CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 251

               
 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Ngày 22-6-2014
  LỜI CHÚA : Ga 6, 51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời". 
Suy Niệm:
Ðức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn. 
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh có phải sống độc thân không?
Thưa : Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh buộc phải sống độc thân. Tuy nhiên người nam đã lập gia đình có thể lãnh chức phó tế vĩnh viễn.
Câu 2. Hỏi : Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh thi hành tác vụ  với thẩm quyền nào?
Thưa : Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh thi hành tác vụ với thẩm quyền không do cộng đoàn ủy thác, nhưng do Đức Ki tô trao ban. Họ thi hành tác vụ trong cương vị Đức Ki tô là đầu và nhân danh Hội Thánh. Vì thế, chức tư tế thừa tác khác biệt với chức tư tế cộng đồng mà các tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội.
Câu 3. Hỏi : Người tín hữu có bổn phận nào đối với các vị chủ chăn của mình?
Thưa : Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện, tôn trọng, vâng lời và cộng tác với các vị chủ chăn của mình trong việc xây dựng Hội Thánh, đồng thời giúp đỡ các ngài về cả tinh thần lẫn vật chất.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
CHA HẠT TRƯỞNG PHAN THIẾT
               DÂNG LỄ CHÚA BA NGÔI TẠI BA NHÀ THỜ VÙNG ĐAMI
Vào lúc 4g30 chiều thứ bảy ngày 14-6-2014 cha hạt trưởng đã dâng lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi tại nhà thờ Đakim II và phát Bổ Nhiệm Thư cho 5 vị trong Tân Ban Thường Vụ. Các vị này vừa tham dự ngày tĩnh huấn với toàn thể Ban Thường Vụ các giáo xứ trong giáo phận và tuyên hứa trước ĐGM tại nhà thờ Chính Tòa ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 08-6-2014. Giáo họ Đakim II đang xây dựng nhà giáo lý 220 mét vuông.
Vào lúc 6g00 sáng Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi ngày 15-6-2014, cha hạt trưởng đã dâng lễ tại nhà thờ Đakim I và làm phép chuông mới của nhà thờ. Cùng đồng tế có cha Giacôbê Tống Thành Luyến, quản nhiệm giáo họ La Dày và cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, quản nhiệm giáo họ Đakim II. Cuối thánh lễ cha hạt trưởng đã phát Bổ Nhiệm Thư cho Tân Ban Thường Vụ. Giáo họ Đakim I đã xây nhà thờ được 3 năm nhưng mãi tới hôm nay mới có tháp và chuông mới.
Vào lúc 7g30 cùng ngày cha hạt trưởng dâng thánh lễ khai mạc ngày chầu lượt cho giáo họ La Dày. Cùng đồng tế có cha Giacôbê Tống Thành Luyến, quản nhiệm giáo họ La Dày và cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, quản nhiệm giáo họ Đakim II. Cuối thánh lễ cha hạt trưởng đã phát Bổ Nhiệm Thư cho Tân Ban Thường Vụ. Ba cha, thầy phó tế đang phục vụ tại giáo họ Đa Tro, tu sĩ, chủng sinh, Tân Ban Thường Vụ 5 giáo họ vùng Đami đã đến hiệp thông các phiên chầu và chia sẽ niềm vui trong bữa cơm trưa thân thiện.

THÔNG BÁO
1.  Lớp giáo lý năm nay thêm sức (lớp căn bản III) sẽ học tiếp vào các ngày 2,4,6 hằng tuần sau Thánh lễ chiều, bắt đầu từ chiều thứ hai ngày 30-6-2014. Các em phải đi tham dự Thánh lễ chiều và học giáo lý đầy đủ mới được lãnh Bí Tích Thêm Sức.
2. Thứ ba ngày 24-6-2014, lễ trọng mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Sẽ có 2 lễ trọng ban sáng và ban chiều như giờ lễ ngày thường.
3. Thứ sáu ngày 27-06-2014, lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Giáo xứ. 5g30 chiều thứ tư ngày 25-6-2014 có tĩnh tâm cho người trưởng thành, 5g30 chiều thứ năm ngày 26-6-2014 tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi. Ngày thứ sáu 27-6-2014 sẽ có hai thánh lễ trọng ban sáng và ban chiều như giờ lễ ngày thường. Trong thánh lễ chiều sẽ trao Bổ nhiệm thư và bằng Tưởng lệ cho Tân HĐMV giáo xứ.
4.  Ngày 27-6: lễ giỗ cha Xiprianô Brugidou Báu, chánh xứ Phan Thiết 1941-1957, từ trần ngày 27-6-1962 tại Phan Thiết, mộ ngài hiện còn trong sân nhà thờ Chính Tòa PT và ngày 29-6 giỗ cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái, chánh xứ Phan Thiết 1968-1972, từ trần ngày 29-6-1992, an táng tại quê nhà của cha ở Hương Khê, Hà Tĩnh.
5. Thứ bảy, 28-6-2014, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
6. Chúa nhật 29-6-2014, lễ trọng mừng Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng lao động biển.

7.  Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : Công Ty 368: chi phí thiết kế và giấy phép xây dựng, chi phí đổi mái tôn ra mái ngói, chi phí diện tích xây dựng tăng 38m2 ; Màn cửa Anh Duy, gh. Mathêu Phượng: 500.000$.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét