CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN
Số 146
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
17-6-2012
LỜI CHÚA: Mc 4, 26-34
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".
Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
        Suy Niệm:
Hạt lúa tự nó có sức phát triển. Hạt cải nhỏ tí nhưng có thể trở thành cây lớn. Hạt lúa và hạt cải Ðức Giêsu dùng để nói lên sức mạnh của Nước Trời. Nước Trời chính là Ðức Giêsu, là lời của Ðức Giêsu. Khi con người đón nhận Ðức Giêsu, con người sẽ được biến đổi và sinh hoa kết quả dồi dào.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn thường mang tâm trạng: Mình tài hèn sức mọn thì có giúp ích gì được cho đời? Qua lời Chúa dạy hôm nay, chúng con hiểu rằng chính Chúa sẽ làm cho cái nhỏ bé trở thành vĩ đại.
Xin cho chúng con biết hăng say gieo cho đời những lời hay ý đẹp; những việc làm trung nghĩa. Ðể sau này, những hạt giống nhỏ nhoi đó trở thành những cây xanh tươi mát đem lại cho con người niềm vui.
PHỤNG VỤ
- Thứ năm, ngày 21/6: Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

TIN TỨC
Giáo xứ Cà Tang chầu lượt
 CN 10-6-2012, lễ Mình Máu Chúa Kitô, là phiên chầu lượt của gx Cà Tang. Cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự giờ chầu chung với sự  tham dự của cha xứ Thánh Mẫu, Ma Lâm và hội viên Lòng Chúa Thương Xót trong hạt Phan Thiết, giáo xứ Chính Tòa có 40 tham dự viên.

Giáo họ La dày mừng lễ bổn mạng Antôn
Sáng ngày 13-5-2012, tại nhà thờ La Dày, cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ với 6 cha, mừng bổn mạng giáo họ và bổn mạng cha quản nhiệm  cha Antôn Nguyễn Bá Thiện. Đây là lần cuối cùng cha Antôn mừng lễ bổn mạng tại đây với giáo họ, và từ biệt giáo họ để ngày 29-6-2012 đi nhậm xứ Gio Linh, hạt Hàm tân, sau 3 năm 5 tháng phục vụ tại đây.

Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể
GP Phan Thiết lần thứ XII
Sáng ngày 13.6.2012, hơn 4.000 thiếu nhi trong giáo phận, quy tụ về tham dự Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể GP Phan Thiết lần thứ XII, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao. Cùng đồng tế với ĐGM giáo phận có 30 LM, và  với 17 Tân LM gp Phan Thiết (thụ phong ngày 24.5.2012).
Về tham dự Đại Hội, giáo xứ Chính Tòa có cha phụ tá, 15 anh chị Huynh Trưởng, và 35 em thiếu nhi. Sau thánh lễ, các em sốt sắng tham dự giờ Chầu Thánh Thể, và Đức Cha Giuse đã kiệu Thánh Thể đi một vòng từ bàn thờ đi theo hướng đường đi lên linh đài rồi xuống lại. Tất cả TNTT đều tham gia rước kiệu và trên miệng vang lời ca ngợi Chúa.

Cha PX Lê Quang Diễn về nhà hưu dưỡng.

    Sáng ngày 15-6-2012, cha hạt trưởng Phan Thiết cùng với giáo dân Vinh Phú đã đưa cha PX  về nhà hưu dưỡng của giáo phận, sau 6 năm phục vụ tại đây.
Giáo xứ Vinh Phú và Mũi Né đón cha xứ mới

Sáng ngày 15-6-2012, cha Tổng Đại Diện, cha hạt trưởng PhanThiết và một số cha đã cùng giáo dân Mũi Né đưa cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ, nguyên quản xứ Mũi Né 14 năm (1998-2012) về nhận xứ Vinh Phú. Buổi chiều cùng ngày cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy về nhận xứ Mũi Né.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu,
bổn mạng giáo xứ Chính Tòa.

   Để dọn tâm hồn mừng lễ bổn mạng: chiều ngày 11-6-2012, cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy, quản xứ Mũi Né đã dâng thánh lễ và giảng tĩnh tâm cho những người đã có gia đình, chiều ngày 14-6-2012, cha Nicôla Hùynh Đức, quản xứ Phú Hội đã dâng thánh lễ và giảng tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi. Sáng ngày 15-6-2012, cha phụ tá dâng lễ   tại nhà thờ Chính Tòa, ban chiều cha chánh xứ dâng lễ lúc 5g30 tại nhà thờ Chính Tòa, cha phụ tá  tại Tiến Thành lúc 4g00.
  
Lược sử   giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết  
   
 Vào khỏang 1875-1880, có một vị thừa sai người Pháp là cha Archimbaud Đức, cùng với một số giáo dân gốc Bình Định và Quảng Bình đến đến Phan Thiết sinh sống. Thọat đầu cố Đức và giáo dân dựng lên một ngôi nhà nguyện thô sơ, mái lá vách tre, trên một khu đất nhỏ thuộc làng Lạc Đạo. Năm 1890, cha Labiausse Sáng, chánh xứ 1905-1908, mất ngày 15-6-1941, cho xây dựng thánh đường bằng gạch lợp ngói, rộng rãi hơn, vì số giáo dân ngày một tăng thêm. Tiếp theo, cố Mossard,  Masseron Ròng, chánh xứ 1908-1911, xây nhà xứ làm nơi ở cho các linh mục thừa sai Paris. Cha P. Barré Thiên, chánh xứ 1920-1922, cha Ximon Chánh phụ tá 1919-1922.   Thời cố Báu (Brugidou, từ trần 27-6-1962, ngày nay còn ngôi mộ của ngài trong sân nhà thờ) làm chính xứ, có cha Phaolô Võ Văn Chánh (sinh 1924 tại Thị Nghè, linh mục 1951 tại Sài Gòn, từ trần 26-7-2007), phụ tá từ năm 1951. Cha Giuse Nguyễn Minh Chiếu là linh mục Việt Nam đầu tiên làm chính xứ.

      Từ 1880 đến 1907 giáo xứ  thuộc giáo phận Đông Đàng Trong tức là Quy Nhơn
Trong giai đọan này có 02 cha thuộc hội Thừa Sai Paris  phục vụ.

    Từ 1907 cho đến 1957, giáo xứ thuộc giáo phận Tây Đàng Trong tức là Sài Gòn
Trong giai đọan này có 3 cha thuộc hội Thừa Sai Paris và 1 cha Việt Nam  làm chánh xứ, 1 cha Việt Nam phụ tá.
Thời cố Thommeret Thơm, ( Chánh xứ 1958-1960, từ trần  31-8-1985 tại Pháp ) làm chính xứ, khỏang thập niên 1950, có cha Lui Lê Văn Sinh (sinh 1931 tại Chợ Mới, Nha Trang, linh mục 1959, phụ tá giáo xứ 1959-1963, từ trần 03-8-04 tại Nha Trang). Các cha cho mở rộng nhà thờ, xây nhà xứ mới. Năm 1960 cố Victor Caillon, tên Việt là cha Năng, (sinh 1906 tại Pháp, linh mục 1932, từ trần 15-4-1983 tại Pháp,), là vị thừa sai cuối cùng làm chính xứ đến 1968. Thời cha Năng có các cha : Phaolô Trần Sơn Bích (sinh 1928 tại Thanh Hóa, linh mục 1957 tại Pháp, từ trần ngày 15-10-2011 tại Sài Gòn), phụ tá từ năm 1963-1964, cha Giuse Nguyễn Thanh Vân (sinh 1932 tại Thanh Hóa, linh mục 1963, tử nạn vì bom tại nhà xứ Gia An, ngày 28-01-1973), phụ tá từ năm 1963-1967, cha Antôn Vũ Ngọc Đăng (sinh 1937 tại Thanh Hóa, linh mục 1967 tại Huế, phụ tá từ năm 1967-1970, hiện là Quản xứ Thánh Mẫu, Phan Thiết). Năm 1968 Cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái ( sinh 1931 tại, Hà Tĩnh, linh mục 1963 tại Nha Trang, từ trần ngày 29-6-1992, an táng tại giáo họ Lộc Giang, giáo xứ tân Hội, Hà Tĩnh) về làm chinh xứ, các cha Phêrô Bùi Duy Nghiệp (sinh 1941 tại Nha Trang, linh mục 1969 tại Đà Nẵng, đang ở Pháp), phụ tá từ 1969-1970, cha F. Atxidi Nguyễn Cao Cầu (sinh 1942, tại Tầm Hưng, linh mục 1970 tại Tha La, Tây Ninh, từ trần ngày 2-6-1991 tại Tầm Hưng), phụ tá từ 1970-1972.
Năm 1972 cha Giuse Nguyễn Viết Cư ( sinh 1917 tại Hòa Ninh, Quảng Bình, linh mục 1950 tại Huế), tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật và dân luật ở Rôma, về làm chính xứ. Cha Gioan Nguyễn Văn Hảo (sinh 1944 tại Quảng Bình, linh mục 1972 tại Nha Trang, hiện là quản xứ Hồ Thắng), phụ tá từ năm 1972-1974, cha Augútinô Nguyễn Văn Lạc (sinh 1947 tại Tầm Hưng, linh mục 1974 tại Nha Trang, hiện là chính xứ Phan Rí Cửa, hạt trưởng hạt Băc Tuy) phụ tá từ năm 1974-1975. Cha FX Đinh Tiên Đường (sinh 1945 tại nghệ An, linh mục 1975, hiện là quản xứ Hiệp Đức, Hạt Trưởng hạt Hàm Thuận Nam), phụ tá từ năm 1975-1986.

Từ 1957 đến 1975, giáo xứ thuộc giáo phận Nha Trang.
Trong giai đọan này có 2 cha thuộc hội Thừa Sai Paris và 2 cha Việt Nam  làm chánh xứ, 8 cha VN phụ tá.
Từ 1975 đến nay giáo xứ thuộc giáo phận Phan Thiết
Ngày 30-01-1975, tòa thánh thiết lập địa phận Phan Thiết, nhà thờ giáo xứ trở thành nhà thờ Chính Tòa của giáo phận mới. Cha chính xứ đương nhiệm Giuse Nguyễn Viết Cư được bổ nhiệm làm linh mục Tổng Đại Diện tiên khởi của tân giáo phận.
Ngày 20-5-1986, cha Giuse Nguyễn Viết Cư từ trần tại nhà xứ Chính Tòa, hưởng thọ 69 tuổi. Hài cốt được cải táng về trong khuôn viên nhà thờ. Cha phụ tá FX Đinh Tiên Đường làm quản nhiệm giáo xứ.
Ngày 14-02-1988, cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh (sinh 1930 tại Hòa Ninh, Quảng Bình, linh mục 1958 tại Pháp), tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý ở Pháp, về nhận nhiệm vụ chính xứ. Ngày 3-4-1992 cha cùng với giáo phận và giáo xứ khởi công xây nhà thờ mới đến 15-8-1993 cung hiến. Trong thời gian này cha Huynh cũng xây thêm nhà giáo lý. Ngày 8-2-1997 cha Huynh được thuyên chuyển đi làm quản xứ Vinh Phú, rồi Rạng. Ngài về nhà hưu dưỡng linh mục Phan Thiết tháng 7-2008 và từ trần tại đây ngày 17-8-2008. Cha Phêrô Hòang Văn Thinh (sinh 1949 tại Nghệ An, linh mục 1996 tại Phan Thiết, hiện là quản xứ giáo xứ Tân Lập, hạt Hàm Tân) phụ tá từ 1996-1998.
Ngày 25-02-1997 cha GB Trương Văn Hiếu (sinh 1922 tại Nghệ An, linh mục 1956 tại Sài Gòn) làm chính xứ đến tháng 10 năm 2005 về nhà hưu dưỡng giáo phận Phan Thiết, từ trần ngày 21-5-2011. Cha FX Nguyễn Quang Minh (sinh 1966 tại Thanh Hải, Phan Thiết, linh mục 1998, hiện là quản xứ Tánh Linh), phụ tá từ năm 1998-2005, cha Giacôbê Tạ Chúc (sinh 1968 tại Quảng Trị, linh mục 2004 tại Phan Thiết) phụ tá từ 2005-2006, hiện là quản xứ Gia An.
Ngày 18-10-2005, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu (sinh 1949 tại Nghệ An, linh mục 1991 tại Phan Thiết), mới du học ở Pháp về, được bổ nhiệm làm chính xứ, và từ mùa hè 2007, kiêm quyền Hạt Trưởng giáo hạt Phan Thiết. Ngày 24-2-2008 cha Hữu được thuyên chuyển về làm Chưởng Ấn kiêm Chánh Văn Phòng tòa giám mục Phan Thiết. Cha Hữu đã đại tu nhà xứ, làm hệ thống đường sạch đẹp trong giáo họ Anrê Trông (Bình Hải 1), lắp đặt nhà máy sản xuất nước sạch cho giáo xứ để có ngân khỏan phục vụ các công việc của giáo xứ và các công tác từ thiện, đóng trần cung thánh. Cha Micae Cù Đức Trí (sinh 1972 tại Thanh Xuân, linh mục 2006 tại Phan Thiết) phụ tá từ 2006 đến 2009.
Ngày 27-02-2008 cha FX Phạm Quyền (sinh 1943 tại Hà Tĩnh, linh mục 1972 tại Đà Lạt) được thuyên chuyển về làm chánh xứ và Hạt Trưởng Phan Thiết. Sau 3 năm phụ tá ngày 11-12-2009 cha Trí được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi giáo xứ Vũ Hòa, hạt Đức tánh. Giữa tháng 12-2009, cha Phêrô Đào Thanh Khánh (sinh 1975 tại Phan Thiết, linh mục 2009 tại Phan Thiết) về làm phụ tá đến tháng 6-2011, đi du học tại Áo. Cha GB Nguyễn Trường Hải, sinh 1970 tại Tân Lý, Linh mục 2011 tại Phan Thiết, Phụ tá từ tháng 8-2011 đến tháng 6 -2012. Hiện là chánh xứ Đồng Tiến.
Ngày 18-11-2007, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản trả không giải quyết  các đơn khiếu nại trong năm 2007 do cha Hồ Sĩ Hữu  yêu cầu giao lại đất trường Anna cũ. Tháng 4-2008, cha chánh xứ Phạm Quyền tiếp tục làm đơn xin giao lại đất trường Anna. Tháng 5-2009 UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định giao lại đất trường Anna. Tháng 6-2011 Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống ký quyết định phân chia ranh giới giữa giáo xứ Chính Tòa và chủng viện Nicôla. Sau nhiều tháng họp bàn kỹ lưỡng với HĐMVGX, ngày 15-10-2011 cha chánh xứ Phạm Quyền đã nạp đơn xin xây dựng nhà Mục Vụ. Đầu năm 2012 Tỉnh Bình Thuận đã cấp giấy chứng nhận  cho nhà thờ Chính Tòa được xử dụng khu đất với diện tích 6.395m2 ,  cấp giấy phép xây dựng nhà Mục Vụ : 1 trệt và 1 lầu với diện tích xây dựng 1.600m2 . Ngày 14-5-2012 Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ tế thánh lễ đồng tế với cha Tổng Đại Diện, 5 cha hạt trưởng, môt số cha trong hạt Phan Thiết cùng các cha trước đây đã phục vụ giáo xứ Chính Tòa, làm phép viên đá cho nhà Mục Vụ. Ngày 16-5-2012 Cty Xây Dựng 386 khởi công đào móng xây dựng.
Giáo xứ Chinh Tòa Phan Thiết gồm các phường: Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành cùng khu phố 1,2,3 phường Đức Thắng, TP Phan Thiết. Nhà thờ Chính Tòa tọa lạc tại số 587 đường Trần Hưng Đạo, nhà xứ tại 2b đường Hàn Thuyên, P. Lạc Đạo.
Năm 2009 chia lại ranh giới các giáo họ Thánh Đường và Tam Hiệp, nhập hai giáo họ Đức Long và Tiến Lợi lại thành một giáo họ. Mỗi giáo họ nhận một vị thánh Tử Đạo VN làm bổn mạng để mừng kính hàng năm. Cuối năm 2009 chỉnh trang lại cung thánh.
Giáo xứ  có 6 giáo họ:
1. Giáo họ Máthêu Lê Văn Gẫm, xã Tiến Thành : 28 gia đình, 118 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 11-5.
2. Giáo họ Máthêu Nguyễn Văn Phượng : Kp 4 và 6 P. Lạc Đạo, trong khung đường Trần Hưng Đạo - Ngư Ông - Pasteur - Ngô Sĩ Liên : 104 gia đình, 383 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 26-5.
3. Giáo họ Giuse Lê Đăng Thị : P. Đức Nghĩa, Kp 1,2,3 P. Lạc Đạo, Kp 1,2,3 P. Đức Thắng : 151 gia đình, 614 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 24-10.
4. Giáo họ Anrê Nguyễn Kim Thông : P. Đức Long và xã Tiến Lợi, 193 gia đình, 651 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng 15-7.
5. Giáo họ Anrê Trần Văn Trông: Kp 5 P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên - Ngư Ông - Pasteur: 261 gia đình, 1.038 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 28-11.
6. Giáo họ Ximon Phan Đắc Hòa : Kp 5 và 7 P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên - Ngư Ông - Ngô Sĩ Liên : 294 gia đình, 1.088 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 10-12.
Từ khi thành lập giáo phận Phan Thiết đến nay, có 5 cha chánh xứ, 7 cha phụ tá phục vụ.
Hiện nay giáo xứ có 1.046 gia đình với 4.268 giáo dân trong 5 giáo họ: Ximon Phan Đắc Hòa (Bình Hải 2): 1.261 giáo dân; Anrê Trần Văn Trông (Bình Hải 1): 1.058 giáo dân; Anrê Nguyễn Kim Thông (Đức Tiến): 749 giáo dân; Giuse Lê Đăng Thị (Tam Hiệp): 591 giáo dân; Máthêu Nguyễn Văn Phượng (Thánh Đường): 472 giáo dân; Tiến Thành : 137 giáo dân.
Từ năm 1950 giáo xứ có các nữ tu thuộc các hội dòng đến phục vụ: Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm: 1950-1960, Dòng Đức Bà Truyền Giáo: 1960-1970, Dòng  Mến Thánh Gía Nha Trang từ 1970 đến nay.
Trải qua 122 năm, giáo xứ có 14 cha chánh xứ, 17 cha phụ tá đến phục vụ. Trong số đó, 12 cha chánh xứ và  5 cha phụ tá đã từ trần.

1.      Cha Giuse Nguyễn Thanh Vân: phụ tá 1963-1967,
từ trần ngày 28-01-1973, an táng tại khuôn viên nhà thờ giáo  xứ Gia An.

2.      Cha Lui Lê Văn Sinh: phụ tá 1959-1963,từ trần  ngày 3-4-2004, an táng  tại Nha Trang.

3.      Cha Vícto Caillon Năng, chánh xứ 1960-1968,
từ trần ngày 15-4-1983 tại Pháp.

4.      Cha Giuse Nguyễn Viết Cư, chánh xứ 1972-1986, từ trần ngày 20-5-1986 tại giáo  xứ Chính Tòa.
Mộ phần trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa.
5.    Cha GB Trương Văn Hiếu, chánh xứ 1997-2005, từ trần ngày 21-5-2011, an táng tại nghĩa trang linh mục ở giáo xứ Vinh An.

6.      Cha F.A Nguyễn Cao Cầu, phụ tá 1970-1972, từ trần ngày 02-6-1991,
an táng  tại nghĩa trang giáo xứ Tầm Hưng.

7.      Cha Xiprianô Brugidou Báu, chánh xứ 1941-1957,
từ trần ngày 27-6-1962.  Mộ phần trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa.

8.      Cha P.M. Phạm Dương Thái, chánh xứ 1968-1972,  từ trần ngày 29-6-1992,   an táng  tại giáo họ
Lộc Giang, giáo xứ Tân Hội, Hà Tĩnh.

9.      Cha Phaolô Võ Văn Chánh, phụ tá 1953-1957,
từ trần ngày 26-7-2007, an táng  tại Mỹ Tho.


10. Cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh, chánh xứ 1988-1997, từ trần,
ngày 17-8-2008, an táng tại nghĩa trang linh mục  ở giáo xứ Vinh An.
11. Cha Roger Thommeret Thơm, chánh xứ 1958-1960,
từ trần ngày 31-8-1985 tại Pháp.
12. Cha Phaolô Trần Sơn Bích, phụ tá 1963-1964,
từ trần ngày 15-10-2011 tại Sài Gòn, an táng tại Nha Trang.

Giáo xứ đóng góp cho giáo hội 02 Linh mục: một cha đang phục vụ tại tổng giáo phận Chicago bên Mỹ, một cha tại giáo phận Phan Thiết, 01 chủng sinh, 10 nữ tu.
Giáo xứ tri ân các linh mục, tu sĩ, quý chức trong HĐMV giáo xứ, giáo họ, các đòan thể, các ân nhân đã dày công xây dựng và phục vụ.

THÔNG BÁO
Giáo xứ cám ơn quý ân nhân: ghe anh Bùi Văn Đức, gh Anrê Trông: 1.000.000$; nhóm Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ chính tòa: 1.000.000$; 2  ân nhân: 1.000.000$, chị Lê Thị Ngọc Hương, con ô. Quý: 1.000.000$, anh chị Văn+Mai, Cty Xây Dựng 368, gh Giuse Thị: 8.000.000$,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét