CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI LỄ KHẤN DÒNG


TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI
LỄ KHẤN DÒNG
 
 Theo chương trình đã được chuẩn bị và thiệp mời đã gởi đi, Đức Cha Phaolô vị sáng lập Tu đoàn sẽ chủ tế lễ khấn dòng cho quý Thầy, nhưng Chúa đã gọi ngài về cách đây 10 ngày, Giáo phận cùng Tu đoàn đã cử hành lễ an táng của ngài cách đây 7 ngày.

 Đức Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết đang công tác ngoài giáo phận nên ngài đã uỷ quyền cho cha Niên trưởng FX Phạm Quyền chủ tế và nhận lời khấn dòng.
 Sáng ngày 28-8-2014, tại Nhà nguyện Bát Phúc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, cha Niên trưởng Giáo Phận Phan Thiết chủ sự Thánh Lễ Khấn Dòng cho 2 Thầy Vĩnh Khấn và 7 Thầy Tiên Khấn.Cùng đồng tế có cha Giám Đốc Chủng Viện Nicôla và 20 cha trong và ngoài giáo phận. Quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân thân nhân của các tân Khấn sinh và cộng đoàn dân Chúa chung lời cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô và đặc biệt cho các tân khấn sinh đón nhận nhiều ân sủng Chúa để trung thành với đời sống thánh hiến.

 Sau phần Phụng Vụ Lời Chúa, nghi thức Khấn Dòng diễn ra trang nghiêm và long trọng; trước vị đại diện ĐGM, trong tay Cha Giuse Đặng Văn Tiếp trưởng Tu Đoàn, lần lượt 7 Thầy khấn tạm và 2 Thầy khấn trọn đón nhận hồng ân thánh hiến qua lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục.

 Giây phút cảm động nhất là lúc quý Thầy phủ phục trước bàn thờ, cộng đoàn sốt sắng hiệp thông lời kinh cầu các Thánh, xin các ngài chuyển cầu để Thiên Chúa ban xuống trên quý Thầy ơn bền đỗ, ơn sức mạnh và lòng tín thác, mạnh dạn hiến dâng cuộc đời cho Chúa để phục vụ Giáo Hội theo linh đạo Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.

 Cha trưởng Tu Đoàn hân hoan đón nhận các Thầy từ nay là thành viên chính thức của Tu Đoàn. Các Thầy trực tiếp sẻ chia những vui buồn, sướng khổ và góp sức xây dựng Tu Đoàn. Sau đó quý Thầy vĩnh khấn tiến lên chúc bình an và đón nhận những anh em của mình. Cộng đoàn hiệp lời cầu chúc các tân khấn sinh cảm nhận niềm vui dâng hiến, hôm nay và mãi mãi, luôn nhiệt thành đem Tin Mừng cho người nghèo khó như là niềm hạnh phúc qua mọi nẻo đường phục vụ.

Cũng trong năm nay, Tu Đoàn vui mừng đón nhận 10 tập sinh, đây là giai đoạn giúp tập sinh sống kết hiệp với Chúa trong đời sống thiêng liêng và học hỏi về hiến pháp, nội quy cũng như linh đạo của Tu Đoàn. Xin tri ân quý phụ huynh đã quảng đại dâng hiến những người con thân yêu cho Chúa qua ơn gọi của Tu Đoàn.

 Xin cảm ơn quý ân nhân, bạn hữu gần xa, quý cộng tác viên và toàn thể cộng đoàn đã hy sinh cầu nguyện và cộng tác với Tu Đoàn trong việc đào tạo ơn gọi.

 Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống trên quý vị luôn được hồn an xác mạnh, và được sống trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria.

 BTT Tu đoàn


CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A
               Ngày 31-8-2014
                         LỜI CHÚA : Mt 16, 21-27

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".
Suy Niệm:
Sau khi Ðức Giêsu tỏ cho các Tông Ðồ con đường Thập Giá Ngài sắp bước vào. Phêrô, con người đầy nhiệt huyết và rất thương Thầy, ông không thể chấp nhận được: Thầy là Ðấng Kitô mà lại phải chịu khổ nạn. Theo các ông, Thầy phải được ca tụng, tôn vinh, được mọi người suy phục mới hợp lý. Vì thế ông vội vàng can ngăn, không muốn Thầy phải đối đầu với sự dữ.
Con đường Thập Giá là con đường duy nhất để Ðức Giêsu thực hiện sứ mệnh Cứu Thế theo như ý Thiên Chúa Cha. Phêrô vì thương Thầy nhưng vô tình, trở thành đồng lõa vớ Satan làm cản trở sứ mệnh của Ngài. Ðức Giêsu đã thẳng thắn quở trách Phêrô. Chỉ có con đường duy nhất Ngài bước đi là thi hành ý của Chúa Cha cách trọn vẹn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, sự thẳng thắn của Chúa dạy chúng con phải quyết liệt dứt khoát với những cám dỗ xúi dục chúng con chống lại ý Cha. Cha phải là tuyệt đối. Ý Cha phải trên tất cả. Dù là ai, dù là tình nghĩa đến đâu cũng không vì thế mà vị nể. Xin Chúa giúp sức cho chúng con để chúng con được trung thành đi theo đường lối của Cha. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Có mấy loại Á bí tích ?
Thưa : Có bốn loại này:
-         Một là việc chúc lành;
-         Hai là việc thánh hiến con người;
-         Ba là việc dâng hiến những đồ vật được dùng vào việc thờ phượng;
-         Bốn là việc trừ tà.
Câu 2. Hỏi : Ngoài phụng vụ, đời sống kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân nào?
     Thưa : Ngoài phụng vụ, đời sống kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân như việc tôn kính các di tích thánh, viếng nhà thờ, hành hương, rước kiệu, chẳng đàng thánh giá, lần chuỗi Mân côi...
 PHỤNG VỤ

 TIN TỨC
CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO CHÍNH TÒA MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ tư ngày 27-8-2014, Hội CBMCG gx. Chính Tòa mừng lễ thánh bổn mạng Mônica, thánh lễ do cha phụ tá chủ tế. Mừng bổn mạng trong bối cảnh Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, cha chủ tế kêu gọi các bà mẹ hãy noi gương thánh bổn mạng Mônica, luôn trung thành trong đời sống đức tin và hăng say cầu nguyện dẫu cho trong cuộc sống có gặp phải những khó khăn về kinh tế, về đời sống hôn nhân như chồng hất hủi phủ phàng, say xỉn, cờ bạc, khô khan,… nhưng các bậc làm vợ làm mẹ hãy luôn trung kiên tín thác vào Chúa và sự quan phòng nâng đỡ của Ngài.
LỄ KHẤN TẠI DÒNG BÁC ÁI XÃ HỘI 
Vào lúc 9 giờ ngày 28-08-2014, tại nguyện đường Bát Phúc thuộc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, Hàm Tân, Bình Thuận, cha niên trưởng Fx. Phạm Quyền đã thay mặt Đức giám mục gp. Phan Thiêt chủ sự Thánh Lễ và cùng với cha Giuse Đặng Văn Tiếp, trưởng Tu Đoàn nhận lời tuyên khấn cho 2 thầy vĩnh khấn và cho 5 thầy khấn lần đầu. Cùng đồng tế có cha giám đốc chủng viện T. Nicôla, cha quản lý giáo phận và 19 cha trong ngoài giáo phận, cùng với đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của các thầy và Tu Đoàn. Nguyện xin Chúa đồng hành, nâng đỡ quý thầy tuyên khấn hôm nay để quý thầy luôn sống gắn bó với Chúa, chan hòa với anh em và hăng say thi hành linh đạo của Tu Đoàn là “ Đem Tin Mừng Cho Người Nghèo”.
GIỔ CHA THOMMERET ROGER THƠM
 Chúa Nhật ngày 31-8-2014, giỗ lần thứ 29 của cha Thơm. Cha Thơm sinh năm 1889, tại Pháp, linh mục 1914. Năm 1921 Cha đến Việt Nam làm cha xứ Kim Ngọc, cha xứ Bến Tre 1924, giáo sư chủng viện Sài Gòn 1925, Cha xứ của Bãi San, Vĩnh Long 1929, cha xứ Thủ Dầu Một 1930, cha xứ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 1931, cha xứ Vũng Tàu 1935-1954, cha xứ Cây Vông, Nha Trang 1957, chánh xứ Phan Thiết 1958-1960. Năm 1961, cha trở về Pháp nhận sứ vụ trong giáo phận Nice và qua đời  ngày 31 tháng 8 năm 1985. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha sớm hưởng kiến tôn nhan Chúa.
KỶ NIỆM 5 NĂM BẢN TINH HÀNG TUẦN
VÀ 4 NĂM TRANG MẠNG THÔNG TIN CỦA GX CHÍNH TÒA
Nhân dịp Đức cha Giuse cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Chính Tòa, CN 06-9-2009, sau khi nhậm chức Giám Mục giáo phận ngày 3-9-2009, giáo xứ đã ra mắt bạn đọc BẢN TIN HÀNG TUẦN, số 01. Thấm thoát  05 năm đã trôi qua với 261 số. Ngoài bản tin bằng giấy hàng tuần như  đã có, một năm sau, CN ngày 05-9-2010, kỷ niệm 01 năm Đức cha Giuse nhận giáo phận, Ban Truyền thông giáo xứ đã thiết kế trang mạng thông tin giáo xứ:chinhtoaphanthiet.blogspot.com. để phục vụ cách hữu hiệu hơn. Cám ơn quý độc giả đã đọc Bản Tin và vào thăm trang mạng thông tin của giáo xứ. Ước mong có thêm những  bài viết cho trang mạng thông tin thêm phong phú.
                               KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông  Phêrô Nguyễn Đảo, 81t, gh. Matthêu Phựơng được Chúa gọi về tối ngày thứ bảy 23-8-2014. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 sáng ngày 27-8-2914, an tántg tại nghĩa trang Phú Hài. Xin cầu cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa. 
THÔNG BÁO
1. Thứ tư ngày 03/9/2014 kỷ niệm 5 năm Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống nhậm chức Giám Mục Chính toà Gp.Phan Thiết : 03/9/2009 – 3/9/2014; mời cộng đoàn tham dự  thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha Giuse và giáo phận.
2. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai ngày 01-9-2014, lúc 7g30.
3. Thứ sáu ngày 5-9-2014, lễ thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, trùm họ và thầy thuốc, được chọn làm bổn mạng ngành y trong giáo xứ. Mời anh chị em trong ngành y tham dự thánh lễ bổn mạng vào lúc 17g30 cùng ngày.
4. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 05-9-2014, đưa MTC cho người già, bệnh.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn : các con ô. Đảo ở Úc: 2.000.000$: màn hình, 2.000.000$: người nghèo, Viễn Dương ở Sài Gòn: 1.000.000$, chị Nguyễn Thị Hồng, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$, anh Nguyễn Văn Báu, gh Giuse Thị, 1.000.000$: quà trung thu.

LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN MỸ THO

Đức Cha PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

Ngày 30 tháng 08 năm 2014

Được tin Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc về Sài Gòn làm Tổng Giáo phận ngày 22.03.2014, dân Chúa Giáo phận Mỹ Tho không khỏi nuối tiếc vì một vị chủ chăn thánh thiện, hết lòng yêu thương, và chăm sóc đoàn chiên đã không còn đồng hành trực tiếp với Giáo phận nữa. Nhưng Chúa cũng an bài cho Giáo phận Mỹ Tho một vị Chủ chăn mới là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm qua văn thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 26.07.2014. Đức Cha Phêrô trước đây là Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngài là một người có tài giảng thuyết, và có tài lãnh đạo được nhiều người quý mến.

( Xem hình )


Trong hân hoan và vui mừng, ngày 30.08.2014, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận đã đón tiếp vị tân Giám mục Mỹ Tho với bầu khí trang trọng và sốt mến. Từ sáng sớm, khi bình minh vừa ló dạng, tiếng nhạc của đội kèn tây Giáo xứ Fatima tại khuôn viên Nhà thờ Chánh Tòa vang lên, như mời gọi mọi người quy tụ về nơi nhà chung, để chào đón vị tân Chủ chăn Giáo phận. Từng đoàn người từ các giáo xứ tấp nập đổ dồn về đây. Cũng như quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha và quý khách từ các Giáo phận khác cũng đến chung vui với Giáo phận Mỹ Tho thân yêu này. Các nữ tu của Dòng Mến Thánh Giá Tân An, dòng thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, quý chủng sinh, cùng với các bạn trẻ làm hàng rào đón tiếp trước cổng Tòa Giám mục.

Lúc 05g00, phái đoàn Giáo phận Mỹ Tho gồm Cha TĐD, quý cha quản hạt, Bề Trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An, dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, và đại diện các hội đoàn của Giáo phận đến Sài Gòn để đón Đức Cha Phêrô. Lúc 08g30, xe chở Đức Cha Phêrô đã đến Mỹ Tho cùng với phái đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngài vừa bước xuống xe, tiếng chuông Nhà thờ Chánh Tòa vang lên rộn rã, những tràng pháo tay giòn tan cùng những nụ cười thân tình của mọi người đã đón tiếp ngài. Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Giáo phận Phaolô Trần Kỳ Minh, cùng một vài cha đón tiếp ngài. Những tia nắng nhẹ yếu ớt giờ đây trở nên mạnh hơn, ấm hơn, lòng người trở nên phấn khởi hơn vì được diện kiến vị tân Giám mục. Cha quản đốc Nhà thờ Chánh Tòa Giacôbê Hà Văn Xung đã đón tiếp ngài trước cửa Nhà thờ, trao thánh giá cho ngài hôn, và que rảy nước để ngài rảy trên những người hiện diện.

Sau khi rảy nước thánh, Đức Cha tiến vào nhà thờ và quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể trong khi cộng đoàn hát: “Đây lòng Chúa ái tuất”. Sau đó, quý Cha rước Đức Cha qua Tòa Giám mục để nghỉ ngơi, và chuẩn bị phẩm phục bắt đầu thánh lễ.

Lúc 9g20, tại phòng khách Tòa Giám mục, với sự hiện diện của Đức TGM Leopoldo Girelli, quý Đức Tổng, quý Đức Giám Mục, Đức Cha Phêrô đã đặt tay lên sách thánh và hứa trung thành với sứ vụ mới.

Thánh lễ đồng tế lúc 9g30 tại Nhà thờ Chánh Tòa diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Đoàn đồng tế gồm quý Đức TGM, quý Giám mục và quý Cha TĐD trong phẩm phục trắng, và vàng từ Tòa Giám mục tiến vào thánh đường thật trang trọng. Đồng tế với Đức Cha Phêrô, có sự hiện diện quý báu của:

1. Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam.

2. Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

3 Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội.

4. Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh – Giám mục phụ tá Giáo phận Hà Nội.

5. Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt - Giám mục Bắc Ninh - Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

6. Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục Bùi Chu.

7. Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Lạng Sơn.

8. Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến – Giám mục Giáo phận Phát Diệm (nghỉ hưu).

9. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Giám mục Thanh Hóa - Ủy Ban Mục vụ di dân.

10. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP – Giám mục Giáo phận Vinh.

11. Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng – Tổng Giám Mục Huế - Phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

12. Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

13. Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên – Giám mục Giáo phận Cần Thơ.

14. Đức Cha Giuse Trần Văn Tiếu – Giám mục Giáo phận Long Xuyên.

15. Đức Cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục phụ tá Giáo phận Long Xuyên.

16. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.

17. Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giám mục Giáo phận Bà Rịa.

và khoảng 230 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý khách, và đông đảo giáo dân trong Giáo phận ước tính khoảng 1200 người.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, Cha Gioan Trần Phước Cương - chủ tịch linh mục đoàn - công bố tông thư bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại giảng đài. Sau lời công bố long trọng, Cha chưởng ấn Phaolô Phạm Đăng Thiện làm biên bản theo quyết định của giáo luật trước sự chứng kiến của ban tư vấn.

Để bày tỏ lòng vâng phục và tôn kính Giám mục, Cha quản đốc Nhà thờ Chánh Tòa đại diện cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tiến lên trước cung thánh nói lên tâm tình vâng phục đối với vị chủ chăn Giáo phận. Sau đó từng vị đại diện tiến lên gần Đức tân Giám mục, chào mừng ngài trong sự thân thiện và kính trọng.

Thánh lễ tiếp tục với Kinh Vinh Danh. Các bài đọc trong Thánh lễ quy hướng về ơn gọi của người môn đệ Chúa. Khi Ngài trao ban một sứ vụ, Ngài sẽ ban ơn và ở cùng người ấy.

Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã trình bày hai hình ảnh sống động của Giáo Hội. Hình ảnh thứ nhất, là một Giáo Hội khép kín, co cụm trong sợ hãi và ẩn mình sau cánh cửa đóng kín. Hình ảnh thứ hai là một Giáo Hội mở ra cho sứ vụ. Sứ vụ công bố, loan báo và làm chứng cho Tin mừng. Biến cố khổ nạn của Chúa Giêsu vẫn còn đó nhưng được nhìn trong một ánh sáng mới, ánh sáng của sự hiện diện trong cộng đoàn các môn đệ. Và vì thế, những nỗi sợ hãi được thay thế bằng sự bình an và sức sống mới.

Qua hai hình ảnh của Giáo Hội, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn cũng hãy thi hành sứ vụ phổ quát trong Giáo Hội địa phương. Thi hành trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Hội.

Ngài cũng nói về sứ vụ của ngài lãnh nhận trong ngày hôm nay, là một sứ vụ vừa là vinh dự và vừa là một trách nhiệm đối với ngài. Vì thế, ngài xin quý Đức TGM, quý Đức Cha, tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với ngài trong sứ vụ mới. Ngài cũng nói lên tâm tình tri ân đến từng thành phần trong Giáo Hội mà ngài đã từng phục vụ.

Kết thúc bài giảng, Ngài cũng nói lên niềm mong ước mọi thành phần dân Chúa cộng tác với ngài trong tình hiệp nhất, yêu thương, để trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mọi người sẽ cùng nhau xây dựng Giáo phận thân yêu thành cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, và dấn thân cho sứ vụ. Và ngài cũng ước mong mọi người mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Thánh Thần để hăng say loan báo Tin mừng bình an và sự tha thứ của Chúa cho mọi người.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng phiên dịch cho Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh chúc mừng Đức Tân Giám mục Mỹ Tho, và chúc mừng Giáo phận Mỹ Tho trong giai đoạn phát triển mới.

Hiệp thông với Giáo phận Mỹ Tho, Đại diện của Hội đồng Giám mục là Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc- chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam- chúc mừng Đức Cha Phêrô trong sứ vụ mới, và chúc mừng Giáo phận Mỹ Tho trong bước phát triển mới. Ngài cũng nói lên tâm tình của quý Đức Cha về Đức Cha Phêrô. Với tư cách là vị tiền nhiệm, Đức Cha Phaolô đã nhắn nhủ quý linh mục Giáo phận tích cực cộng tác với vị tân Giám mục Giáo phận để giúp cho Giáo phận ngày một tiến triển hơn nữa.

Thay mặt cho toàn Giáo phận, Cha TĐD Phaolô tri ân quý Đức TGM, quý Đức Cha, quý Cha, và toàn thể quý khách đã đến hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo phận trong ngày vui trọng đại này. Cha TĐD cũng không quên cám ơn Đức Hồng Y Filoni, Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo đã gởi thư chúc mừng ngày hồng ân của Giáo phận Mỹ Tho. Trong dịp này, Cha TĐD cũng đã tri ân Đức TGM Phaolô, 15 năm hết lòng hy sinh, dấn thân, phục vụ để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài cũng nhắc đến ưu tư hàng đầu của Đức TGM là giáo dục đức tin cho dân Chúa, và việc đào tạo linh mục, chủng sinh và tạo điều kiện cho các tu sĩ nam nữ dấn thân trong sứ vụ truyền giáo.

Thánh lễ kết thúc sau khi cộng đoàn nhận phép lành trọng thể của Đức Cha Phêrô.

Thánh lễ hôm nay như đánh dấu một bước tiến mới của Giáo phận Mỹ Tho trong sự quan phòng của Thiên Chúa, vì đã ban cho Giáo phận một vị chủ chăn tài giỏi nhưng khiêm tốn. Thật ý nghĩa, ngày nhậm chức Giám mục Giáo phận của Đức Cha Phêrô cũng là ngày kỷ niệm 34 năm ngày thụ phong linh mục của ngài. Cầu chúc vị tân Chủ chăn tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa trong sứ vụ mới.

Têrêsa Mai An

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN 260


   CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A
 Ngày 24-8-2014
        LỜI CHÚA : Mt 16, 13-20
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Suy Niệm:
Trước câu hỏi của Ðức Giêsu đặt ra cho các Tông Ðồ: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"
Thánh Phêrô thay cho anh em nói lên niềm xác tín của mình nơi Ðức Giêsu: "Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời".
Còn câu trả lời của chúng ta thế nào? Hãy trả lời cho Chúa bằng cuộc sống và bằng chính thái độ sống của mình.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn muốn con người bước đi trong đường lối của Chúa. Nhưng Chúa không ép chúng con. Trái lại, Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do lựa chọn của mỗi người chúng con.
Xin cho chúng con ngày càng khám phá rõ hơn nét đẹp của đường lối Chúa, để chúng con lựa chọn cho mình một đời sống hạnh phúc vĩnh cửu. Ðời sống ấy chỉ có được khi chúng con sống theo ý Chúa mà thôi. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Á bí tích là gì?
Thưa : Á bí tích là những dấu hiệu thánh thiêng do Hội Thánh thiết lập, để giúp các tín hữu thánh hóa một số hoàn cảnh trong cuộc sống.
Câu 2. Hỏi : Nghi thức Á bí tích gồm những gì?
     Thưa : Nghi thức của Á bí tích gồm một lời cầu nguyện, kèm theo một dấu chỉ củ thể như đặt tay, dấu thánh giá, rẩy nước thánh...
 PHỤNG VỤ
 TIN TỨC
THÁNH LỄ AN TÁNG 
ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN

Thánh lễ an táng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan được cử hành lúc 9g00 ngày 21.08.2014, tại Nguyện đường Bát phúc của Tu Đoàn Bác ái Xã hội, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân.
Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, GM gp Phan Thiết chủ tế, cùng đồng tế có 14 Giám mục, gồm 2 Đức TGM Hà Nội + Huế, các ĐGM: Lạng Sơn, Bùi Chu, Vinh, Đà Nẵng, Kontum, Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Xuân Lộc, Bà Rịa, Mỹ Tho, Cần Thơ, Phụ tá Long Xuyên; Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, cha Giám Quản Vĩnh Long, cha Tổng Đại Diện Nha Trang, và 182 linh mục đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý linh tông huyết tộc, hàng ngàn giáo dân từ các giáo xứ trong, ngoài giáo phận và một số chức sắc các tôn giáo bạn, anh chị em lương dân cùng  hiệp thông tham dự tang lễ.
Khởi đầu thánh lễ, cha Antôn Nguyễn Minh Tuấn, hạt trưởng Hạt Hàm Tân đọc tiểu sử Đức cha Phaolô. Kế đến Cha niên trưởng FX Phạm Quyền đọc di chúc của Đức cha Phaolô. Cha GB Trần Văn Thuyết hạt trưởng Hạt Đức Tánh đọc các điện văn của Đức Hồng Y Pietro Parolin - Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, Đức Hồng Y Fernando Filoni – Bộ trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Toàn Thánh tại Việt Nam, thư phân ưu của Đức TGM Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc - Chủ tịch HĐGMVN, các ĐGM thuộc HĐGMVN, và nhiều linh mục, dòng tu nam nữ trong và ngoài nước cũng đã gọi điện phân ưu với gia đình gp Phan Thiết và Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.
Cuối thánh lễ, Cha niên trưởng FX Phạm Quyền thay mặt Linh mục đoàn gp Phan Thiết đọc lời từ biệt và chủ sự nghi thức tiễn biệt.
Cha Giuse Đặng Văn Tiếp, linh mục tiên khởi của Tu Đoàn dâng lời cảm tạ quý Đức cha, quý cha, Chính Quyền các cấp tỉnh Bình Thuận, huyện Hàm Tân, xã Tân Hà, quý tôn giáo bạn, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.
Linh cữu Đức cha Phaolô được đưa đến trước nguyện đường Bát phúc, án táng trong phần mộ theo di chúc ngài để lại. Đức TGM Huế FX Lê Văn Hồng chủ sự nghi thức tại phần mộ.

XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC
Chiều dần buông, ánh nắng nhạt dần, sân giáo đường Chính Toà Phan Thiết 21/8/2014 lung linh toả sáng bởi sắc màu trắng, xanh chập chờn, chao liệng của những “thiên thần” hồn nhiên ngây thơ vui mừng chuẩn bị rước lễ lần đầu và lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.
Đúng 17h00, chuông nhà thờ reo gọi, 32 em thiếu nhi rước lễ lần đầu và 47 em lãnh nhận bí tích thêm sức tập trung trước tiền sảnh nhà thờ để mừng đón Đức Cha Giuse, Quý Cha và Thầy Phó Tế về dâng Thánh lễ. Đoàn rước tiến vào nhà thờ trong tiếng hát du dương của ca đoàn thiếu nhi. Đi đầu là Thánh Giá, nến cao. Kế đến là các em rước lễ lần đầu, các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, tiếp theo là lễ sinh rồi đến Quý Cha Đồng Tế và Đức Giám Mục.
Thánh lễ Thêm Sức diễn ra trong không khí trang nghiêm xen lẫn niềm hạnh phúc ngập tràn của các em và các bậc phụ huynh. Bài giảng trong Thánh Lễ, Đức Giám Mục dùng hình ảnh ẩn dụ rất gần gũi trong đời thường để giáo dục các em sống đời sống đạo tốt đẹp như: “Các con sẽ trở thành những chiến sĩ, mà chiến sĩ thì phải có vũ khí. Pằm...Pằm...Pằm, các con không bắn vào ai cả, mà bắn vào thói hư tật xấu của chính mình, bắn vào lời ăn tiếng nói hồ đồ, cọc cằn, thô lỗ với bạn bè ở trường học...”.
Sau bài giảng, Đức Giám Mục ban Bí Tích Thêm Sức cho 47 em đã hoàn thành khoá học. Khi nghi thức Thêm Sức đã xong thánh lễ lại tiếp diễn trong niềm hân hoan vui sướng lan toả khắp thánh đường. Rồi sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện phụ huynh các em rước lễ lần đầu và các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức có đôi lời cảm ơn và dâng hoa lên Đức Giám Mục.
Kết lễ, Đức Giám Mục chủ tế ban phép lành và chúc bình an. Cuối cùng để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp trong ngày đặc biệt này, các em được vinh dự chụp hình với Đức Giám Mục, Cha Niên Trưởng kiêm hạt trưởng hạt Phan Thiết và là Chính Xứ Giáo Xứ Chính Toà, Cha phụ tá, Cha khách và Thầy Phó
Giáo xứ Chính Toà Phan Thiết chúc các em luôn được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc và gìn giữ hôm nay và mãi mãi.
                                                                              Alexis Đặng

   GIÁO HỌ ĐA KIM II
MỪNG LỄ BỔN MẠNG, CHẦU LƯỢT
VÀ LÀM PHÉP NHÀ MỤC VỤ

Chiều ngày 16-8-2014, cha hạt trưởng Phan Thiết đã lên miền rừng núi Đami để tham dự niềm vui “3 trong 1” của giáo họ Đakim II do cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Tiến Dũng phụ trách. Sáng CN 17-8-2014 cha hạt trưởng đã chủ tế thánh lễ kính thánh Piô X bổn mạng giáo họ với 2 cha quản nhiệm La Dày và Đakim II, khai mạc ngày chầu lượt. Sau thánh lễ là nghi thức làm phép nhà mục vụ 200 m2 mới hoàn thành. Phiên chầu chung bế mạc do cha hạt trưởng chủ sự vào lúc 10g30. Tham dự ngày vui của giáo họ, có sự hiện diện đầy đủ của 4 cha, 1 thầy phó tế, các nữ tu, HĐMV cùng giáo dân các giáo họ trong xã Đami.

THÔNG BÁO
1.      Thứ bảy cuối tháng ngày 30-8-2014, rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 7g sáng. Xin nộp số gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
2.      Để chuẩn bị mừng lễ thánh Mônica bổn mạng các bà mẹ công giáo, mời các bà mẹ tham dự giờ tĩnh tâm vào tối thứ hai ngày 25-8-2014, lúc 7g30, và tham dự thánh lễ lúc 5g30 chiều thứ tư ngày 27-8-2014.

3.       Giáo xứ chân thành cám ơn nhóm Lòng Chúa thương xót ủng hộ màn hình: 2.000.000$.

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh

TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT

TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI

Kính báo cùng Quí Đức Cha, Quí Cha,

Quí Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Giáo Dân:

Đức Giám Mục PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết.

Sinh ngày 11.11.1932, tại Giáo xứ Phi Lộc – Giáo Phận Vinh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An;

đã về với Chúa lúc 0 giờ ngày 18-8-2014, tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.

Hưởng thọ 82 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 00 ngày 21 tháng 8 năm 2014,
 tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

+ Toà Giám Mục Phan Thiết: Đt : 062 3819560 hoặc cha Quản lý TGM: 0903748366 ;
 email : gpphanthiet@gmail.com;

+ Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội : 062 3876996 hoặc Thầy Bộ : 0947331764 – Cha Tiếp : 0903946264

Tiểu sử

Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết

Sinh ngày 11-11-1932, tại Giáo xứ Phi Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An – Giáo Phận Vinh

1949 – 1954: Nhập Tiểu chủng viện

1954 – 1957: Học tại Tiểu Chủng Viện di cư

1957 – 1959: Dạy Tiểu chủng Thánh Tự

1959 – 1965: Ðại chủng viện Xuân Bích

29.04.1965: Thụ phong linh mục tại Vương Cung Thánh Ðường Đức Bà Sài gòn.

Cùng năm đó được sai đi làm phó xứ Ðông Hà, Quảng Trị, gần vĩ tuyến 17.

1967: được phép của Ðức Cha Philipphê Nguyễn Kim Ðiền, chuyên trách về văn hoá xã hội, mở một Cô nhi viện và trường Tư thục cấp III Ðắc Lộ để giúp đỡ các em mồ côi nạn nhân chiến tranh vùng giới tuyến.

1968: hoàn tất chương trình Ðại Học Văn Khoa ở Huế với bằng Cử nhân Triết Học.

1972: từ vùng giới tuyến di chuyển trường Ðắc lộ và 202 em mồ côi vào Bình Tuy (bây giờ thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) lập làng Thiếu Nhi Bồ Câu Trắng.

1978: sau khi Nhà Nước tiếp thu trường học và làng thiếu nhi, ngài phụ trách giáo xứ Bồ Câu Trắng (nay là giáo xứ Thánh Linh), sau đó làm Hạt Trưởng Hạt Hàm Tân.

Từ năm 1994, ngài đã hướng công việc mục vụ bằng con đường bác ái xã hội để mở nhịp cầu đem Tin Mừng tình thương đến cho những người nghèo khó ở nông thôn.

1999 – 2001: giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Hàm Tân

Ngày 14.07.2001: Toà thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phó Giáo Phận Phan Thiết. Khẩu hiệu giám mục của ngài là “Tin Mừng cho người nghèo khó”.

Ngày 11.08.2001: Lễ tấn phong Giám mục do Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi chủ phong, hai  Giám Mục phụ phong là Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn  và Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm.

Ngài đã giữ chức vụ chủ tịch Uỷ Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2 nhiệm kỳ từ năm 2001-2006

Ngày 29-12-2004: Được sự chấp thuận của Đức Cha Nicôla, Đức Cha Phaolô đã Thành lập Tu đoàn Bác Ái Xã Hội để phục vụ người nghèo theo đường hướng mục vụ mà ngài hằng thao thức.

Ngày 5/4/2005: Kế nhiệm Đức Cha Nicôla, làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết.

Ngày 25/07/2009: Tòa Thánh chấp thuận từ nhiệm nghỉ hưu vì lý do tuổi tác theo giáo luật.

Hưu dưỡng tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.

Về với Chúa lúc 00 giờ ngày 18-8-2014, tại Tu Đoàn Bác ái xã Hội. Hưởng thọ 82 tuổi.

VP/TGM/PT

Lm. Giuse Nguyễn Văn Soi

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 259

                
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A
   Ngày 17-8-2014

LỜI CHÚA : Mt 15, 21-28
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Xiđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Suy Niệm:
Qua đoạn Tin Mừng trên, lúc đầu làm chúng ta có cảm tưởng như Chúa chỉ thương cứu con cháu nhà Israel, những người được rửa tội. Nhưng sau Chúa đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai. Dù người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ... Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương tất cả.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con gặp chuyện buồn, chuyện không may, hay lúc chúng con nghèo khổ... Chúng con đã trách Chúa không thương chúng con. Xin Chúa tha thứ lầm lỗi cho chúng con và ban thêm lòng tin để chúng con luôn xác tín được rằng: Thiên Chúa là Cha yêu thương thì không khi nào cho con cái mình điều gì xấu. Ðể bất cứ trước nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn được bình an và vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Người sống đời thánh hiến trong bậc tu trì khấn giữ những gì?
Thưa : Người sống đời thánh hiến trong bậc tu trì khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm là khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.
Câu 2. Hỏi : Cha mẹ có bổn phận nào đối với ơn gọi sống đời thánh hiến của con cái?
     Thưa : Cha mẹ có bổn phận cầu nguyện, cổ võ, vun trồng ơn gọi của con cái và tạo điều kiện cho con cái sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu gọi.
 PHỤNG VỤ
 TIN TỨC
ĐTC PHANXICÔ THĂM HÀN QUỐC
Ngày 13/08/2014, ĐTC Phanxicô đã đã đến Seoul, thủ đô Nam Hàn, thực  hiện chuyến tông du 5 ngày từ 13 đến 18 tháng 8 năm 2014. Ngài đã được Bà Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye ra tận cầu thang máy bay đón tiếp. ĐGH đã bắt tay 4 thân nhân của vụ chìm phà từng làm thiệt mạng hơn 300 người và 2 con cháu các vị tử đạo Đại Hàn thà chết chứ không chối bỏ đức tin. Sau đó, ĐGH đã bước lên chiếc xe hơi nhỏ mầu đen sản xuất trong nước để vào dinh tổng thống, nơi ngài và Nữ Tổng Thống Park Geun-hye sẽ đọc diễn văn. 
Trong cuộc thăm viếng 5 ngày tại Nam Hàn, ĐGH sẽ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn, cử hành Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6 và cử hành Thánh Lễ cho hoà bình và hòa giải, nhằm nhiều vào mối liên hệ Nam - Bắc Hàn. ĐGH sẽ cử hành Thánh Lễ với thân nhân các nạn nhân của vụ đắm phà Sewol.
Sự lớn mạnh của đạo Công Giáo tại Nam Hàn rất đáng kể. Hiện tỷ số người Công Giáo là khoảng 11%  dân số. ( Xem hình ) 

MỪNG KỈ NIỆM NGÀY THỤ PHONG  GIÁM MỤC
CỦA 3 ĐỨC CHA GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi 11/8/1974-11/8/2014, 40 năm giám mục; Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan 11/8/2001-11/8/2014, 13 năm giám mục, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống 17/8/2001-17/8/2014, 13 năm Giám Mục, giáo xứ Chính Tòa đã hiệp thông cầu nguyện  cho  3 ĐGM trong các thánh lễ thứ hai ngày 11 và Chúa nhật 17 tháng 8.
Nguyện xin Chúa ban các Đức cha ơn thánh, sức khỏe và hạnh phúc trong sứ vụ đời sống mục tử của các ngài.
MỪNG BỔN MẠNG QUÝ DÌ MARIA
Chiều ngày 14-8-2014, cha chính xứ, thầy phó tế và HĐMVGX Chính Tòa đã đến  mừng bổn mạng 10/15  Dì mang tên thánh  Maria thuộc Cộng đoàn Kitô Vua, dòng MTG Nha Trang, đang phục vụ tại Gx. Chính Tòa. Sáng ngày 15-8-2014 cha phụ tá đã dâng lễ cầu nguyện cho quý Dì Maria và tất cả những ai mang tước hiệu Thánh Maria.
LỄ GIỖ CHA GIUSE NGUYỄN TIẾN HUYNH
Sáng ngày 16-8-2014, cha chính xứ, cha phụ tá, thầy phó tế và HĐMVGX Chính Tòa đã đi viếng mộ Cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh tại nghĩa trang linh mục giáo xứ Vinh An nhân ngày giỗ 6 năm 17/8/2008 – 17/8/2014. Trong các thánh lễ Chúa nhật 17/8/2014, cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
KẾT QUẢ  TUYỂN SINH
VÀO CHỦNG VIỆN NICÔLA NIÊN KHÓA 2014 – 2015
Ngày 12-8-2014, 20 thí sinh trúng tuyển vào Chủng viện Nicôla năm học 2014-2015 của các giáo xứ trong giáo phận đã được công bố trên trang mạng gpphanthiet.com . Trong số đó, 8 em thuộc giáo hạt Hàm Tân, 5 em thuộc hạt Hàm Thuận Nam, 3 em thuộc hạt Đức Tánh, 2 em thuộc hạt Bắc Tuy, 2 em thuộc hạt Phan Thiết. Giáo xứ Tân Lập có 3 em, giáo xứ Tân Lý có 2 em, giáo xứ Vinh Lưu có 2 em. Giáo xứ Chính Tòa có em GB.Võ Đức Minh, con anh FX Võ Đức Sinh, ủy viên Khánh Tiết HĐMVGX. Giáo xứ hân hoan chúc mừng em và gia đình.
THÔNG BÁO
1. Đức Giám Mục giáo phận sẽ cử hành thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 47 em và 34 em rước Chúa lần đầu vào lúc 17g00 thứ năm ngày 21-8-2014 tại nhà thờ Chính Tòa. Mời cộng đoàn, đặc biệt cha mẹ và thân nhân các em, tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các em.
2. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân:
     - Ủng hộ màn hình : một giáo dân gh Anrê Kim Thông : 2.000.000, một giáo dân gh Matthêu Phượng : 3.000.000$, một giáo dân gh Ximon Hòa : 1.000.000$, anh chị Hưng + Hoa gh Anrê Kim Thông : 1.000.000$, 3 ân nhân : một người : 500.000$, một người 300.000$, một người: 200.000$, chị Bùi Thị Hồng gh Anrê Trông : 1.000.000$, chị Nga gh Anrê Trông : 2.000.000$.
     - Ủng hộ người nghèo : một giáo dân gh Matthêu Phượng : 2.000.000$, một giáo dân gh Ximon Hòa : 500.000$.

  Xin cáo lỗi ! Bản tin tuần trước đăng sai tên anh Nguyễn Chí Hùng gh. Anrê Kim Thông ủng hộ 2.000.000$ mua màn hình chứ không phải anh Nguyễn Chí Dũng.