CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

THÁNH LỄ PHÁT TANG BÊN LINH CỬU ĐỨC CHA NICOLAS


Hình Ảnh Lễ Phát Tang và các Đoàn Kính Viếng cũng như Dâng Thánh Lễ bên Linh Cửu Đức Cha Nicôla - Ngày 7.5.2015

LỄ PHÁT TANG VÀ CÁC ĐOÀN KÍNH VIẾNG CŨNG NHƯ DÂNG THÁNH LỄ BÊN LINH CỬU ĐỨC CHA NICÔLA - NGÀY 7.5.2015

Đức Cha Giuse chủ tế thánh lễ phát tang lúc 9giờ ngày 7.5.2015.


Đan viện Châu Thủy kính viếng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét