguyễn Trúc Vy 19t, cháu ngọai ô. Philiphê Hàn Quốc Hưng, gh Anrê Kim Thông, đã chết do tai nạn giao thông đêm ngày 07/8/2012 tại Phan Thiết. Thánh lễ an táng sáng ngày 09/8/2012 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó an táng tại nghĩa trang gx Vinh An.
- Ông Phêrô Lê Con (Đồng), 83t, thân phụ của ông Phêrô Lê Văn Trung, trưởng giáo họ Anrê Trông, đã chết ngày 10/8/2012 tại Phan Thiết.Thánh lễ an táng sáng ngày thứ ba 14/8/2012 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó an táng tại nghĩa trang Tp Phan Thiết.

THÔNG BÁO :

1. Chiều thứ hai 13/8 và cả ngày thứ ba 14/8/2012 có giải tội.
2. Thứ năm, ngày 16/8/2012: lễ trọng kỷ niệm 19 năm cung hiến nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết.
3. Thứ sáu ngày 17/8/2012: giổ 4 năm cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh, nguyên chánh xứ Chính Tòa 1988-1997.
4. Giáo xứ cám ơn quý vị ân nhân ủng hộ công trình xây dựng nhà Mục Vụ: ông Hoàng Ban: 5.000.000$; ghe Nguyễn Bá Hùng: 9.000.000$; ghe Hoàng Ban: 5.000.000$; một ân nhân: 2.000.000$; chị Trần Thị Xuân (Eden), gh Giuse Thị: 5.000.000$; một ân nhân gh Anrê Trông: 2.000.000$; hai ân nhân xin dấu tên: 400.000$; ô. Nguyễn An, ở Mỹ: 500USD; gia đình ô. bà Hường + Toàn ở Mỹ: 500USD; các em thiếu nhi trong 2 tuần vừa qua: CN 29/7/2012: 187.000$, CN 05/8/2012: 188.000$; một em huynh trưởng thiếu nhi: 500.000$; Ô. Nguyễn Minh Hải, gh Anrê Trông: 1.000.000$; ghe Nguyễn Thanh: 3.200.000$; anh Hùng ở Hàm Mỹ: 500.000$; Lê Thị Diệu, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 153


CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - B
05-8-2012
LỜI CHÚA: Ga 6, 24-35
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu".
Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến".
Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".
Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".
Suy Niệm:
Với phép lạ bánh hóa ra nhiều, Ðức Giêsu làm để nuôi dân chúng. Hôm sau họ lại đi tìm Ngài. Nhân cơ hội đó, Ðức Giêsu dạy cho họ ý nghĩa của việc tìm kiếm đích thực: đừng làm việc vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực cho hạnh phúc trường sinh.
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng bôn ba vất vả về nhiều chuyện: Hết lo cơm ăn, lo áo mặc, lại lo cho có tiện nghi sang trọng. Chúng ta dành hết thời giờ sức lực tìm kiếm cuộc sống hôm nay, thế nhưng cuộc sống viên mãn mai sau thế nào, chúng ta lại chẳng mấy quan tâm.
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải tìm kiếm điều gì mới là chính đáng?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thưa lên với Chúa như đám dân chúng xưa: Chúng con phải làm gì để thực hiện những gì Thiên Chúa muốn?
Cuộc sống của chúng con hôm nay, tất cả đều là ơn lành của Thiên Chúa. Xin cho chúng con trong khi hưởng dùng lương thực đời này, biết tìm kiếm một lương thực vĩnh viễn. Và chỉ khi tìm thấy nguồn hạnh phúc muôn đời, chúng con mới được no thỏa. Chúng con có thể nói như thánh Augustinô: Hồn con hằng khát khao tìm kiếm, cho tới khi nghỉ an trong Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
-          Thứ hai, ngày 06/8: Chúa Hiển Dung. Lễ kính.
-          Thứ tư, ngày 08/8: Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ.
-          Thứ sáu, ngày 10/8: Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo. Lễ kính.
-          Thứ bảy, ngày 11/8: Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

    

TIN TỨC

Lễ tạ ơn tân linh mục Tôma Phan Quốc Tuấn
và mừng Kim Khánh hôn phối song thân.
Sáng ngày 31.7.2012, tại gx Thanh Xuân, hạt Hàm Tân, tân linh mục Tôma Phan Quốc Tuấn đã dâng thánh lễ tạ ơn, đồng thời, mừng kỷ niệm Kim Khánh Hôn Phối của song thân - Ông Bà Cố Đaminh Phan Văn Hảo – Maria Võ Thị Nho. Đồng tế trong thánh lễ có cha TĐD GB Hoàng Văn Khanh, quý cha Hạt Trưởng và hơn 50 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ và quý thân nhân, khách mời và cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa cùng với tân linh mục và ông bà cố trong biến cố đặc biệt này. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên giám mục gp Phan Thiết, cũng đến chia vui và hiệp thông cầu nguyện.
Sau 8 năm tu học (2004-2012) tại Đại Chủng Viện Vêrôna, Italia, Thầy Phó Tế Tôma Phan Quốc Tuấn được phong chức Linh mục ngày 19.5.2012, tại nhà thờ chính tòa gp Vêrôna, do Đc Giuseppe Zenti, với sự ủy quyền của Đc Giuse, giám mục gp Phan Thiết.

Kỳ thi tuyển sinh vào chủng viện thánh Nicôla gp Phan Thiết
niên khóa 2012-2013

Trong hai ngày 1 và 2-8-2012, Chủng Viện Thánh Nicolas đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh niên khóa 2012-2013, với 102 ứng sinh đến từ khắp các giáo xứ trong giáo phận. Các ứng sinh dự thi 5 môn gồm: Giáo Lý, Kinh, Nghị Luận, Toán và Anh Ngữ. Theo Ban Giám đốc cho biết đây là kỳ tuyển sinh có số lượng ứng sinh đông nhất từ trước tới nay. Trong niên khóa này, 28 thí sinh cao điểm nhất sẽ được tuyển vào tu học tại Chủng Viện.
Trong giờ khai mạc, Cha Giám Đốc Chủng Viện Thánh Nicôla đã gặp gỡ và khích lệ các ứng sinh. Ngài cám ơn các ứng sinh đã đáp lại lời mời gọi của Giáo Phận, để “ơn gọi” trong Giáo Phận ngày càng phát triển hơn.
Mặc dù chưa biết kết quả như thế nào và chỉ đến trong một thời gian ngắn nhưng mỗi ứng sinh tham dự kỳ thi tuyển đều có những trải nghiệm thú vị đáng nhớ trong đời, được sống và tham gia các sinh hoạt tại chủng viện trong bầu khí yêu thương và huynh đệ. Hy vọng Chúa sẽ ban cho Giáo Hội, cách riêng Gp Phan Thiết những mục tử tương lai như lòng Chúa mong ước.
Lễ thánh Gioan Maria Viannê, bổn mạng cha phụ tá 2
Tối ngày 3-8-2012, HĐMVGX, đại diện các đoàn thể đã đến chúc mừng lễ bổn mạng cha phụ tá 2 Dương Nguyên Kha. Sáng ngày 4-8-2012, cha phụ tá 2 đã chủ tế thánh lễ đồng tế cùng  cha chánh xứ và cha phụ tá 1. Cộng đoàn giáo xứ đã sốt sắng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha. Trước thánh lễ, ô. Phó Chủ Tịch HĐMVGX đã đọc bài chúc mừng. Đây là lần đầu tiên cha mừng lễ bổn mạng trong thánh chức linh mục. Giáo xứ cầu chúc cha noi gương thánh linh mục Viannê để chu toàn tốt đẹp nhiệm vụ tông đồ mà Chúa giao phó.

MỪNG BỔN MẠNG CHA PHỤ TÁ GIÁO XỨ CHÁNH TÒA
GIOAN MARIA VIANNEY DƯƠNG NGUYÊN KHA
 Đêm mùng 03 tháng 8 năm 2012 trời mưa thật lớn. Mưa từng cơn từ chập tối cho đến mãi gần sáng. Đúng vào giờ giáo dân đi tham dự thánh lễ, trước 04 giờ 45 phút sáng ngày 04 tháng 8 trời bỗng dứt hẳn cơn mưa. Nhờ đó, mọi người đi tham dự thánh lễ mừng bổn mạng của cha Gioan Maria Vianney Dương Nguyên Kha khá đông. Các hội đoàn gồm hội BMCG, hội Phan Sinh, Legio, Gia trưởng và Thiếu nhi Thánh Thể tham dự đông đủ, nhiệt tình và sốt sắng. HĐMV hát lễ rất hay và rõ ràng. Thánh lễ đồng tế tại giáo xứ chánh tòa sáng hôm ấy gồm có cha Chánh xứ (hạt trưởng hạt Phan thiết) và hai cha phụ tá của giáo xứ. Sau bài ca nhập lễ, vị đại diện HĐMV mời ba cha ngồi và cộng đoàn cùng đứng để nghe bài: “Chúc mừng bổn mạng cha phụ tá Gioan Maria Vianney” như sau:
      Kính thưa cha chánh xứ! Kính thưa cha phụ tá!
      Kính thưa cha Gioan Vianney linh mục phụ tá giáo xứ chánh tòa!
      Ngày xưa, vào thế kỷ thứ XVIII ở nước Pháp, cách thành phố Lyon khoảng một giờ đi bộ, tại một ngôi làng tên là Dardilly có gia đình ông Matthêu ăn ở hiền lành, thật thà, đạo đức, tuân giữ giới răn Chúa. Ông bà được năm người con. Khi bà Maria mang thai Gioan Vianney, bà thường dâng con cho Đức Mẹ và nguyện dâng cậu cho Chúa để giúp việc Hội thánh. Và lời nguyện dâng của bà đã được Chúa chấp nhận. Lớn lên, Gioan Vianney đi tu và làm linh mục.
     Ngày nay, sang thế kỷ thứ XXI, ở một họ đạo xa xôi, có một gia đình sống thánh thiện, đạo đức, thương người cơ nhỡ. Hai ông bà được năm người con. Khi sanh con trai đầu lòng, ông bà mong ước con mình sẽ đi tu làm linh mục, nên ngày rửa tội, ông bà chọn tên thánh cho con trẻ là Gioan Maria Vianney để sau này con trẻ lớn lên sẽ noi gương và đi theo con đường của thánh nhân. Đúng như mong ước, 34 năm sau, chàng trai trẻ Gioan Maria Vianney Dương Nguyên Kha đã được Chúa tuyển chọn làm linh mục đời đời. Và hôm nay, giáo xứ chánh tòa mừng kính thánh bổn mạng của ngài.
     Kính thưa quý cha! Thưa cộng đoàn! Thánh Gioan Maria Vianney xưa kia là cậu bé dễ vâng lời, không những vâng lời trong mọi sự mà còn vâng lời mau mắn. Thánh nhân có tính hiền lành, vui vẻ, hòa nhã, chẳng cãi cọ với ai. Ngài cũng không nói lời gì làm mất lòng ai. Khi có ai nói xúc phạm làm mất lòng thì Ngài làm thinh, vẫn vui vẻ hiền lành với người ấy nên không ai buồn giận Ngài. Ngày nay, cũng có một con người giống như vậy. Chiêm ngắm hình ảnh Gioan Maria Vianney, chúng ta thấy thấp thoáng bóng dáng một vị linh mục trẻ giàu lòng xót thương là Gioan Maria Vianney Dương Nguyên Kha.
     Hồi còn trẻ, lúc mà chức linh mục mới chỉ là điều mơ ước, thánh Gioan Maria Vianney đã có một tâm nguyện: “Nếu một ngày nào đó tôi được làm linh mục, tôi sẽ đưa nhiều linh hồn về cho Chúa”. Tâm nguyện ấy cũng chính là tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của cha phụ tá Dương Nguyên Kha.
     Kính thưa quý cha! Thưa cộng đoàn! Có một cuốn sách đề tựa: “Có một người được Thiên chúa sai đến” viết về cha sở xứ Ars. Giám mục Henry Mazerat đã trích dẫn lời phúc âm Gioan: “Gioan Tẩy Giả được sai đến, mở đầu một khúc quanh của lịch sử là thời kỳ cứu thế do Đức KiTô thực hiện. Mười tám thế kỷ sau, một Gioan khác, Gioan Maria Vianney cũng được Thiên chúa sai đến, không tạo ra một khúc quanh nhưng chính là một hiện tượng nổi bật trong đời sống giáo hội, Ngài không chỉ làm biến đổi hoàn toàn bộ mặt của một giáo xứ Ars nhỏ bé heo hút ở miền nam nước Pháp mà còn gây ảnh hưởng lan rộng tới tầm mức Giáo hội”. Đến thế kỷ XXI, một Gioan khác, Gioan Maria Vianney Dương Nguyên kha cũng được Thiên Chúa sai đến trên cánh đồng truyền giáo. Với quyền năng và sự sắp đặt của Thiên Chúa, hy vọng ngài sẽ hướng dẫn, sáng soi cho cha Dương Nguyên Kha làm nên những điều kỳ diệu cho Giáo hội, cho giáo phận Phan Thiết.
     Hôm nay, trong thánh lễ mừng kính thánh Gioan Maria Vianney mà Giáo hội chọn làm bổn mạng của các linh mục, nhất là các cha sở, chúng con kính chúc Cha chánh xứ, Cha phụ tá dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và ân sủng Chúa. Đặc biệt trong thánh lễ này, giáo xứ mừng kính bổn mạng cha Gioan Maria Vianney Dương Nguyên Kha, nguyện xin Chúa luôn yêu thương, chúc phúc, gìn giữ, soi sáng và hướng dẫn cha luôn khôn ngoan và vũng vàng trên con đường mục tử. Xin Thánh Quan Thầy cầu bầu cùng Chúa cho cha Dương Nguyên Kha bền đỗ với ơn gọi.
     Để tỏ lòng kính yêu sâu sắc đến cha phụ tá Gioan Maria Vianney, giáo xứ chánh tòa kính dâng lên cha bó hoa tươi thắm là muôn ngàn tấm lòng hiếu thảo của chúng con. Xin Cha vui  nhận. Chúng con trân trọng kính chào!
     Một tràng pháo tay giòn giã vang lên chúc mừng Cha phụ tá Gioan Maria Vianney. Tiếp theo thánh lễ diễn ra thật long trọng do cha Dương Nguyên Kha làm chủ tế. Cuối lễ, vị ủy viên phụng vụ mời quý Cha, quý dì, HĐMV và Thiếu nhi Thánh thể ở lại cùng chụp ảnh lưu niệm. Mọi người ra về trong niềm hân hoan và hít thở không khí trong lành của vùng ven biển vào buổi sáng sớm ráo tạnh, chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
                                                                                    
Alexis Minh Khâm

THÔNG BÁO
1.     Tổng kết đóng góp xây dựng tháng 7-2012:
a.      Gh Anrê Trông: 6.600.000$
b.     Gh Ximon Hòa: 6.450.000$
c.      Gh Giuse Thị: 4.800.000$
d.     Gh Anrê Kim Thông: 4.700.000$
e.      Gh Matthêu Phượng: 9.300.000$
      Tổng cộng cả 5 gh: 31.850.000$
2.     Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: anh chị Xuân+Nghĩa, gh Anrê Kim Thông: 2.000.000$; anh Lê Văn Bá, gh Giuse Thị: 2.000.000$, Phan Sinh: 1.000.000$; ông Nguyễn Tích Vinh: 1.000.000$, bà Phúc, gh Giuse Thị: 200USD, 1 ân nhân: 500.000$