CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Viếng tang Thân phụ Đức TGM Giuse

Phái đoàn Gp. Phan Thiết viếng tang Ông Cố Lôrensô


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét