CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

NGHI THỨC TUYÊN HỨA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 2014


NGHI THỨC TUYÊN HỨA
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 2014
Chú ý: Nghi thức tuyên hứa sau bài giảng.

1. Lời kêu gọi
Chủ sự: Anh chị em thân mến, hôm nay Giáo hội long trọng Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi ( hay một Lễ Khác), sau khi đã cầu nguyện và suy nghĩ, anh chị em đã được tuyển chọn trong cộng đoàn giáo xứ vào Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, để cộng tác với  tôi (cha xứ) phục vụ cộng đoàn giáo xứ.
Nay trước mặt Chúa, Giáo hội và cộng đoàn, anh (chị) em sẽ chính thức nhận nhiệm vụ, để từ đây quảng đại dấn thân trong nhiệm vụ của mình.
2. Công bố văn thư bổ nhiệm
Đoạn cha xứ ngồi tại ghế, Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kết quả cuộc bầu cử Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ vừa qua và đọc lời phê chuẩn của Đức Giám mục.
Sau đó xướng danh những người đắc cử. Những người được xướng danh thưa : "Có mặt", rồi từ chỗ ngồi tiến lên Cung thánh, đứng hàng ngang trước mặt chủ sự (cha xứ), cúi chào ngài và đứng nghe thẩm vấn.
3. Thẩm vấn và kinh tuyên hứa
Chủ sự: Anh chị em đã được giáo xứ tín nhiệm và Đức Giám mục phê chuẩn, vậy anh chị em có ưng thuận nhận nhiệm vụ đó không ?
Hội Động Mục Vụ: Thưa có.
Chủ sự: Là cộng tác viên nhiệt thành của các vị chủ chăn, anh (chị) em có biết rõ nhiệm vụ nặng nề là: phải sẵn sàng hy sinh dấn thân phục vụ giáo xứ, và đặt lợi ích cộng đoàn lên trên lợi ích bất cứ cá nhân nào, để xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô trong giáo xứ không ?
Hội Động Mục Vụ: Thưa có.
Chủ sự: Anh (chị) em biết Hội Thánh là truyền giáo. Vì thế anh (chị)em có sẵn sàng sống và giúp mọi tín hữu biết chia sẻ niềm tin của mình cho đồng bào không ?
Hội Động Mục Vụ: Thưa có.
(Chú ý: mọi người tham dự Thánh lễ đứng)
Chủ sự: Như bất cứ chức vụ nào trong Hội Thánh, trước khi thi hành nhiệm vụ, phải tuyên xưng đức tin.
Vậy, anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không ?
Hội Động Mục Vụ:  Thưa, chúng con tin.
Chủ sự: Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết, và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không ?
Hội Động Mục Vụ: Thưa, chúng con tin.
Chủ sự: Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội thánh Công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại, và sự sống vĩnh cửu không?
Hội Động Mục Vụ: Thưa, chúng con tin.
Chủ sự: Vậy, trước nhan Thiên Chúa và cộng đoàn giáo xứ, anh chị em là những người được tín nhiệm và hiểu biết nhiệm vụ mình, anh chị em hãy nói lên những quyết tâm đó.
Hội Động Mục Vụ quỳ xuống cùng giơ tay phải hướng về phía Kinh Thánh và đọc chung:
Hội Động Mục Vụ: Nhờ ơn Chúa giúp, nhờ Đức Mẹ và các Thánh chuyển cầu, và vì ích lợi của Giáo hội, giáo phận và giáo xứ chúng con đoan hứa trước mặt Thiên Chúa và mọi người.
- Chúng con sẵn sàng hy sinh, dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em trong giáo xứ.
- Chúng con quyết trung thành với Hội Thánh, cùng vâng phục các vị đại diện Chúa nơi trần gian.
- Chúng con quyết cố gắng sống đời chứng tá Phúc âm, để qua chúng con, mọi người nhận ra tình thương của Chúa, hầu tôn thờ phụng sự Ngài.
Lạy Chúa, hôm nay chúng con long trọng tuyên hứa với Chúa, trước cộng đoàn Dân Thánh, để bắt đầu nhiệm kỳ phục vụ của chúng con. Chúa biết chúng con yếu hèn, mà bổn phận và trách nhiệm thì nặng nề.
Giờ đây, chúng con tha thiết xin Chúa dạy bảo, huấn luyện, và khơi dậy nơi chúng con lòng can đảm và đời sống thánh thiện, để chúng con nên những tông đồ nhiệt thành của Nước Chúa, nên những chiến sĩ trung kiên của Hội thánh.
Xin ban cho chúng con lòng tin kiên vững, lòng cậy bền bỉ, và tình mến dạt dào, để chúng con hăng hái nhiệt thành phục vụ Chúa và Hội thánh, lúc thành công cũng như khi gặp khó khăn thử thách. Xin cho chúng con dám quảng đại hy sinh, để Danh Chúa được tôn vinh và công ích được thực hiện. Lạy Chúa, xin đoái nhận lời chúng con cầu khẩn.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương các thánh Tông đồ, lạy hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin cầu cho chúng con. Amen.
Đọc xong kinh tuyên hứa, các vị Hội Động Mục Vụ vẫn quỳ tại chỗ.

