CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 148

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - B
01-7-2012
LỜI CHÚA: Mc 5, 21-43
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".
Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế giễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.
Suy Niệm:
Qua đoạn Tin Mừng trên, chúng ta nhận thấy cả hai việc chữa lành đều do được đụng chạm tới Chúa. Ðức Giêsu là Thiên Chúa. Ngài có uy quyền trên mọi thế lực: Bệnh tật và cả sự chết nữa.
Nhờ lòng tin của Giairô mà con gái ông được cứu sống, và cũng nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu mà người đàn bà bị băng huyết được chữa lành. Niềm tin, lòng khiêm nhường của Giairô và người đàn bà đã cho họ được điều họ mong ước.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi chúng con được rước Chúa, chúng con được chạm tới Chúa. Ước chi mọi tật nguyền trong chúng con được lành mạnh. Chúng con xin dâng hiến Chúa trọn con người chúng con. Xin Chúa ở cùng chúng con luôn mãi. Amen.
PHỤNG VỤ
Thuyên chuyển linh mục
* Sáng ngày 25-6-2012, cha Phaolô Lê Quang Luân, nguyên quản xứ  Phú Lâm, hạt Hàm Thuận Nam, đến nhận xứ Vinh Hưng. Vinh Hưng là 1 giáo xứ được thành lập năm 1954, đến năm 1966 do chiến tranh, giáo dân xuống sinh sống tại gx Vinh Thủy. Từ đó chỉ là 1 giáo họ thuộc gx Tầm Hưng. Sau 46 năm, nay được tái lập giáo xứ với 600 giáo dân. ( Xem hình )
* Cũng trong buổi sáng này, cha Phêrô Phạm Tiến Hành, nguyên quản xứ Tân Lập và hạt trưởng Hàm Tân, về nhà hưu dưỡng. ( Xem hình )
* Chiều cùng ngày, cha Phêrô Nguyễn Tri Phương, nguyên phụ tá gx Tân Lý đến làm quản xứ Phú Lâm. 2 cha Phaolô Nguyễn Bá Huân và Gioan Vianney Dương Nguyên Kha đến phụ tá gx Chính Tòa.( Xem hình )
* Sáng ngày 26-6-2012, cha Phêrô Hoàng Văn Thinh, nguyên quản xứ Thánh Tâm, hạt Đức Tánh, đến nhận xứ Tân Lập.( Xem hình )
* Chiều cùng ngày, cha Phêrô Nguyễn Thanh Hải, nguyên phụ tá gx Thanh Xuân, đến làm quản xứ Đức Thắng. Đức Thắng là 1 giáo họ thuộc gx Chính Tòa và Tòa Giám mục, nay được nâng lên giáo xứ. ( Xem hình )
* Sáng ngày 27-6-2012, cha Phêrô Nguyễn Văn Bình, nguyên phụ tá gx Thanh Hải, đến làm quản xứ Nam Hà. Nam Hà là 1 giáo họ thuộc gx Thánh Tâm, nay được nâng lên giáo xứ.( Xem hình )
* Chiều cùng ngày, cha Giuse Ngô Đình Quý, nguyên phụ tá gx Vinh Tân, đến làm quản xứ Gia Huynh. Gia Huynh là giáo 1 giáo họ thuộc xứ Tánh Linh, nay được nâng lên giáo xứ.( Xem hình )
* Sáng ngày 28-6-2012, cha Phaolô Nguyễn Trọng Báu, nguyên phụ tá gx Hiệp Đức, đến làm quản xứ gx T. Giuse, hạt Hàm Tân.( Xem hình )
  * Cũng trong buổi sáng này, cha Philiphê Lê Trọng Phan, nguyên quản xứ Gio Linh hạt Hàm Tân, về nhà hưu dưỡng.
* Chiều cùng ngày, cha chánh xứ, cha phụ tá 2, HĐMVGX, đại diện các đoàn thể đã đưa cha GB Nguyễn Trường Hải, nguyên phụ tá gx Chính Tòa đến làm quản xứ Đồng Tiến, hạt Hàm Tân.( Xem hình )
BÀI VIẾT :  Chúng tôi lên xe lúc 12giờ rưỡi. Trời nắng gay gắt và nóng bức. Mọi người cứ mong xe chạy cho đỡ nóng nhưng xe các Cha chưa khởi hành nên... ( Đọc tiếp )
* Sáng ngày 29-6-2012, cha Antôn Nguyễn Bá Thiện, nguyên phụ trách giáo họ LaDày, Đami, đến làm quản xứ Gio Linh, hạt Hàm Tân.( Xem hình )
* Chiều cùng ngày, cha Phêrô Ngô Công Minh, nguyên phụ tá gx Võ Đắt đến làm quản xứ Ba Bàu, hạt Hàm Thuận Nam.
* Sáng ngày 30-6-2012, cha hạt trưởng Phan Thiết cùng 6 cha đã đưa cha Giacôbê Tống Thành Luyến đến phục vụ giáo họ LaDày.( Xem hình
THÔNG BÁO
-    Các cha gp Phan Thiết sẽ tham dự tĩnh tâm quý III và thường huấn từ ngày 03 đến ngày 05-7-2012 tại tòa giám mục. Xin hiệp ý cầu nguyện cho quý cha.
-    Sáng thứ sáu, ngày 06-7-2012, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
-    Mời các bà mẹ tham dự lễ đoàn sáng thứ bảy ngày 07-7-2012.
-    Họp các bà mẹ vào tối thứ hai, ngày 02-7-2012 lúc 7 giờ 30 và gia trưởng vào tối thứ tư, ngày 04-7-2012 lúc 7 giờ 30.
Giáo xứ cám ơn: ghe Nguyễn Văn Khánh, gh Ximon Hòa: 4.000.000đ; ghe Hoàng Ban, gh Anrê Trông: 12.600.000đ; ghe Nguyễn Thế Huy, gh Ximon Hòa: 9.000.000đ; ghe Mỹ Quang, gh Ximon Hòa: 18.000.000đ; ô. Bùi Kim Dũng, gh Matthêu Phượng: 500.000đ; 1 ân nhân: 500.000đ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét