Thứ Bảy, ngày 12 tháng 4 năm 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 241

                                 
        CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A
                      13 – 4 – 2014
LỜI CHÚA : Mt 21, 1-11
Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay". Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:
     "Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng : Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ".
     Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng : "Hoan hô con vua Ðavit ! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời !"
     Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng : "Người đó là ai vậy ?" Dân chúng trả lời rằng: "Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương! Thật không thể hiểu nổi một Ðấng Cứu Thế lại có thể bị ngược đãi, nhục hình! Cũng không thể tin nổi lòng dạ con người mau đổi trắng thay đen! Tung hô đó để rồi đả đảo ngay. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho Con của Ngài phải chấp nhận cái nhục nhã và tủi sầu đến thế ? Ðức Giêsu suốt một đời sống vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó đả đảo kết án của con người. Cuộc đời Ngài cay đắng vậy sao?

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong tuần lễ này, toàn thể Giáo Hội lặng lẽ dõi bước theo Chúa đi vào con đường khổ nạn, âm thầm nhìn Chúa bị treo trên đồi cao... chỉ vì hạnh phúc của chúng con. Ôi một tuần hồng phúc. Xin cho chúng con sống trọn tuần này với lòng cảm mến nồng nàn, lòng biết ơn sâu xa. Xin cho chúng con luôn trung thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Chúa đã sống vì yêu, chết vì yêu và chỉ trong tình yêu mới tạo sức sống cho cuộc đời. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Khi chết trên Thập Giá, Đức Kitô muốn nói với chúng ta điều gì ?
Thưa : Đức Kitô muốn nói rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng : “Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu”.
Câu 2.Hỏi: Tại sao gọi tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cứu chuộc ?
Thưa : Chúng ta gọi tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cứu chuộc vì qua hy lễ của Đức Kitô, tình yêu Thiên Chúa giải thoát loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết.
Câu 3. Hỏi : Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chết trên Thập Giá, chúng ta phải có những thái độ nào ?
Thưa : phải có những thái độ này :
- một là Suy tôn : vì Chúa đã chiến thắng sự chết ;
- hai là Kính phục : vì Chúa đã hy sinh chịu chết ;
- ba là Cảm mến : vì Chúa đã dùng cái chết để tỏ lòng yêu thương ta ;
- bốn là Tri ân : vì Chúa đã chịu chết để chuộc tội cho ta ;
- năm là Ngưỡng mộ : vì Chúa muốn chúng ta noi theo Người : “Ai muốn theo Ta, thì hãy bỏ mình và vác thập giá mình mà theo”.
Vì thế, chúng ta hãy giục lòng ăn năn tội và quyết tâm sống mỗi ngày một đẹp lòng Chúa Giêsu hơn.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY ĐẦU TIÊN
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
(tiếp theo)
Điều không kém phần gây lo âu chính là lầm than luân lý, nó hệ tại trở nên nô lệ cho những tật xấu và tội lỗi. Bao nhiêu gia đình lo âu vì có một trong những phần tử của mình, thường là người trẻ, nghiện ngập rượu, ma túy, cờ bạc và dâm ô! Bao nhiêu người đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống, thiếu những viễn tượng tương lai và mất hy vọng! Và bao nhiêu người bị bó buộc sống trong lầm than luân lý do những điều kiện xã hội bất công, thiếu công ăn việc làm, khiến họ không còn phẩm giá mang mang cơm bánh về nhà, thiếu bình đẳng trong các quyền giáo dục và sức khỏe. Trong những trường hợp ấy, lầm than luân lý có thể được gọi là một sự bắt đầu tự sát. Hình thức lầm than này cũng là nguyên nhân làm cho nền kinh tế suy sụp, nó luôn gắn liền với lầm than tinh thần mà chúng ta khi chúng ta xa lìa Thiên Chúa và từ khước tình thương của Ngài. Nếu chúng ta cho rằng mình không cần Thiên Chúa, Đấng đang giơ tay cho chúng ta trong Chúa Kitô, vì chúng ta nghĩ mình tự mãn, thì chúng ta đang đi vào con đường thất bại. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu vớt và giải thoát chúng ta thực sự.
Tin Mừng là thuốc giải độc đích thực chống lại lầm than tinh thần: Kitô hữu được mời gọi mang vào mọi môi trường lời loan báo giải thoát, theo đó có sự tha thứ tội lỗi đã phạm, Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta một cách nhưng không, luôn luôn, và chúng ta được dựng nên để hiệp thông và sống vĩnh cửu. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở thành những người hân hoan loan báo sứ điệp từ bi và hy vọng ấy! Thật là đẹp khi cảm nghiệm niềm vui loan truyền tin mừng đó, chia sẻ kho tàng đã được ủy thác cho chúng ta, để an ủi những con tim tan vỡ và mang lại hy vọng cho bao nhiêu anh chị em chúng ta đang bị bóng đêm bao phủ. Vấn đề ở đây là đi theo và noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã đi đến với người nghèo và tội nhân như một mục tử đi tìm con chiên bị lạc mất, và Ngài đến gặp chúng ta với đầy tình yêu thương. Khi hiệp nhất với Chúa, chúng ta có thể can đảm mở ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng và thăng tiến con người. (xin xem tiếp ở bản tin tuần sau)

CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN THÁNH & LỄ CHÚA PHỤC SINH 2014
A. TAM NHẬT VƯỢT QUA
I. Thứ Năm Tuần Thánh (17/4/2014)
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     4g45 sáng : Ngắm 5 sự thương khó Chúa Giêsu
v     6g00 chiều : Thánh lễ Tiệc Ly.
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (Tiến Thành):
v    4g00 chiều: Thánh lễ Tiệc Ly do ĐGM Giáo Phận chủ sự.
II. Thứ Sáu Tuần Thánh (18/4/2014): GIỮ CHAY KIÊNG THỊT
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     4g45 sáng : ngắm Đàng Thánh Giá
v     10g00 trưa : Ngắm Rằng
v     6g00 chiều : Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (Tiến Thành):
v    4g00 chiều : Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.
III. Thứ Bảy Tuần Thánh (19/4/2014)
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v    4g45 sáng : Tưởng niệm Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông.
v    8g00 tối : Canh Thức Vượt Qua do ĐGM Giáo Phận chủ sự.
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (Tiến Thành):
v    7g00 tối : Canh Thức Vượt Qua.
B. CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH (20/4/2014):
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     5g00 sáng  : Thánh Lễ
v     5g00 chiều : Thánh Lễ
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (Tiến Thành):
v    6g00 sáng : Thánh Lễ
Phiên  canh thức tối thứ năm tuần thánh:
1. Sau kiệu MTC đến 8g00      : Quý Dì và HĐMV giáo xứ
2. Từ 8g00 đến 8g30           : Thiếu Nhi Thánh Thể
3. Từ 8g30 đến 9g00           : Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
4. Từ 9g00 đến 9g30           : Hội Gia Trưởng
5. Từ 9g30 đến 10g00         : Legio-Phan Sinh và Lòng Thương Xót.

TIN TỨC
CÁC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ GIÁO HẠT PHAN THIẾT
TĨNH TÂM MÙA CHAY TẠI GIÁO HỌ ĐAKIM II.
Ngày 08-4-2014, các cha và phó tế trong giáo hạt, đã tập trung về nhà thờ Đakim II, xã Đami, huyện Hàm Thuận Bắc để tham dự buổi tĩnh tâm mùa Chay do ĐGM giáo phận hướng dẫn. Sau khi suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể cùng lo việc thiêng liêng, các cha đã trao đổi, chia sẻ công tác mục vụ. Cha hạt trưởng kiêm phụ trách HĐMVGX của giáo phận, nhắc lại việc tổ chức bầu BTV HĐMMVGX trong mùa Chay hoặc sau lễ Phục Sinh để kịp tĩnh huấn và tuyên hứa trước ĐGM giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 08-6-2014. Cha hạt trưởng cũng mời gọi giới trẻ trong hạt tham dự buổi họp mặt tại giáo xứ Thanh Hải vào CN Lễ Lá ngày 13-4-2014. Các cha cũng đã thảo luận và quyết định một số việc và được ĐGM chấp thuận : cha Micae Hoàng Minh Hùng, chánh xứ Tầm Hưng, phụ trách bà mẹ giáo hạt, cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy, quản xứ Mũi Né, phụ trách giáo lý giáo hạt, cha Nicôla Huỳnh Đức, quản xứ Phú Hội, phụ trách Lễ Sinh giáo phận. Các cha cũng góp ý về cuốn kỷ yếu giáo phận kỷ niệm 40 năm thành lập : ghi lại lược sử các giáo xứ cách khách quan, không mang tính chủ quan của cha xứ đương nhiệm. Cũng có ý kiến đề nghị nên có phù hiệu cho HĐMVGX. Hiện nay giáo hạt Phan Thiết có 28 linh mục, 3 phó tế đang phục vụ : tòa giám mục (01 lm), chủng viện Nicôla (03 lm) và tại 21 giáo xứ, 10 giáo họ với 34.313 giáo dân.

THÔNG BÁO
1. Thứ Ba Tuần Thánh, 15-4-2014: lễ giỗ cha Victor Caillon, tức cố Năng. Cố Năng sinh năm 1906, linh mục 1932 tại Pháp, chánh xứ Phan Thiết 1960-1968, từ trần ngày 15-4-1983 tại Pháp. Ngài xây ngôi nhà xứ nay được tân trang và đang sử dụng. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
2. Sáng thứ sáu Tuần Thánh, 18-4-2014 sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.

3. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : anh chị Phúc + Tâm ở Hiệp Bình Chánh, Sài Gòn : quả chuông nhà thờ giá 52.000.000$, anh Thái Văn Bình ở Úc : 25.000.000$, anh Dũng ở xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam : 10.000.000$, anh Hùng ở gx. Bạch Đằng - Sài Gòn : dàn âm thanh nhà thờ, 1 giáo dân Thuận Nghĩa : 4.000.000$, cơ sở mai táng Phước Trung: 3.000.000$, Nguyễn Thị Huyền, gh A. Kim Thông : 1.000.000$, 1 giáo dân gh Anrê Trông : 1.000.000$.

Thứ Bảy, ngày 05 tháng 4 năm 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 240

                                        
            CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - A
                         06 – 4 – 2014

   LỜI CHÚA : Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".
Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".
Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".
Người xúc động và hỏi: "Ðã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.
Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi". Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đến Bêtania để cho Lazarô chết bốn ngày sống lại. Ngài tuyên bố với Mácta rằng: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống. "Ðức Giêsu là sự sống. Trong Ngài chúng ta mới được hạnh phúc, được trường sinh vĩnh cửu.
Muốn được sống đời đời với Ðức Giêsu, ngay từ đời này ta phải sống bằng sự sống của Ngài: Tức là sống trong ơn thánh, lãnh nhận các bí tích, thực thi bác ái, hy sinh và chuyên cần cầu nguyện.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là sự sống và là sự phục sinh của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết tìm kiếm cho mình sự sống vĩnh cửu ngay từ đời này. Theo gương Chúa, chúng con dám từ bỏ con người ích kỷ và tận tâm tìm kiếm Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, và bác ái. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Tại sao Tam Nhật Vượt Qua lại là trung tâm điểm của Phụng Vụ Kitô giáo ?
Thưa : Tam Nhật Vượt Qua là trung tâm điểm của Phụng Vụ Kitô giáo, bởi vì tất cả nền Phụng Vụ của Hội Thánh đều phát xuất từ mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô: khổ nạn, chịu chết và phục sinh. Chúa Phục Sinh là ngày lễ Mẹ của mọi Chúa Nhật trong năm; Thánh Lễ nào cũng đều tưởng niệm và tái diễn công cuộc Vượt Qua của Đức Kitô.
Câu 2. Hỏi : Trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những nghi thức long trọng nào ?
Thưa : Thánh Lễ tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu được cử hành ban chiều để nhắc nhớ việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Thánh Lễ này khai mạc Tam Nhật Vượt Qua.
Câu 3. Hỏi : Phụng Vụ chiều thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh tưởng niệm những biến cố gì liên quan đến Chúa Giêsu ?
Thưa : Trước hết là tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, việc Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục, cũng như nghi thức rửa chân, biểu tượng tình yêu phục vụ của Đức Kitô. Qua nghi thức rửa chân, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta phải noi gương Đức Kitô trong tinh thần phục vụ : “Phục vụ vì yêu thương”.
Câu 4. Hỏi : Trọng tâm của việc cử hành chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh là gì ? Tại sao ?
Thưa : Trọng tâm của việc cử hành chiều thứ Sáu Tuần Thánh là nghi thức suy tôn và kính thờ Thánh Giá, vì nhờ Thánh Giá mà ơn cứu độ được ban cho chúng ta.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY ĐẦU TIÊN
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
(tiếp theo)
Chứng tá của chúng ta
Chúng ta có thể nghĩ rằng “con đường” nghèo như thế là con đường của Chúa Giêsu, trong khi chúng ta, là những người đến sau Ngài, chúng ta có thể cứu vớt thế giới bằng những phương thế thích hợp của con người. Không phải như vậy. Trong mọi thời đại và mọi nơi, Thiên Chúa tiếp tục cứu vớt con người và thế giới nhờ cái nghèo của Chúa Kitô, Đấng trở nên nghèo trong các Bí tích, trong Lời Chúa và trong Giáo Hội của Ngài, là một dân tộc gồm những người nghèo. Sự giàu sang của Thiên Chúa không thể đến với chúng ta qua sự giàu sang của chúng ta, nhưng luôn luôn và chỉ qua cái nghèo của chúng ta, bản thân và cộng đoàn, được Thần Khí của Chúa Ktiô linh hoạt.
Noi gương Thầy Chí Thánh, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi hãy nhìn đến tình cảnh lầm than của anh chị em chúng ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy. Lầm than (miseria) không đồng nghĩa với nghèo (povertà) ; lầm than là sự nghèo nàn không có lòng tín thác, không có tình liên đới, không có hy vọng. Chúng ta có thể phân biệt ba loại lầm than : lầm than vật chất, lầm than luân lý và lầm than tinh thần. Lầm than vật chất vẫn thường được gọi chung là sự nghèo khổ và đè nặng trên những người sống trong hoàn cảnh không xứng đáng với con người : những người bị thiếu các quyền cơ bản và nhu yếu phẩm như lương thực, nước, những điều kiện vệ sinh, công ăn việc làm, khả năng phát triển và tăng trưởng về văn hóa. Đứng trước lầm than này, Giáo Hội cống hiến dịch vụ của mình, diakonia, để đi gặp gỡ những người túng thiếu và chữa lành nhưng vết thương làm xấu xí khuôn mặt của nhân loại. Nơi những người nghèo và những người rốt cùng, chúng ta nhìn thấy tôn nhan của Chúa Kitô; khi yêu thương và giúp đỡ những người nghèo, chúng ta yêu mến và phụng sự Chúa Kitô. Sự dấn thân của chúng ta cũng nhắm làm sao để chấm dứt những vụ vi phạm phẩm giá con người trên thế giới, những kỳ thị và lạm dụng là nguồn gốc gây ra lầm than trong bao nhiêu trường hợp. Khi quyền lực, sa hoa và tiền bạc trở thành thần tượng, thì người ta coi chúng quan trọng hơn đòi hỏi phải phân phối công bằng những của cải. Vì thế, các lương tâm cần hoán cải, trở về với công lý, sự bình đẳng, sự điều độ và chia sẻ.(xin xem tiếp ở bản tin tuần sau)

TIN TỨC
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Lê Thị Mẹo, 75 tuổi, ở gh. Anrê Trông, qua đời ngày 30-3-2014. Thánh Lễ An Táng lúc 4g30 sáng thứ tư, 02-4-2014 tại Nhà Thờ Chính Tòa, và an táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh và mừng Chúa Phục Sinh, sẽ có giải tội tại Nhà Thờ Chính Tòa từ thứ tư, 09-4-2014 đến trưa thứ bảy, 12-4-2014, sáng : 8g00 – 10g45, chiều : 2g30 – 4g45. Mọi người lo xưng tội trong những ngày này, vì Tuần Thánh không giải tội, trừ những anh em đi biển xa bờ mới về.
2. CN Lễ Lá, 13-4-2014 và CN Lễ Phục Sinh, 20-4-2014, các em thiếu nhi nghỉ học giáo lý và sinh hoạt.
3. Tệ nạn cờ bạc : Trong những tuần lễ vừa qua, cha chánh xứ mới đi thăm được 100 gia đình thuộc giáo họ Anrê Trông, thế mà tình cờ đã bắt gặp 2 nhóm đánh bài: 1 nhóm nhỏ tại nhà chị Nguyễn Thị Kim Liên, chồng là Huỳnh Ngọc Quang. Đặc biệt nghiêm trọng là lúc 4g00 chiều ngày 4-4-2014 một nhóm gần 40 chị, tuổi xấp xỉ trên dưới 40, tại nhà chị Lê Thị Thanh, chồng là Trương Chí Bình. Theo phản ánh của bà con cho hay thì đây là tụ điểm thường xuyên tổ chức đánh bài ăn thua lớn.
4. Giáo xứ chân thành cám ơn :
Quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : bà Sở, gh. Mt. Phượng : 500.000$, anh Bùi Quốc Hùng, gh. Mt. Phượng : 5.000.000$ và 1.000.000$ giúp người nghèo, anh chị Hoàng + Cẩm, gh. Giuse Thị : 5.000.000$, hai bé Uyên Thảo & Uyên Thư, gh Mt. Phượng : 200.000$, 1 ân nhân : 250.000$, gia đình Nguyễn Thị Bích Thuần, gx. Nhân Hòa, Sài Gòn : 1.500.000$, Linh, gx Vinh Thủy: 1.000.000$, anh Nguyễn Văn Thành gx. Võ Đắt : cây thánh giá lớn trên cung thánh, anh Nguyễn Văn Bảo gx. Võ Đắt : 1 cặp lộc bình.