CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 297


 
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B
                 Ngày 10-5-2015
ĐỨC CHA NICÔLA HUỲNH VĂN NGHI
NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT TỪ TRẦN

Vào lúc 15g00 ngày 06-5-2015, cha chánh xứ Chính Tòa qua thăm và đọc kinh cầu nguyện cho ngài. Lúc cha và các Dì đang đọc kinh thì Chúa đã gọi ngài ra đi vào cuộc sống vĩnh cửu lúc 15g15. Hai cha quản lý trong Tòa Giám Mục, cha xứ Chính Tòa cùng đội mai táng lo việc tẩn liệm rồi đưa thi hài sang quàn tại nhà hưu dưỡng linh mục.
Vào lúc 9g00 ngày 07-5-2015, trước linh cửu tại nhà quàn, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ cùng với các cha trong Ban Tư Vấn giáo phận, quý cha chủng viện Nicola, 2 cha phụ tá giáo xứ Chính Tòa và một số cha, quý dì, giáo dân, ca đoàn giáo xứ Chính Tòa cùng tham dự thánh lễ.
Sáng ngày 08-5-2015, cha Niên trưởng đã tiếp các đoàn đến kính viếng: UBND, Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo tỉnh Bình Thuận, UBMTTQVN TP. Phan Thiết.
Phiên trực của giáo hạt Bắc Tuy khởi đầu bằng thánh lễ đồng tế của quý cha trong hạt lúc 8g00, kết thúc lúc 12g00. Lúc 14g30, ĐGM giáo phận cùng cha Niên Trưởng đã tiếp đoàn của Ban Tôn Giáo Chính Phủ đến kính viếng.
Ban chiều là phiên trực của giáo hạt Đức Tánh với thánh lễ đồng tế lúc 15g00.
Vào lúc 6g00 sáng thứ bảy ngày 09-5-2015, nghi thức di quan sang nhà thờ Chính Tòa. Sau khi di quan vào cung thánh nhà thờ Chính Tòa, ĐGM Giáo phận Phan Thiết chủ tế thánh lễ cùng với quý cha trong hạt Phan Thiết, đông đảo tu sĩ, chủng sinh, giáo dân trong các giáo xứ thuộc TP. Phan Thiết đã tham dự.
Buổi sáng thứ bảy này là phiên trực của giáo hạt Hàm Tân với thánh lễ đồng tế lúc 8g00. Sau thánh lễ của hạt Hàm Tân lúc 10g30, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám Mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên.
Buổi chiều là phiên trực của giáo hạt Hàm Thuận Nam với thánh lễ đồng tế lúc 15g00.
Chúa nhật ngày 10-5-2015 là phiên trực của giáo hạt Phan Thiết với thánh lễ đồng tế lúc 10g00.

TIỂU SỬ ĐỨC CHA NICÔLA HUỲNH VĂN NGHI
- Sinh ngày 1-5-1927 tại Sài Gòn (họ đạo Vĩnh Hội)
- Nhập tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 10-8-1939
- Nhập Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Sài Gòn ngày 13-8-1947
- Thụ phong Linh Mục ngày 29-6-1953 tại Nhà thờ Notre Dame– Paris, Pháp.
 + 1953 -1961: Giáo sư và quản lý Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse - Sài Gòn
 + Ngày 4-7-1961 đến 1-8-1965: Chánh xứ Giáo xứ Gò Vấp
 + Ngày 1-8-1965 đến 1974: Chánh xứ Giáo xứ Tân Định
- Ngày 1-7-1974: Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn
- Ngày 11-8-1974: Tấn phong Giám Mục (do Đức Hồng Y Agnelo Rossi, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo) Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn
- Ngày 19-3-1975: Tòa Thánh Bổ nhiệm làm Giám quản Tân Giáo Phận Phan Thiết
- Ngày 17-4-1975: Về nhận Giáo Phận Phan Thiết
- Ngày 6-12-1979: Tòa Thánh Bổ nhiệm làm Giám Mục chính tòa Giáo Phận Phan Thiết
- Ngày 11-8-1993 đến 9-3-1998: Giám Quản Tổng Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn
- Ngày 5-4-2005 đến 6-5-2015: nghỉ hưu tại Tòa Giám Mục Phan Thiết
Ngài đã giữ các chức vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
+ Phó Tổng thư ký Giáo Tỉnh Sài Gòn nhiệm kỳ IV &V (1989- 1995)
+ Phó Chủ Tịch I: Nhiệm kỳ VI & VII (1995 - 2001)
+ Thủ Quỹ của HĐGM. VN nhiệm kỳ VII (1998 - 2001)
-   Ngày 6-5-2015: lúc 15g15’ ngài đã an nghỉ trong Chúa
-  Hưởng thọ 88 tuổi, 62 năm Linh Mục và 41 năm Giám Mục

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

- Thánh Lễ phát Tang lúc 9g00, ngày 7-5-2015 tại Tòa Giám Mục Phan Thiết.
- 6g00 ngày 9-5-2015: Động quan và di quan đến nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết
- 9g00 ngày 11-5-2015: Thánh Lễ và nghi thức an táng tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết:
+ Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội: chủ tế
+ Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, GM Nha Trang: giảng
+ Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Sài Gòn, Chủ Tịch HĐGMVN: chủ sự nghi thức từ biệt.
+ Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, GM Phan Thiết: chủ sự nghi thức làm phép huyệt.

THÔNG BÁO

Các lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức sẽ tập trung vào ngày 17-5-2015, sau thánh lễ hai (7g00), tại nhà thờ để chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích vào tháng 7.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét