CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 240

                                        
            CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - A
                         06 – 4 – 2014

   LỜI CHÚA : Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".
Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".
Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".
Người xúc động và hỏi: "Ðã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.
Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi". Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đến Bêtania để cho Lazarô chết bốn ngày sống lại. Ngài tuyên bố với Mácta rằng: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống. "Ðức Giêsu là sự sống. Trong Ngài chúng ta mới được hạnh phúc, được trường sinh vĩnh cửu.
Muốn được sống đời đời với Ðức Giêsu, ngay từ đời này ta phải sống bằng sự sống của Ngài: Tức là sống trong ơn thánh, lãnh nhận các bí tích, thực thi bác ái, hy sinh và chuyên cần cầu nguyện.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là sự sống và là sự phục sinh của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết tìm kiếm cho mình sự sống vĩnh cửu ngay từ đời này. Theo gương Chúa, chúng con dám từ bỏ con người ích kỷ và tận tâm tìm kiếm Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, và bác ái. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Tại sao Tam Nhật Vượt Qua lại là trung tâm điểm của Phụng Vụ Kitô giáo ?
Thưa : Tam Nhật Vượt Qua là trung tâm điểm của Phụng Vụ Kitô giáo, bởi vì tất cả nền Phụng Vụ của Hội Thánh đều phát xuất từ mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô: khổ nạn, chịu chết và phục sinh. Chúa Phục Sinh là ngày lễ Mẹ của mọi Chúa Nhật trong năm; Thánh Lễ nào cũng đều tưởng niệm và tái diễn công cuộc Vượt Qua của Đức Kitô.
Câu 2. Hỏi : Trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những nghi thức long trọng nào ?
Thưa : Thánh Lễ tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu được cử hành ban chiều để nhắc nhớ việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Thánh Lễ này khai mạc Tam Nhật Vượt Qua.
Câu 3. Hỏi : Phụng Vụ chiều thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh tưởng niệm những biến cố gì liên quan đến Chúa Giêsu ?
Thưa : Trước hết là tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, việc Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục, cũng như nghi thức rửa chân, biểu tượng tình yêu phục vụ của Đức Kitô. Qua nghi thức rửa chân, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta phải noi gương Đức Kitô trong tinh thần phục vụ : “Phục vụ vì yêu thương”.
Câu 4. Hỏi : Trọng tâm của việc cử hành chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh là gì ? Tại sao ?
Thưa : Trọng tâm của việc cử hành chiều thứ Sáu Tuần Thánh là nghi thức suy tôn và kính thờ Thánh Giá, vì nhờ Thánh Giá mà ơn cứu độ được ban cho chúng ta.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY ĐẦU TIÊN
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
(tiếp theo)
Chứng tá của chúng ta
Chúng ta có thể nghĩ rằng “con đường” nghèo như thế là con đường của Chúa Giêsu, trong khi chúng ta, là những người đến sau Ngài, chúng ta có thể cứu vớt thế giới bằng những phương thế thích hợp của con người. Không phải như vậy. Trong mọi thời đại và mọi nơi, Thiên Chúa tiếp tục cứu vớt con người và thế giới nhờ cái nghèo của Chúa Kitô, Đấng trở nên nghèo trong các Bí tích, trong Lời Chúa và trong Giáo Hội của Ngài, là một dân tộc gồm những người nghèo. Sự giàu sang của Thiên Chúa không thể đến với chúng ta qua sự giàu sang của chúng ta, nhưng luôn luôn và chỉ qua cái nghèo của chúng ta, bản thân và cộng đoàn, được Thần Khí của Chúa Ktiô linh hoạt.
Noi gương Thầy Chí Thánh, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi hãy nhìn đến tình cảnh lầm than của anh chị em chúng ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy. Lầm than (miseria) không đồng nghĩa với nghèo (povertà) ; lầm than là sự nghèo nàn không có lòng tín thác, không có tình liên đới, không có hy vọng. Chúng ta có thể phân biệt ba loại lầm than : lầm than vật chất, lầm than luân lý và lầm than tinh thần. Lầm than vật chất vẫn thường được gọi chung là sự nghèo khổ và đè nặng trên những người sống trong hoàn cảnh không xứng đáng với con người : những người bị thiếu các quyền cơ bản và nhu yếu phẩm như lương thực, nước, những điều kiện vệ sinh, công ăn việc làm, khả năng phát triển và tăng trưởng về văn hóa. Đứng trước lầm than này, Giáo Hội cống hiến dịch vụ của mình, diakonia, để đi gặp gỡ những người túng thiếu và chữa lành nhưng vết thương làm xấu xí khuôn mặt của nhân loại. Nơi những người nghèo và những người rốt cùng, chúng ta nhìn thấy tôn nhan của Chúa Kitô; khi yêu thương và giúp đỡ những người nghèo, chúng ta yêu mến và phụng sự Chúa Kitô. Sự dấn thân của chúng ta cũng nhắm làm sao để chấm dứt những vụ vi phạm phẩm giá con người trên thế giới, những kỳ thị và lạm dụng là nguồn gốc gây ra lầm than trong bao nhiêu trường hợp. Khi quyền lực, sa hoa và tiền bạc trở thành thần tượng, thì người ta coi chúng quan trọng hơn đòi hỏi phải phân phối công bằng những của cải. Vì thế, các lương tâm cần hoán cải, trở về với công lý, sự bình đẳng, sự điều độ và chia sẻ.(xin xem tiếp ở bản tin tuần sau)

TIN TỨC
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Lê Thị Mẹo, 75 tuổi, ở gh. Anrê Trông, qua đời ngày 30-3-2014. Thánh Lễ An Táng lúc 4g30 sáng thứ tư, 02-4-2014 tại Nhà Thờ Chính Tòa, và an táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh và mừng Chúa Phục Sinh, sẽ có giải tội tại Nhà Thờ Chính Tòa từ thứ tư, 09-4-2014 đến trưa thứ bảy, 12-4-2014, sáng : 8g00 – 10g45, chiều : 2g30 – 4g45. Mọi người lo xưng tội trong những ngày này, vì Tuần Thánh không giải tội, trừ những anh em đi biển xa bờ mới về.
2. CN Lễ Lá, 13-4-2014 và CN Lễ Phục Sinh, 20-4-2014, các em thiếu nhi nghỉ học giáo lý và sinh hoạt.
3. Tệ nạn cờ bạc : Trong những tuần lễ vừa qua, cha chánh xứ mới đi thăm được 100 gia đình thuộc giáo họ Anrê Trông, thế mà tình cờ đã bắt gặp 2 nhóm đánh bài: 1 nhóm nhỏ tại nhà chị Nguyễn Thị Kim Liên, chồng là Huỳnh Ngọc Quang. Đặc biệt nghiêm trọng là lúc 4g00 chiều ngày 4-4-2014 một nhóm gần 40 chị, tuổi xấp xỉ trên dưới 40, tại nhà chị Lê Thị Thanh, chồng là Trương Chí Bình. Theo phản ánh của bà con cho hay thì đây là tụ điểm thường xuyên tổ chức đánh bài ăn thua lớn.
4. Giáo xứ chân thành cám ơn :
Quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : bà Sở, gh. Mt. Phượng : 500.000$, anh Bùi Quốc Hùng, gh. Mt. Phượng : 5.000.000$ và 1.000.000$ giúp người nghèo, anh chị Hoàng + Cẩm, gh. Giuse Thị : 5.000.000$, hai bé Uyên Thảo & Uyên Thư, gh Mt. Phượng : 200.000$, 1 ân nhân : 250.000$, gia đình Nguyễn Thị Bích Thuần, gx. Nhân Hòa, Sài Gòn : 1.500.000$, Linh, gx Vinh Thủy: 1.000.000$, anh Nguyễn Văn Thành gx. Võ Đắt : cây thánh giá lớn trên cung thánh, anh Nguyễn Văn Bảo gx. Võ Đắt : 1 cặp lộc bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét