CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 104


CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A
Ngày 28-8-2011
LỜI CHÚA
Mt 16, 21-27

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".


Suy Niệm:

Sau khi Ðức Giêsu tỏ cho các Tông Ðồ con đường Thập Giá Ngài sắp bước vào. Phêrô, con người đầy nhiệt huyết và rất thương Thầy, ông không thể chấp nhận được: Thầy là Ðấng Kitô mà lại phải chịu khổ nạn. Đức Giêsu đã thẳng thắn quở trách Phêrô. Vì để thi hành ý của Chúa Cha cách trọn vẹn, chỉ có con đường duy nhất Ngài bước đi là con đường thập giá.
  
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con chọn Chúa mỗi ngày qua những chọn lựa của mình. Xin giúp chúng con từ bỏ những thói hư tật xấu để nhờ ơn Chúa, chúng con được siêu thoát theo Chúa suốt đời. Amen.

PHỤNG VỤ

-   Thứ hai, ngày 29/8. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, Lễ nhớ.
-       Thứ năm, ngày 01/9. Đầu tháng.
-       Thứ sáu, ngày 02/9. Đầu tháng. Ngày Quốc khánh, cầu bình an cho Tổ Quốc.
-   Thứ bảy, ngày 03/9. Đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
  
TIN TỨC      

-         Chúa Nhật XXI TNA, ngày 21/8/2011 vừa qua, cùng với giới Hiền Mẫu ở các Giáo hạt trong Giáo phận, giới Hiền Mẫu Hạt Phan Thiết cũng hân hoan tổ chức ngày họp mặt các BMCG trong Giáo hạt tại Giáo xứ Kim Ngọc, với số lượng 580 Hiền mẫu.
-         Trong ngày đại hội, quý chị em Hiền mẫi đã được bác sĩ Lan Hải, chuyên viên tư vấn hôn nhân và gia đình, chia sẻ và giao lưu về đề tài : “ Vai trò của người mẹ trong việc giáo dục giới tính cho con cái “
-         Trong ba ngày, 24 – 26/8 vừa qua, Giáo phận tổ chức khóa học “ Người điều chỉnh âm thanh Nhà thờ “, tại Chủng viện Thánh Nicôla, do các chuyên viên của Công ty Việt Thương, Suối Nhạc giảng khóa. Mỗi Giáo xứ được tham dự 2 học viên. Giáo xứ Chính Tòa cũng đã gửi hai học viên đi học và đươc cấp chứng chỉ.

THÔNG BÁO
1.Thứ sáu ngày 02/9, vào lúc 7 giờ sáng sẽ có đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.
2. Các lớp Giáo lý sẽ khai giảng vào Chúa Nhật, ngày 04/9, sau Thánh lễ II. Xin các bậc phụ huynh nhắc nhở con em ghi danh để học Giáo lý trong độ tuổi từ năm sinh 1994 đến năm 2005.
3. Thứ năm, ngày 31/8 vào lúc 7 giờ 30 sáng, những em đăng ký học các lớp tình thương của Giáo xứ có mặt để làm danh sách nhập học. Riêng những em học sinh vào lớp 1 năm nay phải có giấy khai sinh năm 2003 mới được thu nhận ( Cha Mẹ phải đem con đến lớp để gặp thầy, cô giáo ).
4. Giáo xứ chân thành cám ơn chị Hồng ở họ Ximon Hòa ủng hộ 1.000.000 đ. Chị Khiêm họ Ximon Hòa 1.000.000 đ. Chị Hà ở họ Ximon Hòa 500.000 đ. Anh Bùi Văn Dũng họ Matthêu Phượng ủng hộ  500.000 đ. Anh Nguyễn Văn Bé 200.000 đ. Ba ân nhân ẩn danh, hai người 500.000 đ và một người 200.000 đ. Một ân nhân ở giáo họ Anrê Trông ủng hộ 10.000.000 đ. Tất cả vào việc làm sân trước Nhà thờ.
Trong thời gian thi công nới rộng khuôn viên Nhà thờ đã phát sinh thêm : Sân bên hông nhà Giáo lý, với diện tích 168 m 2, tường thành sau nhà kho và quét vôi bên ngoài các phòng học Giáo lý. Tổng chi phí còn thiếu 40.000.000 đ, vậy kính mong quý ân nhân tiếp tục ủng hộ cho Giáo xứ hoàn thành các công trình.
5. Giáo xứ xin chân thành cám ơn Hội Gia trưởng tặng 500.000 đ, anh Báu 500.000 đ, chị Hà 500.000 đ ủng hộ việc phát quà Trung Thu cho các em trong Giáo xứ.

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 103


CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A
Ngày 21-8-2011
LỜI CHÚA
Tin Mừng:  Mt 16, 13-20
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Suy Niệm:
Chúa Giêsu muốn các môn đệ đưa ra câu trả lời của riêng họ về chính Ngài, nên Ngài đã hỏi các ông một câu hỏi quan trọng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”.
Ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi đó cho mỗi người chúng ta: “Còn con, con bảo Ta là ai?”. Câu trả lời của mỗi người phải mang tính cá vị, không phải là công thức được gói sẵn. Mỗi người hãy trả lời với Chúa dựa trên kinh nghiệm và tình thân thiết giữa mình với Ngài.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho cuộc đời của mỗi người chúng con trở thành một câu trả lời sống động cho Chúa, cho anh chị em và cùng với anh chị em, chúng con trả lời cho cả xã hội ngày hôm nay biết rằng: Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa làm người, đang sống ở giữa nhân loại. Amen.

PHỤNG VỤ
-   Thứ hai, ngày 22/8. Đức Maria Nữ Vương, Lễ nhớ.
-       Thư tư, ngày 24/8. Thánh BARTHÔLÔMÊO, TÔNG ĐỒ, Lễ kính.
-   Thứ bảy, ngày 28/8. Thánh Nữ MÔNICA. Lễ nhớ.

TIN TỨC      
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH MẸ MARIA HỒN XÁC VỀ TRỜI
TẠI TTHH THÁNH MẪU TÀPAO
Tối ngày 12.8.2011, tại quảng trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục GP Phan Thiết đã chủ sự giờ Lẫn Chuỗi Mân Côi và cung nghinh Thánh Thể cách long trọng, có khoảng 4 ngàn khách hành hương sốt sắng tham dự.
Sáng thứ bảy ngày 13.8.2011, Ngài chủ sự Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ Maria Hồn Xác Về Trời. Đồng tế với Đức Giám Mục Giáo Phận, có Đức Cha Nicôla và đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH
NIÊN KHÓA 2011-2012
Kỳ thi ứng sinh vào chủng viện Thánh Nicolas, được tổ chức ngày 02-03/8/2011, với 87 thí sinh. Kết quả 14 ứng sinh được tuyển vào chủng viện năm nay:


 1. Giuse Nguyễn Hoài HUY, 1993, Thuận Nghĩa
 2. Phêrô Bùi Hoàng QUÂN, 1993, Gio Linh
 3. Tôma Hoàng Tấn VIỆT, 1988, Chính Tâm
 4. Giuse Đinh Tiên HOÀNG, 1993, Chính Tâm
 5. Phaolô Võ Hồng PHÚC, 1992, Tân Châu
 6. GB. Ngô Tấn TRUNG, 1993, Tầm Hưng
 7. Gioan Nguyễn Đại THẮNG, 1991, Hòa Vinh
 8. Phêrô Lê Quang NHÃ, 1990, Bình An
 9. Phêrô Nguyễn Văn XÔ, 1993, Đông Hải
 10. Phêrô Trần Ng. Bảo Thiên PHÚ, 1988, Tánh Linh
 11. GB. Hoàng Đình THÁI, 1992, Hòa Vinh
 12. GB. Nguyễn Bảo LONG, 1991, Hiệp An
 13. Tôma Hoàng Tuấn PHONG, 1993, Chính Tâm
 14. Giuse Nguyễn Quốc DŨNG, 1989, Hiệp Nghĩa

­ HỌP MẶT CÂU LẠC BỘ THI CA CẦU NGUYỆN
TẠI GIÁO XỨ MA LÂM GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Chiều 14-8-2011, quí tác giả Câu lạc bộ Thi Ca Cầu Nguyện, thuộc chuyên trang Đồng Xanh Thơ, các CLB Đồng Xanh Thơ đã tập trung về Gx Ma Lâm, Phan Thiết. Sau cơm tối, có buổi họp giao lưu.
Sáng ngày 15.8.2011, tại Hội trường Giáo xứ Ma Lâm, Gp Phan Thiết, buổi họp mặt chính thức đã diễn ra nhằm mục đích trao đổi về sứ mệnh truyền giáo qua văn học, thi ca, tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu những thành viên và thân hữu, đồng thời  Mừng kính Lễ Mẹ Lên Trời, Bổn Mạng của CLB.

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2011 ĐƯỢC TỔ CHỨC
TỪ NGÀY 15-21.8.2011 TẠI MADRID TÂY BAN NHA
Chủ đề của ĐHGT năm nay: “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô” (Cl 2,7). Tối 16-08-2011, lúc 20g (giờ Madrid, tức 1g sáng 17-08 giờ VN), Ngày Giới trẻ Thế giới (GTTG) lần thứ 26 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Cibeles, trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Thánh lễ khai mạc Ngày GTTG do Đức Hồng y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng Giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha chủ tế. Đồng tế với ĐHY có 800 giám mục, 8000 linh mục và ước tính có 500.000 bạn trẻ và khách hành hương tham dự Thánh lễ.

THÔNG BÁO
1.      Thứ bảy ngày 27/8, vào lúc 7 giờ sáng có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ.
2.  Kính  mời HĐMV về tại văn phòng Nhà xứ để dự cuộc họp, vào lúc 8giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 21/8/2011.
3.   Năm nay Giáo xứ không có tổ chức trại hè cho thiếu nhi, vì đã vào năm học mới. Vậy Giáo xứ sẽ tổ chức phát quà cho thiếu nhi vào dịp tết trung thu. Kính mong quý vị phụ huynh và các ân nhân rộng tay giúp đỡ cho các em thiếu nhi có được một tết trung thu thật vui.
4.      Giáo xứ chân thành cảm ơn chị Xuân Nghĩa họ Anrê Kim Thông ủng hộ 500.000 đ, chị Nguyệt Hà ở Giáo họ Matthêu Phương 500.000 đ, bà Phú thuộc Giáo họ Anrê Trông 500.000 đ, chị Ánh ở họ Anrê Kim Thông ủng hộ 500.000 đ, gia đình chị Cúc anh Cọt, anh Nhí 8.000.000 đ, một số ân nhân ẩn danh: ở họ Simon Hòa 500.000 đ, Giuse Thị 1.000.000 đ, một ân nhân khác 500.000 đ, một giáo dân Anrê Kim Thông 200.000 đ, một giáo dân khác 200.000 đ. Tất cả vào việc làm sân Nhà thờ. Xin cảm ơn cộng đoàn.

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 102


CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A
Ngày 14-8-2011

LỜI CHÚA

Tin Mừng:  Mt 15, 21-28
 
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống".Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Suy Niệm:

Thái độ của Chúa Giêsu đối với người phụ nữ xứ Canaan, thoạt nghe giống như Chúa chỉ thương cứu con cháu nhà Israel, những người được rửa tội. Nhưng sau Chúa đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai. Dù người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ... Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương tất cả.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con gặp chuyện buồn, chuyện không may, hay lúc chúng con nghèo khổ... Chúng con đã trách Chúa không thương chúng con. Xin Chúa tha thứ lầm lỗi cho chúng con và ban thêm lòng tin để chúng con luôn xác tín được rằng: Thiên Chúa là Cha yêu thương, thì không khi nào cho con cái mình điều gì xấu. Ðể bất cứ trước nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn được bình an và vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.PHỤNG VỤ

-         Thứ hai, ngày 15/8. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)
-         Thứ bảy, ngày 20/8. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
-          
TIN TỨC
-         Bà Maria Nguyễn Thị Hàng, 78 tuổi , họ Anrê Kim Thông đã qua đời ngày 12/8/2011, Thánh  lễ an táng chiều ngày 13/8/2011.
-         Chúa Nhật ngày 14/8/2011. Giáo xứ có 49 em được lãnh nhận hồng ân Rước Chúa lần đầu.
     Ngày 11.08.2011, giáo dân trong và ngoài giáo phận, hành hương về Nhà thờ Chính Toà Phan Thiết, hiệp dâng Thánh Lễ Tạ ơn nhân dịp mừng 10 năm tấn phong Giám mục của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Giáo Phận, 37 năm Giám mục của Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi,  10 năm Giám mục của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan. Cùng hiệp ý cầu nguyện cho 18 Thầy, được Đức Giám Mục Giáo Phận phong chức Phó Tế .
-         Ngày 12/8/2011 tại Hội dòng Mến Thánh Phan Thiết, ĐGM Giáo Phận đã chủ sự Thánh lễ tiên khấn cho 32  khấn sinh.THÔNG BÁO
1.     Thứ hai, ngày 15/8 Lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời, lễ trọng. Lễ Sáng và chiều bình thường.
2.     Thứ ba, ngày 16/8/2011. Kỷ niệm 18 năm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết. Kính mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ.
3.     Thư tư, ngày 17/8/2011. Lễ Giỗ ba năm của cố Linh Mục Giuse Nguyễn Tiến Huynh, cựu chánh xứ Giáo xứ Chính Tòa. Xin cộng đoàn tham dự thánh lễ và hợp ý cầu nguyện.
4.     Tuần qua Giáo xứ đã phát thưởng cho các em xuất sắc Giáo lý, học sinh giỏi các cấp và các em đậu tú tài niên khóa 2010-2011. Tổng số tiền là 8.750.000 đ (8 triệu 7 trăm 50 ngàn đồng). Học bổng của Cha chánh xứ FX Phạn Quyền, cấp cho 37 em trong Giáo xứ với tổng số tiền 30.000.000 đ (30 triệu đồng).
5.     Giáo xứ chân thành  cảm ơn chị Tiến, chị Bích Ngọc, chị Mỹ ở họ Giuse Thị đã ủng hộ mỗi người 500.000 đ. bé Hà ở Giáo họ Anrê Kim Thông ủng hộ 200.000 đ. Ông bà Mỹ Lượng Giáo họ Ximon Hòa ủng hộ 500.000, bà Diễn Giáo họ Anrê Trông ủng hộ 500.000 đ. Một Giáo dân ở Giáo họ Anrê Trông 500.000 đ, một giáo dân ở họ Ximon Hòa 500.000 đ. Hai ân nhân ẩn danh mỗi ân nhân 500.000 đ và một ân nhân 200.000 đ. Tất cả vào việc làm sân Nhà thờ. Tổng số tiền ủng hộ làm sân Nhà thờ cho đến nay đã được 15 triệu. Xin cộng đoàn tiếp tục ủng hộ cho Giáo xứ để thanh toán cho công trình khi nghiệm thu.

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 101


CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A
Ngày 7-8-2011


LỜI CHÚA         Mt 14, 22-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".

Suy Niệm:

"Trời tối và Ðức Giêsu chưa đến với họ. Biển động vì cuồng phong đốc thổi". Thuyền của các môn đệ chao đảo giữa mù tối và sóng gió.
Con thuyền Giáo hội đang vật lộn giữa vòng xoáy của cuộc sống hôm hay: Giữa những giáo thuyết sai lạc và luân lý suy đồi. Cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình của chúng ta cũng lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời nếu không có Chúa đồng hành.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đặt Ngài làm trung tâm cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết tìm Chúa khi đời chúng con dậy sóng. Vì đến muôn đời Chúa vẫn là bến bờ hạnh phúc và an vui. Amen.

PHỤNG VỤ
-         Thứ Hai 8/8, Thánh Đa Minh, Linh mục, lễ nhớ.
-         Thứ Tư 10/8, Thánh Laurensô, Phó tế, tử đạo, lễ kính.
-         Thứ Năm 11/8, Thánh Clara, trinh nữ, lễ nhớ.

TIN TỨC

-  Bà Matta Nguyễn Thị Liễu, 81 tuổi, họ Ximon Hòa đã qua đời ngày 03/8/2011, lễ an tang ngày 06/8/2011.
-         Trong hai ngày 02-03/08/2011, tại chủng viện Thánh Nicôla GP Phan Thiết đã diễn ra kỳ thi tuyển ứng sinh vào chủng viện cho năm học 2011 – 2012. Tham dự kỳ thi năm nay có tất cả 87 thí sinh tuổi từ 18 - 25, thuộc nhiều giáo xứ trong giáo phận Phan Thiết. Các môn thi bao gồm: Giáo Lý, Kinh, Nghị Luận, Toán, Anh Ngữ. Trong năm học mới, để đáp ứng nhu cầu ơn gọi của giáo phận, ban giám đốc quyết định tuyển 14 ứng sinh (những năm trước là 12).

