CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 214

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – C
ĐỨC MẸ MÂN CÔI
06 – 10 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 1, 26-38
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng : "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Suy niệm :
Thiên Chúa muốn Ðức Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài, nhưng Ngài không dùng quyền áp đặt, nhưng tôn trọng sự tự do của Mẹ, nên đã sai Sứ Thần đến hỏi ý kiến Mẹ. Mẹ Maria có quyền tự do để chọn lựa, có thể vâng theo ý Chúa mà cũng có thể chối từ. Thế nhưng Mẹ đã khôn ngoan chọn theo ý Chúa vì đó là con đường duy nhất và bảo đảm đưa đến hạnh phúc đích thực. Với Hai tiếng : “Xin vâng” trong khiêm nhường và phó thác, Mẹ đã được Thiên Chúa cất lên chức vị làm Mẹ Thiên Chúa và ơn cứu độ được ban xuống cho muôn người.
Mẹ cũng muốn chúng ta dùng quyền tự do để tìm đến hạnh phúc muôn đời, nên kêu gọi mọi người hãy siêng năng lần hạt mân côi, để cùng với Mẹ hiệp thông vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nhằm đem ơn cứu độ đến cho bản thân cũng như cho mọi người.
Cầu Nguyện :
Lạy Thiên Chúa là Cha, vì yêu thương, Cha đã ban cho nhân loại chúng con món quà thật quý giá, đó là quyền tự do chọn lựa. Ðức Giêsu và Mẹ Maria đã biết sử dụng tự do nên đã cứu thoát và đưa con người đến hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Cha giúp chúng con biết khôn ngoan, dùng tự do để chọn Chúa như chính Mẹ đã lựa chọn, và biết lắng nghe lời Mẹ nhắn nhủ ‘hãy siêng năng lần hạt mân côi’, để được cùng với Mẹ đến với Chúa và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.
PHỤNG VỤ
- Thứ hai, ngày 07/10 : Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.
N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  NHỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
159 - Hỏi : Luyện ngục là gì ?
Thưa : Luyện ngục thường được tưởng tượng như một nơi chốn, thực ra đây chỉ là một tình trạng. Bất cứ ai chết trong ân nghĩa Chúa mà vẫn còn phải chịu thanh luyện trước khi hưởng kiến thánh nhan Chúa thì ở luyện ngục.
160 - Hỏi : Chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn đang chịu thanh luyện nơi luyện ngục được không ?
Thưa : Được. Tất cả những người đã chịu phép Rửa trong Chúa Kitô cùng hiệp thông và hợp nhất với nhau, nên các tín hữu còn sống có thể giúp đỡ linh hồn các tín hữu trong luyện ngục.
161 - Hỏi : Hoả ngục là gì ?
Thưa : Hoả ngục là tình trạng xa lìa vĩnh viễn khỏi Thiên Chúa, tuyệt đối thiếu vắng tình yêu.
162 - Hỏi: Nếu Thiên Chúa là Tình yêu, làm sao lại có hỏa ngục được?
Thưa : Thiên Chúa không muốn kết án con người. Chính con người đã từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa và đánh mất sự sống đời đời vì tự loại mình ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa.
TIN TỨC
ĐTC PHANXICÔ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
Ngày 28 tháng 09 năm 2013, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố : ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, hiện đang là Gm. Gp. Mỹ Tho, làm Tổng giám mục Phó TGP Tp. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Gp. Mỹ Tho “trống toà và theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).
Tiểu sử của Đức TGM Phaolô Bùi văn Đọc : Sinh ngày 11-11-1944, tại Đà Lạt ; học Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ 1956-1963 ; học ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn từ 1963-1964 ; học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Roma từ 1964-1970 ; Thụ phong Lm ngày 17-12-1979 ; Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, ĐCV Minh Hoà và Đại học Đà Lạt từ 1971-1975 ; Giám đốc ĐCV Minh Hoà Đà Lạt từ 1975-1995 ; Giáo sư thần học tín lý ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn từ 1986-2008, ĐCV Thánh Giuse Hà Nội từ 1991-1995, ĐCV Huế từ 1994-1996 ; Tổng đại diện Gp. Đà Lạt từ 1995-1999 ; được ĐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính toà Gp. Mỹ Tho ngày 26-3-1999, lễ tấn phong Giám mục ngày 20-05-1999 tại Đà Lạt, nhận Gp. Mỹ Tho ngày 27-05-1999.
CÔNG BỐ NGÀY TUYÊN THÁNH CHO HAI CHÂN PHƯỚC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II VÀ GIOAN XXIII
Thứ Hai 30-09-2013, tại Phòng hội của Công nghị Hồng y đã diễn ra Công nghị Hồng y thông thường và công khai về việc tuyên thánh cho hai vị Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII và Giáo hoàng Gioan Phaolô II, do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ toạ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định hai vị tiền nhiệm của ngài sẽ được nâng lên hàng Hiển thánh vào ngày 27 tháng Tư 2014, tức Chúa Nhật II Phục Sinh, lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.
BỔN MẠNG LỄ SINH GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Sáng thứ hai 30-9-2013, thánh lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael, bổn mạng các em lễ sinh được cử hành cách long trọng và sốt sắng, do cha phụ tá chủ sự. Trong bài giảng, cha chủ tế nêu lên ơn gọi và vai trò đặc biệt của lễ sinh trong việc phục vụ bàn thờ, nên cần phải có đời sống xứng hợp để việc phục vụ thêm sốt sắng, tạo bầu khí trang nghiêm thánh thiện khi cử hành phụng vụ.
DÂNG HOA KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
Giáo xứ đã chuẩn bị sẵn sàng để sau thánh lễ chiều ngày 01-10-2013, sẽ rước kiệu và dâng hoa khai mạc tháng Mân Côi, nhưng vì trời mưa nên không rước kiệu được và chỉ dâng hoa trong nhà thờ.
GIỖ ĐGM FX TRẦN THANH KHÂM
Ngày 02-10-2013, các cha đã cùng với cộng đoàn dâng thánh lễ sáng và chiều, cầu nguyện cho Đức Cha FX. Trần Thanh Khâm. ĐGM FX. Trần Thanh Khâm sinh năm 1902 tại  Bình Dương. Linh mục 1930 tại Sài Gòn, là linh mục Việt Nam đầu tiên làm Chính xứ Phan Thiết 1945-1946. Giám Mục Phụ Tá Sài Gòn 1966-1976. Từ trần ngày 2-10-1976, an táng tại Sài Gòn.
THÔNG BÁO
1. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Điều Hành các giáo họ tham dự phiên họp bất thường vào lúc 8g30 Chúa Nhật 06-10-2013.
2. Các lớp giáo lý đã khai giảng và học được hai tuần, nhưng số các em đến lớp chỉ mới được khoảng 1/5, xin các bậc phụ huynh có con em đang trong tuổi học giáo lý, quan tâm hơn đến việc học giáo lý của con em mình, và nhắc nhở các em đến lớp.
3. Mời các đơn vị  muốn đấu thầu xây dựng nhà thờ Tiến Thành đến liên hệ tại văn phòng giáo xứ từ ngày 10-10-2013.
4. Giáo xứ chân thành cám ơn :  
a/ Ban Điều Hành các giáo họ và một số anh em gia trưởng đã tham gia sơn lại toàn bộ cửa gỗ và lau rửa sạch các cửa kính nhà thờ.
b/  Các ân nhân :
- Ủng hộ công trình xây cổng và sơn nhà thờ : anh chị Hoàng + Cẩm, gh. Giuse Thị : 5.000.000$, một ân  nhân : 200.000$, anh Hoàng Anh Tuấn, gh. Anrê Trông : 500.000$, một ân nhân gh Giuse Thị : 100 USD, bà Phạm Thị Minh Lý, ở Mỹ : 400USD.
-  Ủng hộ nhà thờ Tiến Thành : anh chị Sơn + Hằng ở Na Uy : 20.000.000$, bà Phạm Thị Minh Lý, ở Mỹ : 300USD cho trẻ em nghèo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét