CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

GIÁO HẠT BẮC TUY DÂNG LỄ BÊN THI HÀI ĐỨC CHA NICOLAS


Giáo Hạt Bắc Tuy kính viếng và dâng lễ cầu hồn cho Đức Cha Nicolas


GIÁO HẠT BẮC TUY
KÍNH VIẾNG VÀ DÂNG LỄ CẦU HỒN CHO ĐỨC CHA NICOLASTừ 2g00 sáng ngày 8-5-2015, các Giáo Xứ thuộc Hạt Bắc Tuy đã chuản bị ra xe tiến về Tòa Giám Mục Phan Thiết, để kính viếng và dâng lễ cầu hòn cho Đức Cha Nicolas.

xem hinh

Đoàn đại diện của mỗi xứ gồm các Cha Chính Xứ, Phó Xứ, các Nữ Tu, Hội Đồng Mục Vụ, các Ban Ngành Đoàn Thể đã đến TGM lúc 6g30.  Sau khi ổn định, các Giáo xứ đã lần lượt thắp hương và kính viếng Đức Cha Nicolas, cùng với những lời kinh nguyện chân thành, không thiếu những cảm xúc thương mến, tiếc nhớ trào dâng đến rơi lệ.
Gần 8g00, có đoàn của các Giáo xứ Vinh Lưu và Phú Lâm, cùng đến kính viếng.
Đúng 8g00, quí cha Hạt Bắc Tuy dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Nicolas, quí Cha Gx Vinh Lưu và Phú Lâm, cùng đồng tế. Cha Hạt Trưởng Bắc Tuy chủ tế và giảng lễ.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Hạt Trưởng nói: “Trong tâm tình con thảo đối với Đức Cha Nicolas, vị Cha chung, vị Giám Mục Tiên Khởi của Giáo Phận, và trong niềm tin tưởng Chúa Ki-tô phục Sinh sẽ phục sinh Người Tông Đồ của Chúa, đã làm chứng cho Tình Yêu Chúa trong giai đoạn vô cùng khó khăn, nơi mảnh đất Bình Thuận này, nơi Cộng Đoàn Hội Thánh Phan Thiết này …
Chúng ta họp nhau đây, cùng dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa đã làm hoàn tất một cuộc đời Tông Đồ bằng cái chết, sau 88 năm hành trình dương thế, 62 năm linh mục và 41 năm làm Giám Mục vì đoàn chiên Chúa”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét