CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SÔ 356

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C
Ngày 26-6-2016
TIN MỪNG: Lc 9,51-62
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Ngài cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Ngài. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Ngài. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Ngài, bởi Ngài đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Ngài quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các ngài đi tới một làng khác.
Ðang khi đi đường có kẻ thưa Ngài rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Ngài đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Ngài rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".
Suy Niệm:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy mẫu gương tuyệt vời của Chúa Giêsu được lồng vào hai bài học: Thứ nhất, lúc nào Ðức Giêsu cũng thao thức cho sứ mệnh cứu độ loài người. Cuộc hành trình lên Giêrusalem được thực hiện ngay sau lời tiên báo khổ nạn. Thứ hai, "Con Người đến không phải để xử phạt, nhưng để cứu chữa người ta". Thật vậy, bài học này đã làm cho các tông đồ và mỗi chúng ta phải đặt lại cái nhìn của mình.
Chúng ta phải xử với đồng loại làm sao để xứng đáng một người con của Ðấng mang danh là tình yêu. Ðấng đã không bẻ gãy cây lau bị dập và không dập tắt tim đèn còn khói.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết rùng rợn, khủng khiếp đang chờ đợi, Chúa vẫn ung dung, tự tin và bình thản. Tấm lòng nhân hậu của Chúa vẫn không bị mất đi vì sự cau có, nóng giận của các môn đệ và thái độ bất kính của dân miền Samari.
Xin Chúa ban cho chúng con biết học gương của Ngài. Luôn có cái nhìn bình thản và một tấm lòng nhân ái. Ðể trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, chúng con biết xử sự một cách khôn khéo và khoan dung như Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
Thứ Ba, 28/6: Sáng: Thánh Irênê, giám mục. Tử đạo. Lễ nhớ. Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VA PHAOLÔ.
TIN TỨC
TỔNG KẾT TĨNH HUẤN VÀ HÀNH HƯƠNG
NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA HĐMVGX
Sáng ngày 21/6/2016, cha Đặc Trách và cha Phó Giám Đốc chủng viện Thánh Nicola đã đến giáo xứ Long Hương tĩnh huấn cho 80 thành viên HĐMVGX thuộc 7 giáo xứ trong giáo hạt  Bắc Tuy. Đây là giáo hạt cuối cùng trong đợt tĩnh huấn và hành hương năm thánh Lòng Thương Xót.
Tổng kết: ngày 11/6/2016, giáo hạt Phan Thiết, tại giáo xứ Chính Tòa: 187 tham dự viên. Ngày 15/6/2016, giáo hạt Hàm Thuận Nam, tại giáo xứ Hiệp Đức: 87 tham dự viên. Ngày 14/6/2016 giáo hạt Đức Tánh, tại giáo xứ Võ Đắt: 220 tham dự viên. Ngày 15/6/2016 giáo hạt Hàm Tân, tại giáo xứ Thanh Xuân: 283 tham dự viên. Ngày 21/6/2016 giáo hạt Bắc Tuy, tại giáo xứ Long Hương: 80 tham dự viên. Tổng cộng: 5 giáo hạt có 857 thành viên HĐMVGX tham dự tĩnh huấn và hành hương.
MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC ÔNG GB. LÊ XUÂN HOA
VÀ CHA PHỤ TÁ GB. TRẦN THÁI QUỐC
Sáng ngày 22-6-2016, cha chánh xứ cùng BTV HĐMVGX đã đến nhà hưu mừng lễ bổn mạng Đức Ông. Tối cùng ngày, HĐMVGX, các Ủy viên, Ban Điều Hành các giáo họ và các đoàn thể, cha chánh xứ, cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu, đã chúc mừng bổn mạng cha phụ tá GB.Trần Thái Quốc. Sáng ngày 24-6-2015, tại nhà thờ Chính Tòa, cha phụ tá GB đã chủ tế thánh lễ đồng tế trọng thể với cha quản lý TGM, cha chánh xứ, cha phụ tá Giuse và cha mới FA Phạm Quảng Đại cùng đông đảo giáo dân tham dự.
    Trước thánh lễ, Ô. PCT HĐMVGX, thay lời cho các thành phần dân Chúa dâng lên cha GB.Quốc những lời chúc mừng. Buổi chiều cha phụ tá GB dâng lễ mừng kính thánh bổn mạng tại nhà thờ Tiến Thành.
TÂN LINH MỤC PHAOLÔ  HOÀNG VĂN TỚI
DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Vào lúc 9g00 ngày 25/6/2016, tân linh mục Phaolô Hoàng Văn Tới, nghĩa tử của cha chánh xứ đã  dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa. Cùng đồng tế có 2 tân linh mục FA Phạm Quảng Đại và Gioan Trần Ngọc Trung và 15 cha. Ông bà cố cha Phaolô cùng với thân nhân của cha Phaolô và cha chánh xứ, một số tu sĩ, chủng sinh, Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể trong giáo xứ Chính Tòa cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho 3 tân linh mục.
THÔNG BÁO
1. Ngày 27-6-2016 lễ giỗ cha Xipriano Brugidou Báu, chánh xứ Phan Thiết 1941-1957, từ trần ngày 27-6-1962. Mộ phần của ngài tại khuôn viên nhà thờ Chính Tòa. Ngày 29-6-2016 lễ giỗ cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái, chính xứ Phan Thiết 1968-1972, từ trần ngày 29-6-1992, tại Hà Tĩnh. An táng tại giáo họ Lộc Giang, giáo xứ Tân Hội, Hà Tĩnh. Xin mọi người đi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các ngài.
2. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 01/7/2016 sẽ đưa MTC cho người già, bệnh.
3. Thứ tư ngày 29-6-2016, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sẽ có 2 lễ trọng sáng và chiều, theo giờ lễ ngày trong tuần. Anh em lao động biển tham dự lễ bổn mạng vào lúc 5g00 và nghi thức làm phép ghe lúc 8h00 ngày 29-6-2016.

4. Giáo xứ chân thành cám ơn anh Thái Văn Bình ở Úc ủng hộ 10.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 355

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C
Ngày 19-6-2016
TIN MỪNG: Lc 9,18-24
Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".

Người lại phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình".
Suy Niệm:
Ngày xưa, Ðức Giêsu đã hỏi các môn đệ Ngài là ai đối với họ. Chắc chắn hôm nay Ngài cũng đang đặt câu hỏi đó với mỗi người chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào? Chúng ta có tin rằng Ðức Giêsu là Thiên Chúa, là Ðấng làm chủ cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng sống cho Ngài và theo Ngài không? Ðức Giêsu có chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của chúng ta không? Hay chỉ có vật chất, lợi lộc, hưởng thụ mới là điều quan trọng?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, thế giới ngày nay đang đưa con người vào cuộc sống tiến bộ vượt bậc: giàu sang, văn minh, hưởng thụ, tiện nghi... thế nên, con người mải mê chạy theo nó và quên mất Chúa, loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Xin Chúa thức tỉnh và canh tân nhân loại chúng con. Chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực mà trần gian này không thể cho chúng con được. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn hướng về Chúa trong tâm tình yêu mến, phụng sự và tín thác. Amen.

PHỤNG VỤ
Thứ năm, chiều 23/6: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.

TIN TỨC
GIÁO XỨ LADÀY: MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH ANTÔN VÀ CHẦU LƯỢT
Từ sáng sớm chúa nhật ngày 12/6//2016, giáo dân của các giáo xứ và giáo họ trong vùng Đami, đã đến nhà thờ La Dày tham dự các phiên chầu. 9g30 cha hạt trưởng Phan Thiết chủ sự phiên chầu chung. Sau phiên chầu chung là thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Antôn bổn mạng giáo xứ. Cha hạt trưởng chủ tế cùng với quý cha quản xứ La Dày, Đaguri, quý cha quản nhiệm Đakim 1 và 2.
     ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ
   GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Sáng ngày 13/6/2016, Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận Phan Thiết lần thứ XVI tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao.
Đến với ngày Đại hội năm nay, có khoảng 4.000 Thiếu nhi – Huynh trưởng đại diện cho gần 33.000 em thiếu nhi thuộc năm Liên đoàn (năm hạt) của Giáo phận Phan Thiết về tham dự. Giáo xứ Chính tòa có 70 em thiếu nhi và huynh trưởng tham dự.
HĐMVGX CÁC HẠT:
HÀM THUẬN NAM, ĐỨC TÁNH, HÀM TÂN,
TĨNH HUẤN VÀ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
Cha FX. Phạm Quyền, Đặc trách HĐMVGX cùng cha Giuse Nguyễn Văn Lừng, Phó Giám Đốc chủng viện thánh Nicola đã tiếp tục đi tĩnh huấn các giáo hạt:
  Sáng ngày 13/6/2016: giáo hạt Hàm Thuận Nam, tại nhà thờ Hiệp Đức, có 87 tham dự viên (vắng 02 giáo xứ: Vinh Lưu, Ba Bàu). Sáng ngày 14/6/2016: giáo hạt Đức Tánh, tại nhà thờ Võ Đắc, có 220 tham dự viên (vắng gx.Tánh Linh). Sáng ngày 15/06/2016: giáo hạt Hàm Tân, tại nhà thờ Thanh Xuân, có 283 tham dự viên (vắng gx. Gioan Phaolo II)
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO 7 PHÓ TẾ
Sáng ngày 17/6/2016, lúc 9g00, Đức Cha Giuse GM gp  Phan Thiết đã phong chức Linh mục cho 7 Thầy Phó tế tại Nhà thờ Chính toà. Đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện, hai cha Giám đốc ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc và Sao Biển Nha Trang, cha Giám đốc Chủng viện Nicôla Phan thiết, cha Mosey Giám đốc học viện Holy Apostles – Connecticut, Hoa kỳ, quý cha hạt trưởng và khoảng 167 linh mục trong và ngoài giáo phận. Các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân của các tiến chức chung lời tạ ơn và hiệp thông cầu nguyện.
TÂN LINH MỤC FA. PHẠM QUẢNG ĐẠI DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Sáng ngày 18/6/2016, lúc 9g00, tân linh mục Phanxicô Assisi Phạm Quảng Đại, người con linh mục thứ 3 của gx Chính Tòa, đã dâng thánh lễ đầu tay trong đời linh mục của mình tại nhà thờ Chính Tòa. Cùng đồng tế có 29 cha trong và ngoài giáo phận, đông đảo  tu sĩ, chủng sinh, thân và ân nhân cùng giáo dân trong xứ hiệp thông dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho tân linh mục.
THÔNG BÁO
1. Thứ sáu ngày 24/6/2016: lúc 4g30, lễ bổn mạng cha phụ tá GB.Trần Thái Quốc, mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
2. Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy, ngày 25/6/2016 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình tại văn phòng xứ và đến đúng giờ.
3. Vào lúc 9g00 thứ bảy ngày 25/6/2016, tân linh mục Phaolô Hoàng Văn Tới, nghĩa tử của cha chánh xứ,  sẽ dâng lễ tạ ơn cầu nguyện cho gx Chính Tòa. Mời bà con tham dự thánh lễ hiệp thông cầu nguyện.

