CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Habemus Papam – Chúng ta đã có Giáo Hoàng


Habemus Papam
– Chúng ta đã có Giáo Hoàng
http://www.vietcatholic.org/News/Html/103380.htmMời xem video tường thuật tại Vatican

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét