CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

BẢN TIN HANG TUẦN 283

       CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B
                     Ngày 01-02-2015
                         
LỜI CHÚA: Mc 1,21-28
(Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu vào hội đường giảng dạy, người ta kinh ngạc về giáo huấn của Ngài. Giáo huấn của Ðức Giêsu mới mẻ vì biểu lộ tình yêu thương vô vị lợi. Ngài dạy dỗ như Ðấng có uy quyền: Vì lời Ngài có sức biến đổi, có sức tiêu diệt thần ô uế. Sự hiện diện của Ðức Giêsu làm thần ô uế phải tru trếu lên. Mặc dù đối kháng với Thiên Chúa, nhưng ma quỷ cũng phải tuyên xưng. Ngài là Ðấng Thánh của Thiên Chúa, và Ngài đã chiến thắng nó.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, ma quỷ cũng phải tuyên xưng danh Chúa. Xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng danh Chúa bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin quyền năng Lời Chúa giải thoát chúng con khỏi cám dỗ của ác thần, để chúng con sống và chỉ sống cho Chúa mà thôi. Amen.
PHỤNG VỤTIN TỨC
CÁC CHA ĐI NHẬN XỨ MỚI
1/ Ngày 26-01-2015, cha FX. Hồ Tấn Tú, phó xứ Hiệp Đức, hạt Hàm Thuận Nam, đến nhận xứ Đông Hà, hạt Hàm Tân.
2/ Ngày 27-01-2015, cha Giuse Nguyễn Anh Lâm, phó xứ Vinh Thanh, hạt Hàm Tân, đến nhận xứ Thuận Đức, hạt Hàm Thuận Nam.
3/ Ngày 28-01-2015, Cha Giuse Phạm Hoài Sâm, phó xứ Võ Đắt, hạt Đức Tánh, đến nhận xứ Mân Côi, hạt Hàm Tân.
4/ Ngày 29-01-2015, cha FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương, phó xứ Tầm Hưng, đến nhận xứ Suối Nhum; cha JB. Trần Ngọc Linh, phó xứ Lương Sơn, đến nhận xứ Sông Lũy; cùng ngày, ĐGM giáo phận, cha Niên Trưởng, quý cha Hạt Trưởng và quý cha, cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đã đưa cha Antôn Lê Minh Tuấn, chính xứ Tin Mừng, hạt Trưởng Hàm Tân, đến nhận xứ Vinh Thanh.
5/ Ngày 31-01-2015, cha niên trưởng, kiêm hạt Trưởng Phan Thiết, thay mặt Đức Cha Giuse, cùng quý cha, tu sĩ nam nữ, giáo dân gx. Chính Tòa đã đưa cha Phaolô Nguyễn Bá Huân, phó xứ Chính Tòa đến nhận xứ Thánh Mẫu. Cùng ngày, ĐGM giáo phận đã đưa cha Giuse Trương Văn Hùng, phó xứ Tân Lý, đến nhận xứ Tin Mừng, hạt Hàm Tân.
LỄ BỔN MẠNG HUYNH TRƯỞNG
Chiều ngày 30-01-2015, cha Phaolô Nguyễn Bá Huân và cha GB. Trần Thái Quốc dâng thánh lễ mừng thánh Gioan Don Bosco, bổn mạng anh chị Huynh trưởng. Trước đó, tối thứ 5 các anh chị đã được cha GB. Trần Thái Quốc hướng dẫn tĩnh tâm và ban bí tích Hòa Giải. Trong thánh lễ  cha GB. Trần Thái Quốc đã nhắc lại tinh thần phục vụ của các người Huynh Trưởng qua bài hát “Bài Ca Phục Vụ”: Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ vì Đức Kitô. Ước mong sao qua thánh lễ mừng kính thánh Gioan Don Bosco giúp các anh chị tăng thêm tinh thần phục vụ là đưa Chúa đến với các em Thiếu Nhi dù con đường gặp nhiều khó khăn.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Trương Duy Phương, tân tòng, ở Gp. Xuân Lộc và chị Anna Nguyễn Thị Kim Yến, con bà Maria Ngô Thị Minh, ở gh. Anrê Trông, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng thứ bảy ngày 31-01-2015.
Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Nguyễn Thị Bông, 91t, ở gh. Anrê Kim Thông, từ trần ngày 26-01-2015. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 28-01-2015, và được an táng tại nghĩa trang Phú Hội; ông Xinon Nguyễn Đức Nở, 77t, ở gh. Giuse Thị, từ trần ngày 26-01-2015. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 30-01-2015, và được an táng tại Nghĩa trang Phú Hài.
Xin cho hai linh hồn Anna và Ximon được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
     
THÔNG BÁO
   1. Thứ hai ngày 02-2-2015, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (lễ nến), các bà mẹ có con nhỏ, mang theo nến, đưa con đến tham dự thánh lễ 5g30 chiều.
2. Mời các Bà Mẹ họp vào tối thứ hai ngày 02-02-2015, lúc 7g30; và mời anh em gia trưởng họp vào tối thứ tư ngày 04-02-1015, lúc 7g30.
3. Thứ sáu đầu tháng ngày 06-02-2015, đưa MTC cho người già người bệnh.
4. Giáo xứ chân thành cám quý ơn ân nhân ủng hộ: chị Lê Thị Diệu, gh Anrê Kim Thông: 200.000$, dịch vụ nấu ăn Hạnh Phương: 1.000.000$
5. Dãy Nhà Mục Vụ dọc theo  đường Ngư Ông đã đổ 2 tấm bêtông, nhưng tầng 2 chưa lợp mái. Trong phiên họp đầu năm ngày 04-01-2015, HĐMVGX đã quyết định lợp mái chống thấm bảo quản công trình.
6. Kính mời ban thường vụ, các ủy viên,  trưởng các giáo họ và trưởng các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30, Chúa nhật 01-02-2015.


Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 282

                                 
 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B
                  Ngày 25-01-2015
           LỜI CHÚA : Mc 1, 14-20
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ, Ngài kêu gọi con người canh tân, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa.
Trong chương trình của Thiên Chúa: Mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế các tông đồ, những người kế vị được kêu gọi để cùng với Ðức Giêsu đem Tin Mừng cho toàn thế giới.
Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta cũng được tuyển chọn để thi hành sứ vụ này: Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa ?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Ngày nay Chúa cũng muốn nơi mỗi Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con có tâm hồn quảng đại, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết sống một đời Kitô hữu tốt: tốt đạo đẹp đời. Cách sống gương mẫu của chúng con là một lời loan báo sống động cho Tin Mừng cứu độ. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
ĐHY FERNANDO FILONI THĂM VIỆT NAM
Nhận lời mời của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN, Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan Tin Mừng cho các dân tộc (Bộ Truyền giáo) đã đến thăm mục vụ Giáo hội Công Giáo tại Việt Nam.
Đức hồng y Fernando Filoni đã đến sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc 19g30 ngày 19-01.
Ra đón Đức hồng y Filoni tại sân bay có Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội và các Đức giám mục trong Ban Thường vụ HĐGMVN, một số giám mục của Giáo tỉnh Hà Nội, quý cha và một số giáo dân trong TGP Hà Nội.
Rời sân bay Nội Bài, phái đoàn về Toà TGM Hà Nội. Đáp lại lời chào mừng của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức hồng y Filoni bày tỏ sự hài lòng và lời cảm ơn Đức hồng y Tổng giám mục Hà Nội, quý Đức cha và mọi người. Sau đó, ngài chuyển lời chào thăm và phép lành của Đức Thánh Cha tới toàn thể cộng đoàn hiện diện. Sau cùng, mọi người cùng đọc Kinh Lạy Cha và buổi chào đón kết thúc lúc 20g40 với phép lành của Đức hồng y Filoni.
Tại Hà Nội, Đức hồng y Filoni gặp Hội đồng Giám mục Việt Nam vào lúc 8g30 ngày 20 tháng 01 và gặp gỡ các linh mục thuộc Giáo tỉnh Hà Nội. Đặc biệt, ngài cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo cùng với các Đức Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và các linh mục Giáo tỉnh Hà Nội vào lúc 11 giờ cùng ngày tại nhà thờ Chính toà Thánh Giuse Hà Nội. Buổi chiều cùng ngày, ngài đi chào thăm Chính quyền Việt Nam.
Tại Huế, ngày 22-01, Đức hồng y Filoni viếng thăm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, gặp các linh mục Giáo tỉnh Huế, chủ tế Thánh lễ đồng tế với sự tham dự của đông đảo giáo dân, cách riêng các giáo dân vùng Quảng Trị.
Tại Đà Nẵng, ngày 23-01, Đức hồng y Filoni thăm Đền Thánh Chân phước Anrê Phú Yên Phước Kiều, thăm giáo xứ Hội An và làm phép viên đá xây dựng Trung tâm Mục vụ Truyền giáo Buzomi. Buổi chiều, ngài gặp gỡ hàng giáo sĩ giáo phận Đà Nẵng và cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà Đà Nẵng, mừng kỷ niệm 400 năm giáo phận Đà Nẵng được đón nhận Tin Mừng. Ngoài ra, Đức hồng y Filoni cũng đi thăm Nhà hưu Dòng Thánh Phaolô và làm phép, khánh thành Trung tâm Mục vụ.
Tại Xuân Lộc, ngày 24-01, Đức hồng y Filoni cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ chính toà, mừng kỷ niệm kim khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc.
Tại Sài Gòn, Đức hồng y Filoni sẽ cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ chính toà vào sáng Chúa nhật 25-01, sau đó gặp gỡ cộng đoàn Dân Chúa tại Trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận. 
Chuyến viếng thăm của Đức hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo kết thúc và ngài trở về Roma vào chiều Chúa nhật 25-01.
Sơ lược tiểu sử Đức hồng y Fernando Filoni: Ngài sinh năm 1946 tại Manduria, Italia; thụ phong linh mục ngày 03-07-1970; được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục và Sứ thần Toà Thánh tại Jordan và Irak từ năm 2001, Sứ thần Toà Thánh tại Philippines từ năm 2006. Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 5 năm 2011, ngài làm Phụ tá Quốc Vụ Khanh; và làm Bộ trưởng Bộ Truyền giáo từ năm 2011 đến nay. Ngày 18 tháng 2 năm 2012 được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đặt làm Hồng y.
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA TỪ GIÃ
CHA PHỤ TÁ CŨ VÀ ĐÓN 2 CHA PHỤ TÁ MỚI
Trong thánh lễ đồng tế của cha phụ tá đương nhiệm với 2 cha phụ tá mới, chiều thứ bảy ngày 24-1-2015, giáo xứ đã chúc mừng bổn mạng, sinh nhật (25-1) thứ 41 và cám ơn  cha Phaolô Nguyễn Bá Huân, sau 2 năm 7 tháng (tháng 7/2012 - 2/2015) phục vụ tại giáo xứ, cha sẽ đến nhân nhiệm vụ chánh xứ gx Thánh Mẫu, TP Phan Thiết, lúc 8g30 ngày 31-1-2015. Cũng trong thánh lễ này, giáo xứ hân hoan chào mừng 2 cha phụ tá mới: cha Giuse Lê Văn Hiếu, sinh 1976, gia đình ở gx Tánh Linh và cha GB Trần Thái Quốc, sinh 1981, gia đình ở gx Vinh Lưu. Giáo xứ cầu chúc quý cha hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chúa và giáo hội trao phó.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phaolô Nguyễn Duy Thức, ở Mỹ và chị Anna Phạm Tố Anh, con bà Maria Nguyễn Thị Thủy, ở gh. Anrê Kim Thông ; anh Gioan Trần Quốc Vương, con bà Maria Nguyễn Thị Tưởng, ở gh. Anrê Trông, và chị Maria Phan Thị Thùy Trang, tân tòng ; các anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng thứ bảy ngày 24-01-2015.
Giáo xứ chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
THÔNG BÁO
1. Cha Phaolô Nguyễn Bá Huân, nguyên phụ tá gx Chính Tòa, sẽ đến nhận xứ Thánh Mẫu vào lúc 8g30 thứ bảy ngày 31-1-2015.
2. Thứ bảy cuối tháng ngày 31-01-2015, có rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 7g00 sáng. Xin nộp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
3. Thứ bảy ngày 31-01-2015, lễ Thánh Gioan Boscô, bổn mạng giới trẻ và Huynh trưởng. Mời các bạn trẻ và các huynh trưởng tham dự tĩnh tâm vào tối thứ năm lúc 7g30, và tham dự Thánh lễ mừng bổn mạng lúc 5g30 chiều thứ sáu ngày 30-01-2015.

4. Giáo xứ chân thành cám ơn anh Nguyễn Đức Thân, mới nhập vào gh Anrê Kim Thông, ủng hộ 500.000$.

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 281

                                     
   CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B
                   Ngày 18-01-2015
              LỜI CHÚA : Ga 1, 35-42
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá".
Suy Niệm:
Qua lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ của ông đã đi theo Ðức Giêsu. Anrê, một trong hai vị tiên khởi, sau khi đã gặp được Ðức Giêsu rồi, lại giới thiệu cho em mình là Simon Phêrô. Philípphê cũng giới thiệu cho Natanaen sau khi ông đã đi theo Chúa.
Ðộng lực thúc đẩy người môn đệ đi làm chứng là tình yêu Ðức Giêsu, sau khi đã gặp được Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, lời Ngài truyền cho chúng con: hãy làm chứng nhân cho Thầy. Nhưng làm sao có thể chúng con thực thi được mệnh lệnh này, nếu chúng con chưa một lần gặp Chúa? Làm chứng cho Chúa không phải chỉ bằng lời nói vô nghĩa, nhưng phải có nội dung nơi chính tâm hồn đã cảm nghiệm. Xin Ðấng Phục Sinh tỏ mình ra cho chúng con, để chúng con có thể giới thiệu về Ngài. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
  THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG CỐ PHÊRÔ
THÂN PHỤ CHA PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH SÁNG
Thánh lễ an táng Ông Cố Phêrô Nguyễn Trọng Đặng là thân phụ cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng - Quản Lý Giáo Phận Phan Thiết, được cử hành cách long trọng vào lúc 5g30 sáng ngày 14.01.2015, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hưng, Hạt Phan Thiết. Đức Giám Mục Giáo Phận cùng linh mục đoàn Phan thiết đồng tế, đông đảo chủng sinh tu sĩ nam nữ, các thân nhân, linh tông huyết tộc, cộng đoàn giáo dân nhiều giáo xứ cùng hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa linh cửu Ông Cố Phêrô đến nơi an nghĩ cuối cùng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Hưng.
Ông Cố Phêrô đã hoàn tất cuộc đời trong tuổi thọ 88 đáng kính, gần bước tới tuổi “Cửu thập như nhân tiên”. Một cuộc sống đạo hạnh tốt lành của Ông Cố được tưởng thưởng bằng một cái chết bình yên. Ông cố được chết trong Chúa, từ nay hết nhọc nhằn vất vả, giả từ cuộc sống trần gian để về với Chúa .Trong sự tiễn đưa ấm áp của gia đình, con cháu, các linh mục, tu sĩ nam nữ, những người thân yêu, trong sự đón nhận ấm áp của đất trời, Ông Cố thật sự vui mừng về với Thiên Chúa tình yêu. Những người thân trong tang quyến, đoàn con cháu, bà con làng xóm, cộng đoàn giáo xứ lại thấy đâu đây hình bóng của Ông vẫn còn hiện hữu, hình bóng lung linh như ánh sáng những ngọn nến toả vào ký ức những kỷ niệm nhập nhoà. 
Cuối thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng thay mặt tang quyến cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Cộng đoàn. Trước khi làm nghi thức từ biệt, Cha Niên Trưởng đại diện linh mục đoàn cám ơn Ông Cố đã quảng đại dâng con mình cho Chúa và Giáo Phận, đồng thời phân ưu với Cha Phêrô và tang quyến.
Ông Cố Phêrô ra đi trong niềm hạnh phúc và hy vọng sống trong sự sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh. Nguyện xin Chúa nhân lành đoái thương đón nhận và dẫn đưa Ông Cố về dự tiệc vui muôn đời.
LINH MỤC ĐOÀN GP. PHAN THIẾT TĨNH TÂM NĂM
Năm nay, Giáo phận Phan Thiết tổ chức tuần tĩnh tâm từ thứ hai ngày 12-01-2015 đến thứ sáu ngày 16-01-2015, với chủ đề: “Linh Mục Và Phúc Âm Hóa Giáo Xứ- Cộng Đoàn”.
Tham dự tuần tĩnh tâm có 121 linh mục và 2 phó tế. Trước mặt Chúa, bên chân Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, quanh vị Cha chung của Giáo phận, trong tình thân ái huynh đệ, anh em linh mục hiệp thông trong tình gia đình giáo phận. Đây là thời gian quan trọng để mỗi linh mục nhìn lại chính mình rà soát và canh tân bản thân; đồng thời linh mục đoàn nhìn lại đời sống mục vụ của giáo phận trong năm qua, và định hướng chương trình mục vụ cho năm Phụng vụ mới, năm “Tân-Phúc-Âm hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”.
Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 10g00 thứ hai ngày 12-01-2015, với bài huấn từ của Đức Giám Mục Giáo Phận, và kết thúc với giờ chầu Thánh Thể lúc 10g30 thứ sáu ngày 16-01-2015.
Trong đợt tĩnh tâm này, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Gm Giáo Phận Cao Bằng-Lạng Sơn chia sẻ 6 đề tài : (1)“Giáo xứ, mái ấm gia đình”; (2)“Giáo xứ, căn nhà của Lời”; (3)“Giáo xứ và những thách đố của thế giới ngày nay”; (4)“Người Kitô hữu giáo dân, quyền và sự cộng tác”; (5)“Phục vụ bác ái, Giáo xứ hướng đến truyền giáo”; (6)“Những biên cương mới của Giáo xứ”. Qua đó giúp cho các linh mục rà soát lại đời sống và công việc mục vụ của mình và định hướng mục vụ cho năm tới.
Trước khi bế mạc tuần tĩnh tâm, ĐGM Giáo Phận công bố nơi phục vụ của các cha mới phong chức và danh sách các cha chuyển đổi đợt đầu năm 2015:
Quý cha mới phong chức
Phụ tá xứ
Quý Cha chuyển đổi
Từ Gx
Đến Gx
Gioan Trần Lữ Đô
Vinh Tân
 Antôn Lê Minh Tuấn
 Tin Mừng
 Vinh Thanh
Phêrô Trần Đình Dũng
Phan Rí Cửa
 Antôn Nguyễn Thế Học
 Hiệp Tân
Về TGM để đi học
Giuse Lê Minh Hà
Long Hương
 GB Nguyễn Đình Khôi
 Huy Khiêm
Hiệp Tân
Gioan Hoàng Huỳnh Hải
Hiệp An
 Giuse Trương Văn Hùng
 Tân Lý
Tin Mừng
Phaolô Nguyễn Sĩ Hiệp
Hiệp Đức
 Giuse Phạm Hoài Sâm
 Võ Đắt
Mân Côi
Giuse Lê Văn Hiếu
Chính Tòa
 Phaolô Nguyễn Bá Huân
 Chính Tòa
Thánh Mẫu
Gioankim Phạm Văn Hoạt
Thanh Xuân
 Fx Hồ Tấn Tú
 Hiệp Đức
Đông Hà
Phêrô Hòang Phồn
Võ Đắt
 Phêrô Trần Thiện Khuê
 Vinh Tân
Huy Khiêm
GB Trần Thái Quốc
Chính Tòa
 Giuse Nguyễn Anh Lâm
 Vinh Thanh
Thuận Đức
Phaolô Nguyễn Ngọc Trác
Thanh Hải
 GB Trấn Ngọc Linh
 Lương Sơn
Sông Lũy
Aug. Nguyễn Công Trứ
Vinh Thanh
 Fx Ng. Phạm Hoài Thương
 Tầm Hưng
 Suối Nhum
Phêrô Nguyễn Anh Tuấn
Chính Tâm
 Stêphanô Bùi Vi Thành 
 Thanh Hải
Phục Sinh
Fx Huỳnh Thiên Vũ
Tân Lý
 Phêrô Đỗ Sự
 Mân Côi
Đá Dựng
Phêrô Nguyễn Hoài Vũ
Tầm Hưng
 Phêrô Trần Duy Khanh
 P. tá Bình An
 Phụ tá Hòa Vinh
Augustinô Vũ Văn Vụ
Hiệp Nghĩa
 Phêrô Lê Anh Tuấn
 P. tá Th. Mẫu
Phụ tá Vinh Lưu
Đaminh Lê Hoàng Vương
Thanh Hải
 Phaolô Nguyễn Thái Hinh

Phụ tá Ma Lâm
Thầy Phaolô Hòang Văn Tới
Giúp Gio Linh
 Phanxicô Trần Văn Phi

Phụ tá Hà Văn
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Nguyễn Thị Phú, 91 tuổi, ở gh. Ximon Hòa, từ trần ngày 12-01-2015. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 14-01-2015, và được an táng tại nghĩa trang Phú Hài. Xin cho linh hồn Anna được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
1. Để giữ gìn vệ sinh chung, xin cộng đoàn không để lại tờ bản tin, khăn, giấy… trên bàn ghế trong nhà thờ.

2. Khi đưa các em nhỏ đi lễ, xin giữ các em không đi lại chạy nhảy trong nhà thờ để giữ bầu khí sốt sắng nghiêm trang trong Thánh lễ.