4. Giáo xứ cám ơn một  giáo dân giáo họ Anrê Kim Thông  ủng hộ: 500.000VNđ

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 354


CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN C
Ngày 12-6-2016

TIN MỪNG: Lc 7,36-50
Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".
"Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít". Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".
Suy Niệm
Người phụ nữ trong Tin Mừng tuy có tội nặng hơn mọi người, nhưng chị biết lỗi và tin vào Ðức Giêsu. Chị bất chấp cái nhìn khinh miệt của mọi người để tìm đến với Ðức Giêsu. Trước niềm tin mạnh mẽ và tình yêu mến chân thành, dù tội chị rất nhiều, nhưng chị đã được tha tất cả. Như vậy niềm tin và lòng yêu mến là điều kiện cần thiết để chúng ta được ơn tha thứ và cứu độ.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn mỗi người chúng con. Ðể chúng con biết nhận ra con người tội lỗi của mình mà ăn năn hối cải. Xin cho chúng con luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là Ðấng bao dung và luôn yêu thương. Dù tội của chúng con có thẫm như vải điều, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng tinh như tuyết. Chúng con không bao giờ phải lo sợ và thất vọng. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA: MỪNG BỔN MẠNG VÀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
Hai ngày trước đại lễ, giáo xứ đã mời cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy, quản  xứ Mũi Né đến dâng lễ, giảng tĩnh tâm cho giới phụ huynh; cha Phêrô Nguyễn Tri Phương, quản xứ Phú Lâm đến dâng lễ, giảng tĩnh tâm cho Giới trẻ và Thiếu nhi.
Sáng Chúa nhật ngày 5/6/2016, giáo xứ hân hoan đón ĐGM giáo phận đến dâng thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vào lúc 9g00, tại hội trường của giáo xứ, các thành phần trong giáo xứ đã đến tham dự Đại Hội Dân Chúa với cha chánh xứ, 2 cha phụ tá cùng đại diện 2 cộng đoàn Hội Dòng MTG/NT, đang phục vụ tại giáo xứ. Cha chánh xứ điểm lại những ý kiến đúc kết của Đại hội năm 2015. Các đoàn thể báo cáo những thuận lợi cũng như khó khăn. Sau nghỉ giải lao, các tham dự viên trở lại hội trường để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho sinh hoạt các đoàn thể. Sau hơn 1g30 phút, các tham dự viên đã đóng góp nhiều ý kiến. Bữa cơm trưa huynh đệ lúc 12g00, kết thúc đại hội.
Một số nhận định:
    - Sinh hoạt các đoàn thể như: Gia trưởng, Bà mẹ, Thiếu nhi, Phan sinh còn yếu, số hội viên quá ít, chưa tích cực tham gia các hoạt động .
    - Các em thiếu nhi trong độ tuổi học giáo lý bỏ học khá nhiều.
    - Số người đăng ký tham dự là 196, nhưng hiện diện chỉ có 142! Điều này chứng tỏ ý thức còn quá kém, gây trở ngại cho việc tổ chức, lảng phí tiền của giáo xứ khi chuẩn bị cho 196 người ăn trưa mà chỉ có 142 người!
    - Thành phần tham dự đa số là nữ và lớn tuổi, người trẻ và nam giới thì ít.
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA CHIA THÊM MỘT GIÁO HỌ MỚI
Giáo họ Anrê Kim Thông bao gồm xã Tiến Lợi và phường Đức Long, TP.Phan Thiết. Nhận thấy địa bàn quá rộng, năm 2015 giáo xứ đã lên phương án chia giáo họ này thành 2: gh.Giuse Nguyễn Văn Lựu, trong phạm vi xã Tiến Lợi và thôn Tiến An xã Tiến Thành. Gh mới Giuse Lựu có 93 gia đình với 305 giáo dân. Như vậy, gh Anrê Kim Thông chỉ còn trong phạm vi P. Đức Long, với 247 gia đình và 698 giáo dân. Ban Điều Hành giáo họ Giuse Lựu gồm: Anh Phêrô Nguyễn Huy Thái (Sắt Huy Thái) 204 Trần Quý Cáp, Tiến Lợi, Đt: 0918475871; anh Phaolô Đồng Đắc Tám, 401 Trần Quý Cáp, Tiến Lợi, Đt: 3720509 và anh GB. Phạm Văn Khanh (Đá Mài Tứ Phương) Tiến Phú, Tiến Lợi, Đt: 3729395.
HỘI DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG
ĐẾN PHỤC VỤ GIÁO HỌ MATTHÊU GẪM, TIẾN THÀNH
Hội dòng MTG Nha Trang đã phục vụ việc dạy giáo lý, tập hát, dọn lễ vào các Chúa nhật tại giáo họ Tiến Thành trong 10 năm qua. Sau khi xây nhà thờ xong năm 2014, giáo xứ mời hội dòng MTG/NT đến lập một cộng đoàn để phục vụ thường xuyên, nhưng hội dòng không chấp nhận. Giáo xứ chân thành cám ơn quý dì MTG/NT đã hy sinh phục vụ trong thời gian vừa qua. Trong Đại hội Dân Chúa ngày 5/6/2016, cha chánh xứ đã thông báo tin vui: Hội dòng Phúc Âm Sự Sống đã đáp lại lời mời gọi của giáo xứ, đến thành lập cộng đoàn để hiện diện phục vụ thường xuyên. Giáo xứ hân hoan chào đón quý dì HD/PASS đến cư ngụ và phục vụ giáo họ nhỏ bé này.
TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO HẠT PHAN THIẾT
Sáng ngày 7/6/2016, các cha giáo hạt Phan Thiết đã đến gx Vinh Hưng tham dự tĩnh tâm tháng 6. Sau giờ chầu MTC và lo việc thiêng liêng, cha hạt trưởng Phan Thiết,  kiêm đặc trách HĐMVGX của giáo phận, đã báo cáo chương trình tĩnh huấn và hành hương năm thánh Lòng Thương Xót cho các thành viên HĐMVGX trong toàn giáo phận. Các cha trong hạt đã thống nhất ngày hành hương cho HĐMVGX hạt Phan Thiết là  thứ bảy ngày 11/6/2916 tại gx Chính Tòa. Cha hạt cũng chúc mừng các cha mừng bổn mạng trong tháng 6: GB (24/6): Ngô Đình Long (Quản xứ Đông Hải) và Trần Thái Quốc (Phụ tá Chính Tòa), Phêrô và Phaolô (29/6): Nguyễn Thiên Cung Giám đốc chủng viện), Nguyễn Hữu Duy (Qx Mũi Né), Nguyễn Thanh Hải (Qx Đức Thắng), Nguyễn Thái Hinh (Pt Ma Lâm), Nguyễn Đình Sáng (Quản lý giáo phận), Nguyễn Văn Tiến (Qx Phú Hài), Nguyễn Ngọc Trác (Pt Thanh Hải), Nguyễn Hoài Vũ (Pt Tầm Hưng)
Hè năm 2015, gx Chính Tòa là giáo xứ duy nhất và đầu tiên đón tiếp thí sinh về Phan Thiết dự thi, lo cho các em: ăn, ở và đi lại đến địa điểm thi miễn phí hoàn toàn.  Năm nay số thí sinh khá đông nên cha hạt đề nghị trong năm thánh Lòng Thương Xót này, các giáo xứ trong TP. Phan Thiết cùng chung sức  đón tiếp các em về dự thi vào đầu tháng 7/2016. Các cha đã thống nhất để cha Giám Đốc Ban BAXH giáo phận làm thông báo và tiếp nhận, rồi phân phối các em đến trọ tại các giáo xứ gần địa điểm thi.
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CÁC GIÁO XỨ  HẠT  PHAN THIẾT
TĨNH HUẤN VÀ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Sáng ngày 11/6/2016, có 187 thành viên HĐMV của 19 giáo xứ  trong giáo hạt Phan Thiết, vắng 5 giáo xứ: Cà Tang, Đông Hải, Đức Thắng, Hồng Liêm, La Dày và 3 giáo họ: Đa Tro, Đa Kim 1+2, đã tập trung về gx Chính Tòa tham dự tĩnh huấn và hành hương. 8g00 các tham dự viên tập trung lên hội trường giáo xứ để chào mừng cha FX. Phạm Quyền, Đặc Trách HĐMVGX của giáo phận, cha Giuse Nguyễn Văn Lừng, Phó Giám Đốc chủng viện Nicôla, thuyết trình viên. Cha thuyết trình viên đã hướng dẫn cử tọa tìm hiểu về năm thánh Lòng Chúa Thương Xót. Sau nghỉ giải lao, các tham dự viên chia thành 7 nhóm thảo luận rồi tập trung lên hội trường đúc kết. Cha Đặc Trách HĐMVGX  nhắc lại Quy chế HĐMVGX vê nhiệm vụ của Thủ Quỹ. 11g30 tất cả các tham dự viên bước qua cửa năm thánh vào nhà thờ Chính Tòa hành hương năm thánh Lòng Thương Xót, cùng nhau sốt sắng chầu Mình Thánh Chúa. 12g00: Bữa cơm trưa thanh đạm bế mạc buổi tĩnh huấn và hành hương.

 LỄ AN TÁNG THÂN PHỤ CHA TÔMA NGUYỄN VĂN HIỆP
Lúc 8g00, ngày 11/6/2016, thánh lễ an táng thân phụ cha Tôma Nguyễn Văn Hiệp (đang du học tại Mỹ) tại gx.Hiệp Đức. Cha Tổng Đại Diện chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế với ngài có 75 cha. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ (đặc biệt hội dòng Phaolô Sài Gòn) và giáo dân tham dự sốt sắng cầu nguyện cho ông cố Phêrô.

THÔNG BÁO
1/ Vào lúc 9g00 thứ sáu ngày 17/6/2016, tại nhà thờ Chính Tòa, sẽ có thánh lễ phong chức Linh Mục cho 7 thầy phó tế. Vào lúc 9g00 thứ bảy ngày 18/6/2016, tân linh mục FA.Phạm Quảng Đại, con của ô. Phạm Công Đức, PCT HĐMVGX Chính Tòa sẽ dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa. Mời bà con tham dự cầu nguyện cho các tiến chức. Giáo xứ chúc mừng và chia vui với gia đình ô. Phó Chủ Tịch.
2/ Các em bắt đầu nghỉ học giáo lý vào Chúa nhật 19/6/2016, nhưng các em phải đi lễ Đoàn Thiếu nhi (lễ 7g00, chúa nhật và thứ năm 17g30, hàng tuần), vì có điểm danh theo lớp.

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 353

KÍNH TRỌNG THỂ
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
BỔN MẠNG GX CHÍNH TÒA
Ngày 5-6-2016
TIN MỪNG: Lc 15,3-7
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải".
Suy Niệm:
Đối với tội nhân, Chúa Giêsu ví mình như người mục tử đi tìm con chiên lạc. Ngài không phải là vị Thiên Chúa xa cách, khinh rẻ kẻ có tội nhưng là một Thiên Chúa yêu thương, sẵn sàng hạ mình, cất công đi tìm chiên xa đàn, vui mừng khi tìm thấy, tha thứ và đưa chiên về đàn. Ngài đi tìm kiếm tội nhân không phải vì Ngài cần gì nơi họ nhưng chỉ vì Ngài muốn ban phát một tình yêu vô điều kiện và chỉ để chia sẻ hạnh phúc cho người được Ngài yêu thương.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đem lại hy vọng cho người lạc bước bằng sự kiên nhẫn tìm kiếm với tình thương bao la của Ngài. Xin cho chúng con luôn biết học nơi Chúa gương “hiền lành khiêm nhường trong lòng” để tránh thái độ khinh bỉ, nhục mạ người khác nhưng luôn sẵn sàng tha thứ, nhẫn nại đợi chờ, và luôn cầu nguyện cho những tội nhân được mau trở về cùng Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
GIÁO HỘI VIỆT NAM CÓ THÊM MỘT GIÁM MỤC CHÍNH TÒA Ở HẢI NGOẠI
Ngày 1/6/2016, ĐTC Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha David Monroe J.J., Giám mục Kamloops, và bổ nhiệm người kế vị là cha Giuse Nguyễn Thế Phương, hiện là cha Tổng đại diện của Tổng Giáo Phận Vancouver. 
Đức tân Giám mục sinh ngày 25/3/1957 tại Việt Nam. Năm 1974, ngài học ở tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột. Đi tù hai lần vì đức tin Công Giáo trước khi vượt biên tị nạn tại Palawan, Phi Luật Tân.
Nhờ một chương trình đỡ đầu, ngài đến Canada vào năm 1987. Sau thời gian học triết học, và thần học tại chủng viện thánh Phêrô ở thành phố Luân Đôn, bang Ontanrio, Canada; ngài được Đức Tổng Giám Mục Adam Exner, O.M.I., Tổng Giám Mục Vancouver phong chức linh mục ngày 30/5/1992. 
Theo Niên giám 2016 của Hội đồng giám mục Canada, Giáo Phận Kamloops có 67 giáo xứ và các giáo điểm, với 51,435 người Công Giáo được coi sóc bởi 16 linh mục triều và 4 linh mục dòng, 2 phó tế vĩnh viễn và 10 tu sĩ nam nữ. (vietcatholic.org)
GIÁO XỨ CÀ TANG CHẦU LƯỢT
Trong phiên chầu lượt Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô ngày 29/5/2016, giáo xứ đã mời ca đoàn giới trẻ các giáo xứ Hàm Phú, Ma Lâm, Tầm Hưng và Vinh Hưng tham dự. Cha hạt trưởng Phan Thiết chủ sự giờ chầu chung lúc 10g30. Sau đó các ca đoàn tham gia sinh hoạt giao lưu đến chiều.
GIÁO XỨ HỒNG LIÊM KHÁNH THÀNH ĐÀI ĐỨC MẸ
Chiều ngày 30/5/2016, giáo dân giáo xứ Hồng Liêm rất vui mừng được đón tiếp cha Hạt Trưởng Hạt Phan Thiết và quý cha liên hệ với cha quản xứ. 17g00, đại diện các Hội đoàn trong giáo xứ rước Cha Hạt Trưởng cùng với quý cha tiến đến lễ Đài Đức Mẹ. Cha Hạt Trưởng đã long trọng cử hành nghi thức làm phép tượng Đài Đức Mẹ mới. Làm phép tượng Đài Đức Mẹ xong, là phần dâng hương, nến, hoa do các em Thiếu Nhi và Quý Hiền Mẫu trong giáo xứ tiến dâng. Sau phần dâng hoa là Thánh lễ đồng tế Tạ Ơn về Hồng ân bốn năm linh mục của Cha Quản xứ Hồng Liêm Giuse Nguyễn Thanh Cảnh và Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Linh, Quản xứ Sông Lũy.
LỄ AN TÁNG THÂN PHỤ CHA PHÊRÔ ĐẶNG HỮU CHÂU
Sáng ngày 31/5/2016, tại nhà thờ giáo xứ Tân Tạo, hạt Hàm Tân, cha Tổng Đại Diện giáo phận Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ an táng cho ông Phêrô Đặng Tịnh, 95 tuổi, thân phụ của cha Phêrô Đặng Hữu Châu, quản xứ Đakai. Cùng đồng tế có khoảng 80 cha trong ngoài giáo phận, các tu sĩ, chủng sinh, thân bằng quyến thuộc cùng giáo dân hiệp dâng thánh lễ.
THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC VÀ TRAO TU PHỤC
Vào lúc 9g30 ngày 1/6/2016, tại nhà thờ Chính tòa, cha Tổng Đại Diện giáo phận Phan Thiết đã chủ sự thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học 2015-2016 của chủng viện thánh Nicôla, đặc biệt trong thánh lễ này, có nghi thức trao tu phục cho 18 chủng sinh, sau 2 năm tu học tại chủng viện. Trong số này có chủng sinh GB. Võ Nhật Minh, con của ông FX. Võ Đức Sinh, Ủy viên Khánh tiết thuộc HĐMV GX. Chính Tòa.
LỄ GIỔ 25 NĂM CHA FA. NGUYỄN CAO CẦU
Lúc 5g00 ngày 2/6/2016, tại nhà thờ Tầm Hưng, cha Tổng Đại Diện gp. Phan Thiết, nghĩa tử của cha Phanxicô Assisi Cầu, đã chủ tế thánh lễ với 15 cha, cùng thân bằng quyến thuộc, đại diện các giáo xứ mà cha FA đã phục vụ, đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha nhân ngày giỗ. Đại diện Ban Thường Vụ HĐMVGX Chính Tòa và cha chánh xứ cùng tham dự thánh lễ này. Cha FA phụ tá giáo xứ Phan Thiết 1970-1972. Tại nhà thờ Chính Tòa, trong 2 thánh lễ sáng và chiều cùng ngày, các cha và giáo dân cũng hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho ngài.
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ
Ngày 3/6/2016, Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức Phó tế cho 7 thầy tại nhà thờ Chính toà. Các thầy thuộc khóa III, IV ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, và 1 thầy lớp bổ túc ĐCV Sao Biển Nha Trang, sau một năm đi giúp xứ, nay các thầy được gia nhập hàng giáo sĩ.
Đức Cha Giuse giáo phận chủ tế, đoàn đồng tế có hơn 100 Linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, thân nhân và cộng đoàn Dân Chúa chung lời cầu nguyện cho các thầy.
THÔNG BÁO
1/ Chúa nhật, ngày 05/6/2016, các em nghỉ học giáo lý.
2/ Mời quý Dì và giáo lý viên họp vào lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 06/6/2016.
3/ Chúa nhật, 8g30, ngày 05/6, họp Đại Hội Dân Chúa. Xin mời đi đúng giờ.
4/ Mời quý bà mẹ tham dự buổi họp hàng tháng vào lúc 7giờ30 tối thứ hai, ngày 06/6/2016. Mong quý bà mẹ đi tham dự đông đủ.