- Thuyên chuyển các Linh mục trong Giáo phận :
A/ Quản xứ :
1.    Lm. Giuse Nguyễn Việt Huy, Gx Phêrô Cao về là quản xứ Tinh Hoa.
2.    Lm. Antôn Hồ Tấn Khả, Gx Vinh Thủy về quản xứ Thọ Tràng.
3.    Lm. Nicôla Huỳnh Đức, Gx Long Hà về quản xứ Phú Hội.
4.    Lm. Antôn  Nguyễn Thế Học, phó xứ Vinh Tân về làm quản xứ Phêrô Cao.
5.    Lm. Giuse Phạm Xuân Mạo, phó xứ Võ Đắt về làm quản xứ Long Hà.
6.    Lm. Phêrô Vũ Nhật Trí, Gx Hiệp Đức về làm quản xứ Tân Châu.
B/ Phó xứ :
1.    Lm. Giuse Nguyễn Tiến Dũng, Ma Lâm, đặc trách Đakim 2.
2.    Lm. Tôma Nguyễn Hải Châu, TGM, đặc trách Vinh Thủy.
3.    Lm. Phaolô Trần Trọng Hiếu, TT Tàpao đặc trách Đồng Kho.
4.    Lm. GB. Hoàng Đại Hoàng, Võ Xu, đặc trách Mêpu.
5.    Lm. Nguyễn Trọng Báu, Hiệp Đức.
6.    Lm. Phêrô Nguyễn Văn Bình, Thanh Hải.
7.    Lm. Phaolô Nguyễn Thanh Hải, Thanh Xuân.
8.    Lm. GB. Nguyễn Trường Hải, Chính Tòa.
9.    Lm. Phêrô Ngô Công Minh, Võ Đắt.
   10. Lm. Nguyễn Tri Phương, Tân Lý.
   11. Lm. Ngô Đình Quý, Vinh Tân.

THÔNG BÁO

1.    Vào lúc 9 giờ sang thứ năm, ngày 11/8/2011, tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết có Thánh lễ phong chức Phó tế cho quý Thầy do ĐGM Giáo phận chủ sự. Dịp này, giáo xứ có Thầy Giuse Trương Văn Hùng được lãnh nhận chức Phó tế. Xin cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho Thầy.
2.    Chúa Nhật, ngày 14/8/2011, vào lúc 7 giờ sáng, Giáo xứ tổ chức Thánh lễ cho 50 em được Xưng tội Rước lễ lần đầu. Kính mời phụ huynh tham dự Thánh lễ đông đủ và hiệp ý cầu nguyện cho các em.
3.    Giáo xứ phát học bổng của Cha Quản xứ Fx. Phạm Quyền. Theo danh sách được niêm yết từ ngày 08/8 đến 31/8, khi đi nhận học bổng xin mang theo phiếu thu tiền của trường niên học 2011 – 2012.
4.    Giáo xứ chân thành cám ơn :
-         Bà Quả, Gh. Ximon Hòa ủng hộ 100.000 đ
-         Một giáo dân Gh. Ximon Hòa ủng hộ 200.000 đ
-         Một chị ở Hàm Mỹ ủng hộ 500.000 đ
-         Một ân nhân Gh. Anrê Kim Thông ủng hộ 1.000.000 đ
-         Hai ân nhân ẩn danh mỗi người ủng hộ 500.000 đ
-         Chị Nguyễn Thị Hạnh, Gh. Matthêu Phượng ủng hộ 500.000 đ
-         Gia đình Ngọc Yến, Gh. Giuse Thị ủng hộ 1.000.000 đ
-         Gia đình Chị Thúy, Gh. Giuse Thị ủng hộ 500.000 đ
-         Một ân nhân ẩn danh ủng hộ 200.000 đ
Tất cả vào việc làm sân Nhà Thờ