4. Chấp nhận lời tuyên hứa
 Chủ sự đứng, hướng về phía giáo dân, ngài nói:
Chủ sự: Anh chị em thân mến !
Bằng những lời cam kết chân thành mà các vị đây đã tuyên bố trước mặt Chúa và cộng đoàn, với tư cách là Cha xứ, tôi chính thức công bố : kể từ nay, Hội Động Mục Vụ mới của giáo xứ bắt đầu làm việc trong nhiệm kỳ 4 năm theo quy chế Hội Động Mục Vụ của giáo phận Phan Thiết. Anh chị em hãy cầu nguyện và cộng tác với cha xứ và với những người đại diện chính thức của anh (chị) em, để làm cho giáo xứ chúng ta mỗi ngày được phát triển tốt đẹp hơn trong Chúa Thánh Thần.
Cộng đoàn thưa: Amen.

Ø Sau nghi thức tuyên hứa, Cha xứ sẽ trao Bổ Nhiệm Thư, Bằng Tưởng Lệ...
- Cộng đoàn chúc mừng bằng một tràng pháo tay.
- Những người trong HĐMV  mới về chỗ.
- Cha chủ sự lên Bàn thờ đọc lời nguyện chung.
5. Lời nguyện giáo dân  (tham khảo)
Chủ sự: Anh chị em thân mến, thời Giáo hội sơ khai, các tông đồ đã chọn các cộng sự viên nơi mỗi giáo đoàn, và trao phó họ cho Chúa . Hôm nay chúng ta noi gương các tông đồ cầu nguyện cho Hội Đồng Mục Vụ mới của chúng ta, để họ cộng tác với các chủ chăn trong việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa (Ba Ngôi) cho các thành viên của Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ chúng ta được ơn hiệp nhất gắn bó với các vị chủ chăn, và nhiệt tâm phục vụ mọi người.
CĐ: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa (Ba Ngôi) cho tình bác ái Công giáo được phát triển trong mọi gia đình, mỗi giáo xứ và trong toàn thể cộng đoàn chúng ta.
3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa (Ba Ngôi) cho tinh thần tông đồ được triển nở trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu, để chúng ta trở nên ánh sáng trần gian và nên muối đất giữa lòng xã hội hôm nay.
4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa (Ba Ngôi) cho tất cả mọi người đang chung sống với giáo xứ chúng ta, dù chưa biết Chúa cũng được hưởng hoa trái công bình và bác ái, nhờ tinh thần sống đạo của mọi người chúng ta.
Chủ sư: Lạy Chúa (Ba Ngôi) chí Thánh là Đấng yêu thương loài người, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa đoái thương tuôn đổ ơn Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, và xin cho những người quảng đại hiến thân phục vụ cộng đoàn / biết làm chứng cho chân lý Phúc âm trước mặt mọi người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
Thánh lễ được tiếp tục như thường lệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét