CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 250

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A
        CHÚA BA  NGÔI
     15 - 6 - 2014  
                                LỜI CHÚA : Ga 3, 16-18
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa". 
Suy Niệm:
Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ:
Chúa Cha ban sáng kiến - Chúa Con thực hiện - và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ.
Ðón nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn năng và đầy tình yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng cảm nghiệm hơn về tình yêu Chúa dành cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin yêu phụng thờ Chúa. Xin cho gia đình, giáo xứ chúng con cũng biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Bí tích Truyền Chức Thánh được cử hành thế nào ?
Thưa : Bí tích Truyền Chức Thánh được trao ban qua việc Giám mục đặt tay trên đầu tiến chức và đọc lời nguyện truyền chức.
Câu 2. Hỏi : Ai được quyền ban Bí tích Truyền Chức Thánh?
Thưa : Chỉ có các Giám mục đã được tấn phong thành sự, mới có quyền trao ban ba cấp bậc của Bí tích này.
Câu 3. Hỏi : Những ai có quyền lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh?
Thưa : Chỉ những người nam đã được rửa tội và có đủ điều kiện do Hội Thánh quy định, mới được lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh.

PHỤNG VỤ
http://truyenthongphanthiet.blogspot.com/2013/06/ngay-21-06-thanh-luy-gonzaga.html
-         Thứ bảy, 21/6 : Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ, lễ nhớ.
TIN TỨC
TĨNH HUẤN HĐMVGX GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Vào lúc 8h 30’ Chúa Nhật ngày 08/06/2014, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 450 thành viên thuộc Hội Đồng Mục Vụ mới nhiệm kỳ 2014-2018 của 82 giáo xứ trên khắp GP. Phan Thiết đã tề tựu về Nhà thờ Chính Tòa tham dự ngày tĩnh huấn và tuyên thệ nhậm chức long trọng do chính Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự trong Thánh lễ đồng tế với 4 cha Hạt trưởng Hạt Phan Thiết, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Bắc Tuy và 17 cha trong giáo phận.
Chương trình họp mặt do Cha Tổng đại diện GB. Hoàng Văn Khanh khai mạc. Cha Fx. Phạm Quyền, Chánh xứ Chính Tòa, Hạt trưởng Hạt Phan Thiết kiêm đặc trách HĐMVGX của giáo phận hiện diện chào mừng các Ban thường vụ mới. Cha Giuse Hà Văn Định, giáo sư ĐCV Xuân Lộc thuyết trình đề tài “Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình”. Cha diễn giải 3 nội dung chính: Phúc Âm Hóa Gia đình (PÂHĐSGĐ) là đem tinh thần Phúc Âm vào trong cuộc sống của mình và gia đình, nhờ đó mỗi người và gia đình được biến đổi. PÂHĐSGĐ qua việc giữ truyền thống trên thuận dưới hòa trong gia đình và tỏ lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên. Ngài gợi ý những việc làm cụ thể như: Duy trì các bữa ăn trong gia đình, tổ chức các giờ kinh tối trong gia đình, đời sống làm gương sáng của cha mẹ, sống tình liên đới với hàng xóm. Sau cơm trưa, đề tài tiếp nối với phần thảo luận của các giáo hạt để tìm ra những việc cần làm thiết thực trong tinh thần PÂHĐSGĐ ngay tại giáo xứ của mình.
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TIẾN THÀNH
Sau hơn 30 năm mòn mỏi đợi chờ, đúng 8h30’ sáng ngày 10-06-2014 tiếng chuông nhà thờ Tiến Thành, giáo họ Matthêu Gẫm thuộc giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết như nhảy mừng âm vang, réo rắt khắp cả vùng Tiến Thành hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Giám Mục GP Phan Thiết, 5 cha Hạt Trưởng và 6 cha liên hệ đến giáo họ trong vai trò chính xứ hay phụ tá giáo xứ Chính Tòa trước đây. Ngoài ra còn có quí thầy Phó Tế, quí Dì HDMTG Nha Trang, quí ân nhân, quí vị đại diện chính quyền địa phương, đại diện ban thượng vụ HĐMV gx Vinh Tân, gx Thanh Xuân, gx Chánh Tòa cùng bà con giáo họ Matthêu Gẫm đến dâng Lễ Tạ Ơn và Làm phép thánh hóa nhà thờ. Trong Thánh Lễ, bài giảng của Đức Cha Giuse có đề cập đến sự hình thành ngôi giáo đường Tiến Thành là thành quả của sự đúc kết bởi ba chữ “công”: Công ơn Thiên Chúa quan phòng, chúc phúc – Công lao của các Bậc chủ chăn và của giáo dân trong gx Chính Tòa cùng với giáo dân gh Matthêu Gẫm – Công đức của quí ân nhân đã rộng tay ủng hộ. Cuối bài giảng Đức Cha Giuse mong muốn mỗi tín hữu gh Matthêu Gẫm sẽ là một hạt muối ướp mặn cho đời bằng chính đời sống đạo của mình:” Cùng với quý cha đồng tế, quý tu sĩ và quý khách, chúc nhà thờ Tiến Thành trở thành điểm quy chiếu đức tin trên tuyến du lịch, cả trên đường bộ lẫn đường thủy; cầu cho giáo họ Tiến Thành vươn lên trên đà sống mới, đúng với tên gọi của mình, là thăng tiến - thành công; và cầu chúc nhà thờ Tiến Thành mãi đẹp mặn mà xứng với danh xưng “nhà thờ hạt muối” của Giáo Phận Phan Thiết.”
  Còn chúng tôi, những người anh em trong cùng một gx Chánh Tòa hy vọng gh Matthêu Gẫm không chỉ là muối mặn mà còn là những nốt nhạc dệt nên một bài ca vui đem hơi thở mới đến với anh em lương dân trong thôn xóm thuộc xã Tiến Thành:
Chuông ngân thánh thót, biển rì rào
                             Âm thanh hòa quyện đẹp làm sao
Giáo dân xóm đaọ Matthêu Gẫm
                             Dệt nên nốt nhạc vút bay cao.
                             Alexu Đặng
             
LỄ KHẤN DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG PHAN THIẾT
 5 NỮ TU VĨNH KHẤN
Sáng ngày 11-6-2014, tại Nhà Thờ Cà Tang, Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết chủ sự Thánh Lễ Khấn Trọn Đời cho 5 Nữ Tu thuộc Hội Dòng Phúc Âm Sự Sống.  Cùng đồng tế có cha Hạt Trưởng Hạt Hàm Thuận Nam, cha Giám Đốc Chủng Viện Nicôla và 24 cha trong và ngoài giáo phận. Quý nam nữ tu sĩ, đông đảo ân nhân thân nhân của các tân Khấn sinh và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Cà Tang chung lời tạ ơn và cầu chúc cho các tân Khấn sinh hạnh phúc trong ơn gọi và nhiệt thành trong sứ mạng đem Tin Mừng Tình yêu cứu độ cho mọi người.
ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ
Sáng thứ sáu ngày 13-6-2014, khoảng 4.000 thiếu nhi từ các giáo xứ đã quy tụ tại quảng trường TTTM Tàpao tham dự Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể Gp. Phan Thiết lần thứ 14. Buổi Họp Mặt được khai mạc bằng Thánh lễ long trọng do Đức Cha Giuse, Gm Giáo phận, chủ tế. Cùng đồng tế có Đc Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Gm Giáo phận và khoảng 40 cha trong ngoài Giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ và quý khách hành hương trong tháng 6. Trước lễ, đại diện Đoàn TNTT đã đọc lời chúc mừng, cám ơn và dâng lẵng hoa tươi lên quý Đức Cha. Sau lễ, Đc Giuse đã chủ sự giờ Chầu và suy tôn Thánh Thể bằng hình thức rước kiệu chung quanh lễ đài của quảng trường, với những bài hát tôn thờ Thánh Thể. Sau khi ban Phép lành Mình Thánh Chúa, Đc Giuse tuyên bố khép lại buổi họp mặt bằng lời nhắn nhủ đến các em thiếu nhi hãy luôn giữ và sống theo bài hát Lời Hứa Thiếu Nhi: “Đôi bàn tay trời ban cho em. Đây ngón trỏ em hứa Nguyện Cầu. Ba ngón sau em nguyện Hy Sinh, Rước Lễ, làm việc Tông Đồ chuyên chăm. Với bốn ngón tay xếp đều. Em quyết sống lời chào Thiếu Nhi Hy Sinh”. Tham dự Đại hội này, gx Chính Tòa có thầy phó tế, các anh chị huynh trưởng và 50 em thiếu nhi.

THÔNG BÁO
    1. Các em thí sinh chuẩn bị dự các kỳ thi Đại Học, Cao Đẳng tại Sài Gòn, nếu có nhu cầu về chỗ ở, xin xem thông báo và hướng dẫn chi tiết được niêm yết tại bảng thông báo ở tiền sảnh nhà thờ.
    2. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành:
      Vật liệu xây dựng Sơn Thảo: 5 bộ thiết bị nhà vệ sinh, một ân nhân ủng hộ bữa tiệc khánh thành: 20.800.000$, một ân nhân: một tủ lạnh, một ân nhân: 5.000.000$, một ân nhân: 100.000$, một giáo dân gh Ximon Hòa: 1.000.000$, một ân nhân: 1.000.000$, chị Hương ở Mỹ: 5.000.000$, một ân nhân ở Mỹ: 50 USD, anh chị Hồng Nga ở Úc: 200 đôla Úc và 200.000$.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét