CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SÔ 356

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C
Ngày 26-6-2016
TIN MỪNG: Lc 9,51-62
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Ngài cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Ngài. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Ngài. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Ngài, bởi Ngài đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Ngài quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các ngài đi tới một làng khác.
Ðang khi đi đường có kẻ thưa Ngài rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Ngài đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Ngài rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".
Suy Niệm:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy mẫu gương tuyệt vời của Chúa Giêsu được lồng vào hai bài học: Thứ nhất, lúc nào Ðức Giêsu cũng thao thức cho sứ mệnh cứu độ loài người. Cuộc hành trình lên Giêrusalem được thực hiện ngay sau lời tiên báo khổ nạn. Thứ hai, "Con Người đến không phải để xử phạt, nhưng để cứu chữa người ta". Thật vậy, bài học này đã làm cho các tông đồ và mỗi chúng ta phải đặt lại cái nhìn của mình.
Chúng ta phải xử với đồng loại làm sao để xứng đáng một người con của Ðấng mang danh là tình yêu. Ðấng đã không bẻ gãy cây lau bị dập và không dập tắt tim đèn còn khói.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết rùng rợn, khủng khiếp đang chờ đợi, Chúa vẫn ung dung, tự tin và bình thản. Tấm lòng nhân hậu của Chúa vẫn không bị mất đi vì sự cau có, nóng giận của các môn đệ và thái độ bất kính của dân miền Samari.
Xin Chúa ban cho chúng con biết học gương của Ngài. Luôn có cái nhìn bình thản và một tấm lòng nhân ái. Ðể trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, chúng con biết xử sự một cách khôn khéo và khoan dung như Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
Thứ Ba, 28/6: Sáng: Thánh Irênê, giám mục. Tử đạo. Lễ nhớ. Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VA PHAOLÔ.
TIN TỨC
TỔNG KẾT TĨNH HUẤN VÀ HÀNH HƯƠNG
NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA HĐMVGX
Sáng ngày 21/6/2016, cha Đặc Trách và cha Phó Giám Đốc chủng viện Thánh Nicola đã đến giáo xứ Long Hương tĩnh huấn cho 80 thành viên HĐMVGX thuộc 7 giáo xứ trong giáo hạt  Bắc Tuy. Đây là giáo hạt cuối cùng trong đợt tĩnh huấn và hành hương năm thánh Lòng Thương Xót.
Tổng kết: ngày 11/6/2016, giáo hạt Phan Thiết, tại giáo xứ Chính Tòa: 187 tham dự viên. Ngày 15/6/2016, giáo hạt Hàm Thuận Nam, tại giáo xứ Hiệp Đức: 87 tham dự viên. Ngày 14/6/2016 giáo hạt Đức Tánh, tại giáo xứ Võ Đắt: 220 tham dự viên. Ngày 15/6/2016 giáo hạt Hàm Tân, tại giáo xứ Thanh Xuân: 283 tham dự viên. Ngày 21/6/2016 giáo hạt Bắc Tuy, tại giáo xứ Long Hương: 80 tham dự viên. Tổng cộng: 5 giáo hạt có 857 thành viên HĐMVGX tham dự tĩnh huấn và hành hương.
MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC ÔNG GB. LÊ XUÂN HOA
VÀ CHA PHỤ TÁ GB. TRẦN THÁI QUỐC
Sáng ngày 22-6-2016, cha chánh xứ cùng BTV HĐMVGX đã đến nhà hưu mừng lễ bổn mạng Đức Ông. Tối cùng ngày, HĐMVGX, các Ủy viên, Ban Điều Hành các giáo họ và các đoàn thể, cha chánh xứ, cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu, đã chúc mừng bổn mạng cha phụ tá GB.Trần Thái Quốc. Sáng ngày 24-6-2015, tại nhà thờ Chính Tòa, cha phụ tá GB đã chủ tế thánh lễ đồng tế trọng thể với cha quản lý TGM, cha chánh xứ, cha phụ tá Giuse và cha mới FA Phạm Quảng Đại cùng đông đảo giáo dân tham dự.
    Trước thánh lễ, Ô. PCT HĐMVGX, thay lời cho các thành phần dân Chúa dâng lên cha GB.Quốc những lời chúc mừng. Buổi chiều cha phụ tá GB dâng lễ mừng kính thánh bổn mạng tại nhà thờ Tiến Thành.
TÂN LINH MỤC PHAOLÔ  HOÀNG VĂN TỚI
DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Vào lúc 9g00 ngày 25/6/2016, tân linh mục Phaolô Hoàng Văn Tới, nghĩa tử của cha chánh xứ đã  dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa. Cùng đồng tế có 2 tân linh mục FA Phạm Quảng Đại và Gioan Trần Ngọc Trung và 15 cha. Ông bà cố cha Phaolô cùng với thân nhân của cha Phaolô và cha chánh xứ, một số tu sĩ, chủng sinh, Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể trong giáo xứ Chính Tòa cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho 3 tân linh mục.
THÔNG BÁO
1. Ngày 27-6-2016 lễ giỗ cha Xipriano Brugidou Báu, chánh xứ Phan Thiết 1941-1957, từ trần ngày 27-6-1962. Mộ phần của ngài tại khuôn viên nhà thờ Chính Tòa. Ngày 29-6-2016 lễ giỗ cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái, chính xứ Phan Thiết 1968-1972, từ trần ngày 29-6-1992, tại Hà Tĩnh. An táng tại giáo họ Lộc Giang, giáo xứ Tân Hội, Hà Tĩnh. Xin mọi người đi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các ngài.
2. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 01/7/2016 sẽ đưa MTC cho người già, bệnh.
3. Thứ tư ngày 29-6-2016, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sẽ có 2 lễ trọng sáng và chiều, theo giờ lễ ngày trong tuần. Anh em lao động biển tham dự lễ bổn mạng vào lúc 5g00 và nghi thức làm phép ghe lúc 8h00 ngày 29-6-2016.

4. Giáo xứ chân thành cám ơn anh Thái Văn Bình ở Úc ủng hộ 10.000.000VNđ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét