CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2016

THÔNG BÁO V/v : Tuyển sinh vào Chủng Viện Thánh NICÔLA (NK. 2016-2017)

PDF thông báo tuyển sinh

PDF đơn xin dự thi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét