CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 95

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Ngày 26-6-2011
LỜI CHÚA
Tin Mừng: Ga 6, 51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".
Suy Niệm:
Ăn Thịt và uống Máu thánh của Chúa Giêsu có nghĩa là đón nhận chính Đấng đã chết và sống lại để đem lại cho ta sự sống đời đời. Vì thế khi rước lễ, người Kitô hữu hạnh phúc thực hành và sống mệnh lệnh của Chúa Giêsu khi lập Bí tích Thánh Thể: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Sống yêu thương hiệp nhất chính là “chết cho nhau” và như thế là sống Thánh Thể. Sự sống đời đời bắt đầu từ đó.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con yêu mến bí tích Thánh Thể và cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết yêu mến anh em như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen. 
TIN TỨC
1-Ngày 20.6.2011, anh em Ban Caritas Gx. Chính Tòa, Gp Phan Thiết, đã tổ chức đưa 24 người bị cườm và mộng thịt vào Khoa mắt kĩ thuật cao Ngô Quyền, địa chỉ 76 - 78 Ngô Quyền - Phường 7 - Quận 5 – Tp Hồ Chí Minh để được phẫu thuật. Chương trình khám, mổ mắt từ thiện này được tài trợ bởi Hội Phanxicô Ái Hữu Hải Ngoại do Hội Têrêxa giới thiệu.
2-Ngày 26/6/2011, ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc sẽ làm lễ mãn khóa cho Khóa IX, trong đó có Thầy Giuse Trương Văn Hùng, thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Xin cộng đòan hiệp ý cầu nguyện cho Thầy.
3-Ngày 28/6/2011, tại trụ sở chính Dòng MTG Nha Trang, Tân Bình, Cam Ranh, có Thánh lễ và nghi thức vĩnh khấn của 3 nữ tu :
-         Maria Nguyễn Thị Trúc Linh
-         Anna Nguyễn Thị Thúy Vinh
-         Anna Nguyễn Thị Linh Hương
       Đây là những nữ tu đã phục vụ giáo xứ trong thời gian dài, cộng đoàn hãy hợp ý cầu nguyện cho các Dì.
PHỤNG VỤ
- Thứ tư: 29.06.2011. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Lễ trọng.
- Thứ sáu : 01.7.2011, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng. 
THÔNG BÁO
1.Vào lúc 4 giờ 40 sáng ngày 28/6/2011, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa sẽ cử hành thánh lễ giỗ lần thứ 19 cho Cha Phêrô – Maria Phạm Dương Thái, nguyên Chính Xứ, xin cộng đoàn thạm dự đông đảo để cầu nguyện cho Ngài.
2.Sáng 28/6, lúc 08 giờ, sẽ làm phép ghe tại Cảng Phan Thiết, đề nghị các chủ phương tiện tập trung ghe đúng giờ quy định.
3.Thứ Tư, ngày 29/6, lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, bổn mạng các lao động biển. Thánh lễ cử hành vào lúc 4 giờ 45’ sáng.
4. Lúc 9 giờ sáng ngày 29/6, tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết có Thánh lễ phong chức linh mục cho 11 thầy Phó tế do ĐGM Giuse chủ sự. Xin cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho các tiến chức.
5. Ngày thứ Sáu, 01/7/2011, chính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Giáo xứ Chính Tòa, mừng trọng thể vào Chúa Nhật 3/7. Xin cộng đoàn tham dự đông đủ 2 thánh lễ sáng.
6. Thứ Sáu 01/7 sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh nhân vào lúc 7 giờ sáng.
7. Thứ Bảy, 02/7/2011 vào lúc 4 giờ 45 sáng, lễ Tạ ơn của hai tân chức : GB. Nguyễn Trường Hải và Phêrô Nguyễn Văn Bình tại Nhà thờ Chính tòa. Mời HĐMV, các đoàn thể và cộng đoàn tham dự Thánh lễ, hiệp ý cầu nguyện cho các tân chức.
8. Ghế nhà thờ đã đóng xong. Chi phí hết 28.000.000 đ . Các ân nhân đã ủng hộ được 12.200.000 đ, còn thiếu 16.000.000 đ, xin cộng đoàn tiếp tục ủng hộ.
9. Những gia đình nghèo xin học bổng cho con và các học sinh xuất sắc, tiên tiến liên hệ khai tại các ban điều hành giáo họ.
          Điều kiện :
-         Cha Mẹ có tham gia đoàn thể
-         Các em có theo học các lớp giáo lý.
-         Gia đình không ngăn trở các bí tích.
    Đơn xin học bổng phải nộp trước ngày 20/7/2011 cho các ban điều hành giáo họ để tổng kết.
10. Số tiền đóng góp xây dựng trụ sở HĐGM Việt Nam của giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết tuần qua là 19.500.000đ, chưa đạt đến mức tối thiểu, tức 5000đ/người (mức đóng góp của một thiếu nhi). Xin anh chị em tiếp tục quảng đại giúp đỡ, đây là cơ hội hiếm có để góp phần xây dựng Trung Tâm Công Giáo.

HÂN HOAN CHÀO MỪNG
LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
01/7/2011


Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 94

LỄ CHÚA BA NGÔI
Ngày 19-6-2011
LỜI CHÚA
Tin Mừng: Ga 3, 16-18
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".

Suy Niệm:
Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ:
Chúa Cha ban sáng kiến - Chúa Con thực hiện - và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ. Ðón nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn năng và đầy tình yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng cảm nghiệm hơn về tình yêu Chúa dành cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin yêu phụng thờ Chúa. Xin cho gia đình, giáo xứ chúng con cũng biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.

TIN TỨC
THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ GIÁO HỌ HIỆN XUỐNG

Sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 12.6.2011, Đức Cha Giuse, Giám Mục GP Phan Thiết, Đức Cha Nicôla, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý đại diện Tôn giáo bạn, Quý vị Ân - Thân nhân, Quý khách trong và ngoài Giáo Phận tới tham dự Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Giáo họ Hiện Xuống. Thánh Lễ trọng thể do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tế, cùng 15 Linh Mục đồng tế trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo Hội.
Giáo họ Hiện Xuống hiện nay thuộc giáo xứ Tà Mon, Hạt Hàm Thuận Nam, GP Phan Thiết. Năm 1973, những giáo dân di cư theo chương trình “khẩn hoang lập ấp” lần đầu đặt chân lên vùng đất thuộc giáo xứ Hiệp Đức này (khi ấy còn là vùng đất này còn hoang sơ với thú rừng rắt rít).  Tháng 2. 1983, Cha PX Lê Quang Diễn thành lập chi họ Hiện Xuống cùng với 5 chi họ khác vào. Sau bao năm mong mỏi, ngày 28.7.2009, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục Phan Thiết, đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới này và khởi công xây dựng vào ngày 12.3.2010. Trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính, những lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần của mọi người càng tha thiết hơn. Trong khả năng có thể, bà con giáo dân nhiệt tình đóng góp tiền bạc và công sức xây dựng nhà thờ. Cộng với sự năng nổ của cha Quản nhiệm Phaolô Nguyễn Văn Linh trẻ trung và  lòng hăng say của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Họ và sự đóng góp của các ân nhân, ngôi nhà thờ bao năm mơ ước nay đã thành hiện thực. 

ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT LẦN THỨ XI

Ngày 13.6.2011, Đại Hội TNTT GP Phan Thiết lần thứ XI đã diễn ra trong bầu khí tưng bừng của khoảng 4000 ngàn thiếu Nhi Thánh Thể và 500 Huynh trưởng đại diện các xứ đoàn trên khắp Giáo phận Phan Thiết về tham dự. Hòa với đoàn người hành hương Mẹ Tàpao, những giây phút cùng nhau cầu nguyện sốt sắng với Chúa Giêsu Thánh Thể, phút riêng tư với Mẹ Tàpao trên Linh đài, niềm vui gặp gỡ giao lưu bạn bè và sự hiện diện của Đức Cha Giuse, Vị Cha Chung Giáo Phận, trong suốt chương trình Đại Hội đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng các bạn.

LỄ TẠ ƠN KIM KHÁNH GIÁO XỨ TƯ TỀ GP PHAN THIẾT.

Ngày 15.6.2010, Đức Cha Giuse, Giám Mục GP Phan Thiết đến dâng thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành lập giáo xứ, kỷ niệm 1 năm cung hiến nhà thờ và làm phép tháp chuông mới. Cùng đồng tế có 40 linh mục, đông đảo tu sĩ chủng sinh quý khách xa gần và bà con giáo dân Tư Tề chung lời tạ ơn.

PHỤNG VỤ
1.     Thứ ba: 21.06.2011. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
2.     Thứ sáu: 24.06.2011. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ Trọng.

THÔNG BÁO
1.     Cha phụ tá Phêrô Đào Thanh Khánh, đã giúp giáo xứ từ ngày 11-12-2009, ngày 20-06-2011, cha sẽ rời giáo xứ để lo thủ tục đi du học. Giáo xứ chân thành cám ơn và tiếp tục cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới.
2.     Giáo xứ chân thành cám ơn một ân nhân ủng hộ 500.000 đồng dùng vào việc đóng ghế nhà thờ. Và chị Hương Việt Kiều Đức ủng hộ 500.000 đồng xây dựng trụ sở Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 93

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Ngày 12-6-2011

LỜI CHÚA

Tin Mừng: Ga 20, 19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Suy Niệm:

Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ.
Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phục.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa, không dám sống theo sự thật. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.


TIN TỨC

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI, ĐẠI DIỆN TOÀ THÁNH TẠI VIỆT NAM THĂM GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Sau chuyến viếng thăm Giáo Hội Việt Nam lần đầu tiên vào dịp Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi cuối tháng Tư vừa qua, thi hành sứ vụ của vị Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã đến Việt Nam lần thứ hai từ ngày 5 tới 18 tháng Sáu 2011 để viếng thăm 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bùi Chu và Thái Bình.


THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC
TẠI GIÁO XỨ THỌ TRÀNG

Vào lúc 5h sáng thứ 7, ngày 4 tháng 6 năm 2011, Đức Cha Giuse đã đến giáo xứ Thọ Tràng để cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 50 thiếu niên trong giáo xứ.
Hiện diện trong thánh lễ, cùng đồng tế với Đức Giám Mục Giáo Phận, có Cha Phêrô Phan Ngọc Cẩm – Quản nhiệm giáo xứ, Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng – Quản lý TGM. Đặc biệt là 50 em được lãnh nhận bí tích cùng cha mẹ đỡ đầu và hơn 1500 bà con giáo dân trong giáo xứ tham dự thánh lễ.


KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Bà Matta Nguyễn Thị Trường, 86 tuổi, gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 8-06-2011. Nghi thức tiễn biệt được cử hành vào lúc 6g00 sáng thứ bảy ngày 11-06-20111 tại Nhà Thờ Chính Toà. Xin Chúa cho linh hồn Matta được lên chốn nghỉ ngơi đời đời.

PHỤNG VỤ

Thứ hai: 13-06-2011 lễ thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thánh Antôn Pađôva chào đời khoảng cuối thế kỷ XII, tại Lisbon, Bồ Đào Nha, nhập hội kinh sĩ thánh Augustinô, nhưng sau khi làm linh mục được ít lâu, thánh Antôn hâm một lý tưởng sống Tin mừng của thánh Phanxicô. Người đã đến Assidi, sống bên cạnh thánh Phanxicô (năm 1221). Với tài năng giảng thuyết ngoại thường, người được phái qua Pháp là nơi các giáo thuyết của phái Catha đang hoành hành. Người lập một tu viện ở Birivơ La Gaiac. Thánh nhân là người đầu tiên trong dòng dạy thần học cho anh em. Người qua đời tại Pôđôva sau khi giảng tĩnh tâ mùa chay tại đó (năm 1231).

THÔNG BÁO
1.     5g sáng ngày 15-06-2011, tại giáo xứ Chính Tòa PT sẽ cử hành lễ giỗ mãn tang cho Cha Gioan Baotixita Vũ Đình Hiên.
2.     Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngỏ lời đến quý ông bà anh chị em giáo dân quảng đại đóng góp cho công trình xây dựng trụ sở Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Mỗi một người xin góp tối thiểu 5000 ngàn đồng. (Chẳng hạn nếu gia đình có 5 người thì số tiền đóng góp là 25 ngàn đồng). Giáo xứ sẽ gửi đến mỗi gia đình một bì thư và sẽ thu lại vào Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 19-06-2011. 
3.     Giáo xứ chân thành cám ơn hai ân nhân ủng hộ một triệu đồng dùng vào việc đóng ghế nhà thờ.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 92

LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
Ngày 5-6-2011

LỜI CHÚA
 Tin Mừng: Mt 28, 16-20
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Suy Niệm:
Trước khi Ðức Giêsu Thăng Thiên, Ngài đã trao cho các môn đệ và mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ mệnh truyền giáo. Ngài hứa sẽ luôn ở với chúng ta mãi mãi. Lời hứa của Chúa được thực hiện qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của Ngài. Ðó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Sống kết hợp với Ðức Giêsu và thực thi lời Ngài, là chúng ta đang rao giảng Ngài cho anh em.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi về trời, Chúa đã không có bỏ chúng con, nhưng Chúa hằng yêu thương nuôi dưỡng và ở lại với chúng con qua bí tích Thánh Thể. Chúa cũng luôn hướng dẫn dìu dắt chúng con qua Lời Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể để nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn có Chúa đồng hành. Ðể cùng với Chúa, chúng con ra đi với anh em chúng con. Amen.

TIN TỨC

GIÁO HỌ PHÊRÔ GIÁO XỨ CÙ MI
KỶ NIỆM MỘT NĂM KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ

Mặc dù công trình xây dựng nhà thờ mới hoàn thành được phần cơ bản và lợp mái, nhưng sáng ngày 30-5-2011, giáo họ dâng thánh lễ tạ ơn và cầu xin để có thể  tiếp tục cho đến khi hoàn chỉnh. Cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ cùng cha quản xứ Cù Mi đương nhiệm Gioan Nguyễn Văn Hảo, cha cựu quản xứ Phêrô Nguyễn Đình Sáng, và 4 cha xứ lân cận. Giáo dân trong họ và một số ân nhân cùng hiệp dâng thánh lễ. Giáo họ Phêrô với hơn 1 ngàn  giáo dân từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị đến lập nghiệp ở xã Tân Thắng huyện Hàm Tân từ 30 năm nay. Tuy đời sống tinh thần cũng như vật chất còn khó khăn nhưng giáo họ đã dâng hiến cho Chúa và giáo hội 4 linh mục, 5 nữ tu!

LỄ VĨNH KHẤN VÀ NGÂN KHÁNH
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT

Sáng 31.5.2011, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, ĐGM giáo phận đã chủ sự lễ  khấn dòng cho 15 chị khấn trọn đời và mừng Ngân Khánh khấn dòng của 3 chị. Cùng đồng tế có 80 cha trong ngoài giáo phận và thân nhân các chị hiệp thông dâng lời cảm tạ hồng ân 18 bông hoa tinh khiết dâng lên Mẹ trong ngày bế mạc tháng hoa.


THÔNG BÁO
1.     Chủng viện thánh Nicôla gp Phan Thiết sẽ mở kỳ thi tuyển chủng sinh. Xin xem thông báo chi tiết  của chủng viện được niêm yết trong bảng  trước cửa nhà thờ.
2.     Giáo xứ chân thành cám ơn anh em đồng hương Thái Bình dán keo xe ủng hộ 9 trăm ngàn, màn cửa Thuận Phát ủng hộ 5 trăm ngàn, màn cửa Hiệp Thành ủng hộ 5 trăm ngàn, dán keo xe Hoàng Long ủng hộ 5 trăm ngàn, cơ sở Xuân Nghĩa ủng hộ 5 trăm ngàn, một số người khác ủng hộ 2 triệu tám  trăm ngàn vào việc đóng ghế nhà thờ.
3.     Mời các bà mẹ tham dự cuộc họp hàng tháng vào tối thứ hai vào lúc 7 giờ 30.