CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

THƯ MỤC VỤ CỦA HĐGM VN GỬI DÂN CHÚA


Từ ngày 14-09-2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Hội nghị thường niên kỳ II/2015 tại Toà Giám mục Xuân Lộc. Chiều tối thứ Năm 17-09, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp và các Đức giám mục đã gửi đến Cộng đồng Dân Chúa một thư mục vụ.
Sau đây là nội dung Thư mục vụ gửi Cộng đồng Dân Chúa và Biên bản của Hội nghị.
THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
  BIÊN BẢN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét