CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

GIÁO HẠT ĐỨC TÁNH DÂNG LỄ BÊN THI HÀI ĐỨC CHA NICOLAS

Hình ảnh Giáo Hạt Đức Đức Tánh và các đoàn từ các Giáo xứ, các Hội đoàn dâng Thánh lễ và kính viếng Linh cửu Đức Cha Nicôla

Hình ảnh Giáo Hạt Đức Đức Tánh và các đoàn từ các Giáo xứ, các Hội đoàn dâng Thánh lễ và kính viếng Linh cửu Đức Cha Nicôla


Hình ảnh Giáo Hạt Đức Đức Tánh và các đoàn từ các Giáo xứ, các Hội đoàn dâng Thánh lễ và kính viếng Linh cửu Đức Cha Nicôla chiều ngày 8.5.2015.
Hình ảnh Giáo Hạt Đức Đức Tánh và các đoàn từ các Giáo xứ, các Hội đoàn dâng Thánh lễ và kính viếng Linh cửu Đức Cha Nicôla chiều ngày 8.5.2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét