CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI CHÍN CÂY...

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi". (Hc 3, 3-7. 14-17a).


Xin đọc thêm bài sau : http://hoangfamily.biz/D_1-5_2-108_4-1267/me-gia.html


Và xem : 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét