CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014


CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A
               Ngày 31-8-2014
                         LỜI CHÚA : Mt 16, 21-27

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".
Suy Niệm:
Sau khi Ðức Giêsu tỏ cho các Tông Ðồ con đường Thập Giá Ngài sắp bước vào. Phêrô, con người đầy nhiệt huyết và rất thương Thầy, ông không thể chấp nhận được: Thầy là Ðấng Kitô mà lại phải chịu khổ nạn. Theo các ông, Thầy phải được ca tụng, tôn vinh, được mọi người suy phục mới hợp lý. Vì thế ông vội vàng can ngăn, không muốn Thầy phải đối đầu với sự dữ.
Con đường Thập Giá là con đường duy nhất để Ðức Giêsu thực hiện sứ mệnh Cứu Thế theo như ý Thiên Chúa Cha. Phêrô vì thương Thầy nhưng vô tình, trở thành đồng lõa vớ Satan làm cản trở sứ mệnh của Ngài. Ðức Giêsu đã thẳng thắn quở trách Phêrô. Chỉ có con đường duy nhất Ngài bước đi là thi hành ý của Chúa Cha cách trọn vẹn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, sự thẳng thắn của Chúa dạy chúng con phải quyết liệt dứt khoát với những cám dỗ xúi dục chúng con chống lại ý Cha. Cha phải là tuyệt đối. Ý Cha phải trên tất cả. Dù là ai, dù là tình nghĩa đến đâu cũng không vì thế mà vị nể. Xin Chúa giúp sức cho chúng con để chúng con được trung thành đi theo đường lối của Cha. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Có mấy loại Á bí tích ?
Thưa : Có bốn loại này:
-         Một là việc chúc lành;
-         Hai là việc thánh hiến con người;
-         Ba là việc dâng hiến những đồ vật được dùng vào việc thờ phượng;
-         Bốn là việc trừ tà.
Câu 2. Hỏi : Ngoài phụng vụ, đời sống kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân nào?
     Thưa : Ngoài phụng vụ, đời sống kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân như việc tôn kính các di tích thánh, viếng nhà thờ, hành hương, rước kiệu, chẳng đàng thánh giá, lần chuỗi Mân côi...
 PHỤNG VỤ

 TIN TỨC
CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO CHÍNH TÒA MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ tư ngày 27-8-2014, Hội CBMCG gx. Chính Tòa mừng lễ thánh bổn mạng Mônica, thánh lễ do cha phụ tá chủ tế. Mừng bổn mạng trong bối cảnh Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, cha chủ tế kêu gọi các bà mẹ hãy noi gương thánh bổn mạng Mônica, luôn trung thành trong đời sống đức tin và hăng say cầu nguyện dẫu cho trong cuộc sống có gặp phải những khó khăn về kinh tế, về đời sống hôn nhân như chồng hất hủi phủ phàng, say xỉn, cờ bạc, khô khan,… nhưng các bậc làm vợ làm mẹ hãy luôn trung kiên tín thác vào Chúa và sự quan phòng nâng đỡ của Ngài.
LỄ KHẤN TẠI DÒNG BÁC ÁI XÃ HỘI 
Vào lúc 9 giờ ngày 28-08-2014, tại nguyện đường Bát Phúc thuộc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, Hàm Tân, Bình Thuận, cha niên trưởng Fx. Phạm Quyền đã thay mặt Đức giám mục gp. Phan Thiêt chủ sự Thánh Lễ và cùng với cha Giuse Đặng Văn Tiếp, trưởng Tu Đoàn nhận lời tuyên khấn cho 2 thầy vĩnh khấn và cho 5 thầy khấn lần đầu. Cùng đồng tế có cha giám đốc chủng viện T. Nicôla, cha quản lý giáo phận và 19 cha trong ngoài giáo phận, cùng với đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của các thầy và Tu Đoàn. Nguyện xin Chúa đồng hành, nâng đỡ quý thầy tuyên khấn hôm nay để quý thầy luôn sống gắn bó với Chúa, chan hòa với anh em và hăng say thi hành linh đạo của Tu Đoàn là “ Đem Tin Mừng Cho Người Nghèo”.
GIỔ CHA THOMMERET ROGER THƠM
 Chúa Nhật ngày 31-8-2014, giỗ lần thứ 29 của cha Thơm. Cha Thơm sinh năm 1889, tại Pháp, linh mục 1914. Năm 1921 Cha đến Việt Nam làm cha xứ Kim Ngọc, cha xứ Bến Tre 1924, giáo sư chủng viện Sài Gòn 1925, Cha xứ của Bãi San, Vĩnh Long 1929, cha xứ Thủ Dầu Một 1930, cha xứ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 1931, cha xứ Vũng Tàu 1935-1954, cha xứ Cây Vông, Nha Trang 1957, chánh xứ Phan Thiết 1958-1960. Năm 1961, cha trở về Pháp nhận sứ vụ trong giáo phận Nice và qua đời  ngày 31 tháng 8 năm 1985. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha sớm hưởng kiến tôn nhan Chúa.
KỶ NIỆM 5 NĂM BẢN TINH HÀNG TUẦN
VÀ 4 NĂM TRANG MẠNG THÔNG TIN CỦA GX CHÍNH TÒA
Nhân dịp Đức cha Giuse cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Chính Tòa, CN 06-9-2009, sau khi nhậm chức Giám Mục giáo phận ngày 3-9-2009, giáo xứ đã ra mắt bạn đọc BẢN TIN HÀNG TUẦN, số 01. Thấm thoát  05 năm đã trôi qua với 261 số. Ngoài bản tin bằng giấy hàng tuần như  đã có, một năm sau, CN ngày 05-9-2010, kỷ niệm 01 năm Đức cha Giuse nhận giáo phận, Ban Truyền thông giáo xứ đã thiết kế trang mạng thông tin giáo xứ:chinhtoaphanthiet.blogspot.com. để phục vụ cách hữu hiệu hơn. Cám ơn quý độc giả đã đọc Bản Tin và vào thăm trang mạng thông tin của giáo xứ. Ước mong có thêm những  bài viết cho trang mạng thông tin thêm phong phú.
                               KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông  Phêrô Nguyễn Đảo, 81t, gh. Matthêu Phựơng được Chúa gọi về tối ngày thứ bảy 23-8-2014. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 sáng ngày 27-8-2914, an tántg tại nghĩa trang Phú Hài. Xin cầu cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa. 
THÔNG BÁO
1. Thứ tư ngày 03/9/2014 kỷ niệm 5 năm Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống nhậm chức Giám Mục Chính toà Gp.Phan Thiết : 03/9/2009 – 3/9/2014; mời cộng đoàn tham dự  thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha Giuse và giáo phận.
2. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai ngày 01-9-2014, lúc 7g30.
3. Thứ sáu ngày 5-9-2014, lễ thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, trùm họ và thầy thuốc, được chọn làm bổn mạng ngành y trong giáo xứ. Mời anh chị em trong ngành y tham dự thánh lễ bổn mạng vào lúc 17g30 cùng ngày.
4. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 05-9-2014, đưa MTC cho người già, bệnh.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn : các con ô. Đảo ở Úc: 2.000.000$: màn hình, 2.000.000$: người nghèo, Viễn Dương ở Sài Gòn: 1.000.000$, chị Nguyễn Thị Hồng, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$, anh Nguyễn Văn Báu, gh Giuse Thị, 1.000.000$: quà trung thu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét