CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 241

                                 
        CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A
                      13 – 4 – 2014
LỜI CHÚA : Mt 21, 1-11
Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay". Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:
     "Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng : Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ".
     Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng : "Hoan hô con vua Ðavit ! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời !"
     Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng : "Người đó là ai vậy ?" Dân chúng trả lời rằng: "Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương! Thật không thể hiểu nổi một Ðấng Cứu Thế lại có thể bị ngược đãi, nhục hình! Cũng không thể tin nổi lòng dạ con người mau đổi trắng thay đen! Tung hô đó để rồi đả đảo ngay. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho Con của Ngài phải chấp nhận cái nhục nhã và tủi sầu đến thế ? Ðức Giêsu suốt một đời sống vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó đả đảo kết án của con người. Cuộc đời Ngài cay đắng vậy sao?

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong tuần lễ này, toàn thể Giáo Hội lặng lẽ dõi bước theo Chúa đi vào con đường khổ nạn, âm thầm nhìn Chúa bị treo trên đồi cao... chỉ vì hạnh phúc của chúng con. Ôi một tuần hồng phúc. Xin cho chúng con sống trọn tuần này với lòng cảm mến nồng nàn, lòng biết ơn sâu xa. Xin cho chúng con luôn trung thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Chúa đã sống vì yêu, chết vì yêu và chỉ trong tình yêu mới tạo sức sống cho cuộc đời. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Khi chết trên Thập Giá, Đức Kitô muốn nói với chúng ta điều gì ?
Thưa : Đức Kitô muốn nói rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng : “Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu”.
Câu 2.Hỏi: Tại sao gọi tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cứu chuộc ?
Thưa : Chúng ta gọi tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cứu chuộc vì qua hy lễ của Đức Kitô, tình yêu Thiên Chúa giải thoát loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết.
Câu 3. Hỏi : Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chết trên Thập Giá, chúng ta phải có những thái độ nào ?
Thưa : phải có những thái độ này :
- một là Suy tôn : vì Chúa đã chiến thắng sự chết ;
- hai là Kính phục : vì Chúa đã hy sinh chịu chết ;
- ba là Cảm mến : vì Chúa đã dùng cái chết để tỏ lòng yêu thương ta ;
- bốn là Tri ân : vì Chúa đã chịu chết để chuộc tội cho ta ;
- năm là Ngưỡng mộ : vì Chúa muốn chúng ta noi theo Người : “Ai muốn theo Ta, thì hãy bỏ mình và vác thập giá mình mà theo”.
Vì thế, chúng ta hãy giục lòng ăn năn tội và quyết tâm sống mỗi ngày một đẹp lòng Chúa Giêsu hơn.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY ĐẦU TIÊN
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
(tiếp theo)
Điều không kém phần gây lo âu chính là lầm than luân lý, nó hệ tại trở nên nô lệ cho những tật xấu và tội lỗi. Bao nhiêu gia đình lo âu vì có một trong những phần tử của mình, thường là người trẻ, nghiện ngập rượu, ma túy, cờ bạc và dâm ô! Bao nhiêu người đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống, thiếu những viễn tượng tương lai và mất hy vọng! Và bao nhiêu người bị bó buộc sống trong lầm than luân lý do những điều kiện xã hội bất công, thiếu công ăn việc làm, khiến họ không còn phẩm giá mang mang cơm bánh về nhà, thiếu bình đẳng trong các quyền giáo dục và sức khỏe. Trong những trường hợp ấy, lầm than luân lý có thể được gọi là một sự bắt đầu tự sát. Hình thức lầm than này cũng là nguyên nhân làm cho nền kinh tế suy sụp, nó luôn gắn liền với lầm than tinh thần mà chúng ta khi chúng ta xa lìa Thiên Chúa và từ khước tình thương của Ngài. Nếu chúng ta cho rằng mình không cần Thiên Chúa, Đấng đang giơ tay cho chúng ta trong Chúa Kitô, vì chúng ta nghĩ mình tự mãn, thì chúng ta đang đi vào con đường thất bại. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu vớt và giải thoát chúng ta thực sự.
Tin Mừng là thuốc giải độc đích thực chống lại lầm than tinh thần: Kitô hữu được mời gọi mang vào mọi môi trường lời loan báo giải thoát, theo đó có sự tha thứ tội lỗi đã phạm, Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta một cách nhưng không, luôn luôn, và chúng ta được dựng nên để hiệp thông và sống vĩnh cửu. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở thành những người hân hoan loan báo sứ điệp từ bi và hy vọng ấy! Thật là đẹp khi cảm nghiệm niềm vui loan truyền tin mừng đó, chia sẻ kho tàng đã được ủy thác cho chúng ta, để an ủi những con tim tan vỡ và mang lại hy vọng cho bao nhiêu anh chị em chúng ta đang bị bóng đêm bao phủ. Vấn đề ở đây là đi theo và noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã đi đến với người nghèo và tội nhân như một mục tử đi tìm con chiên bị lạc mất, và Ngài đến gặp chúng ta với đầy tình yêu thương. Khi hiệp nhất với Chúa, chúng ta có thể can đảm mở ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng và thăng tiến con người. (xin xem tiếp ở bản tin tuần sau)

CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN THÁNH & LỄ CHÚA PHỤC SINH 2014
A. TAM NHẬT VƯỢT QUA
I. Thứ Năm Tuần Thánh (17/4/2014)
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     4g45 sáng : Ngắm 5 sự thương khó Chúa Giêsu
v     6g00 chiều : Thánh lễ Tiệc Ly.
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (Tiến Thành):
v    4g00 chiều: Thánh lễ Tiệc Ly do ĐGM Giáo Phận chủ sự.
II. Thứ Sáu Tuần Thánh (18/4/2014): GIỮ CHAY KIÊNG THỊT
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     4g45 sáng : ngắm Đàng Thánh Giá
v     10g00 trưa : Ngắm Rằng
v     6g00 chiều : Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (Tiến Thành):
v    4g00 chiều : Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.
III. Thứ Bảy Tuần Thánh (19/4/2014)
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v    4g45 sáng : Tưởng niệm Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông.
v    8g00 tối : Canh Thức Vượt Qua do ĐGM Giáo Phận chủ sự.
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (Tiến Thành):
v    7g00 tối : Canh Thức Vượt Qua.
B. CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH (20/4/2014):
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     5g00 sáng  : Thánh Lễ
v     5g00 chiều : Thánh Lễ
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (Tiến Thành):
v    6g00 sáng : Thánh Lễ
Phiên  canh thức tối thứ năm tuần thánh:
1. Sau kiệu MTC đến 8g00      : Quý Dì và HĐMV giáo xứ
2. Từ 8g00 đến 8g30           : Thiếu Nhi Thánh Thể
3. Từ 8g30 đến 9g00           : Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
4. Từ 9g00 đến 9g30           : Hội Gia Trưởng
5. Từ 9g30 đến 10g00         : Legio-Phan Sinh và Lòng Thương Xót.

TIN TỨC
CÁC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ GIÁO HẠT PHAN THIẾT
TĨNH TÂM MÙA CHAY TẠI GIÁO HỌ ĐAKIM II.
Ngày 08-4-2014, các cha và phó tế trong giáo hạt, đã tập trung về nhà thờ Đakim II, xã Đami, huyện Hàm Thuận Bắc để tham dự buổi tĩnh tâm mùa Chay do ĐGM giáo phận hướng dẫn. Sau khi suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể cùng lo việc thiêng liêng, các cha đã trao đổi, chia sẻ công tác mục vụ. Cha hạt trưởng kiêm phụ trách HĐMVGX của giáo phận, nhắc lại việc tổ chức bầu BTV HĐMMVGX trong mùa Chay hoặc sau lễ Phục Sinh để kịp tĩnh huấn và tuyên hứa trước ĐGM giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 08-6-2014. Cha hạt trưởng cũng mời gọi giới trẻ trong hạt tham dự buổi họp mặt tại giáo xứ Thanh Hải vào CN Lễ Lá ngày 13-4-2014. Các cha cũng đã thảo luận và quyết định một số việc và được ĐGM chấp thuận : cha Micae Hoàng Minh Hùng, chánh xứ Tầm Hưng, phụ trách bà mẹ giáo hạt, cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy, quản xứ Mũi Né, phụ trách giáo lý giáo hạt, cha Nicôla Huỳnh Đức, quản xứ Phú Hội, phụ trách Lễ Sinh giáo phận. Các cha cũng góp ý về cuốn kỷ yếu giáo phận kỷ niệm 40 năm thành lập : ghi lại lược sử các giáo xứ cách khách quan, không mang tính chủ quan của cha xứ đương nhiệm. Cũng có ý kiến đề nghị nên có phù hiệu cho HĐMVGX. Hiện nay giáo hạt Phan Thiết có 28 linh mục, 3 phó tế đang phục vụ : tòa giám mục (01 lm), chủng viện Nicôla (03 lm) và tại 21 giáo xứ, 10 giáo họ với 34.313 giáo dân.

THÔNG BÁO
1. Thứ Ba Tuần Thánh, 15-4-2014: lễ giỗ cha Victor Caillon, tức cố Năng. Cố Năng sinh năm 1906, linh mục 1932 tại Pháp, chánh xứ Phan Thiết 1960-1968, từ trần ngày 15-4-1983 tại Pháp. Ngài xây ngôi nhà xứ nay được tân trang và đang sử dụng. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
2. Sáng thứ sáu Tuần Thánh, 18-4-2014 sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.

3. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : anh chị Phúc + Tâm ở Hiệp Bình Chánh, Sài Gòn : quả chuông nhà thờ giá 52.000.000$, anh Thái Văn Bình ở Úc : 25.000.000$, anh Dũng ở xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam : 10.000.000$, anh Hùng ở gx. Bạch Đằng - Sài Gòn : dàn âm thanh nhà thờ, 1 giáo dân Thuận Nghĩa : 4.000.000$, cơ sở mai táng Phước Trung: 3.000.000$, Nguyễn Thị Huyền, gh A. Kim Thông : 1.000.000$, 1 giáo dân gh Anrê Trông : 1.000.000$.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét