CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 219

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – C
10 – 11 – 2013
LỜI CHÚA : Lc 20, 27. 34-38
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng : “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa : vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa : vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu mạc khải về vấn đề kẻ chết sống lại và cách thức cuộc sống đời sau. Ngài cho thấy cuộc sống ấy không còn giống như ở đời này. Không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian. Không bị ràng buộc vào những quyến rũ như ở trần gian. Trái lại, cuộc sống của người công chính khi phục sinh sẽ được thần thiêng hóa như đời sống của các Thiên Thần, của Thiên Chúa.
Muốn được sống sự sống ấy trong ngày sau hết, mỗi Kitô hữu cần phải chuẩn bị và sống đời sống ấy ngay từ đời này. Bằng cách sống theo giáo huấn và tinh thần của Ðức Giêsu, thực thi công bình bác ái và không theo những cám dỗ của thế gian.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin sự sống lại và sự sống đời sau. Xin cho chúng con sống niềm tin bằng chính đời sống ‘tốt đạo đẹp đời’ của chúng con. Tất cả những công việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy hướng về mục đích cuối cùng ấy. Như thế, chúng con sẽ được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu. Amen
PHỤNG VỤ
- Thứ hai, 11/11 : Thánh Martinô, giám mục, lễ nhớ.


- Thứ ba, 12/11 : Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.
N  AÊ  M     Ñ  ÖÙ  C    T  I  N

HỌC HỎI GIÁO LÝ
 Hỏi : Hội Thánh đã ban Bí Tích Rửa Tội cho những ai và từ bao giờ?
Thưa : Hội Thánh đã ban Bí Tích Rửa Tội cho tất cả những người tin vào Chúa Giêsu, từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống.
 Hỏi : Nghi thức chính yếu của Bí Tích Rửa Tội là gì ?
Thưa : Nghi thức chính yếu của Bí Tích Rửa Tội là dìm xuống nước hay đổ nước trên đầu người lãnh nhận bí tích và nói : Tôi rửa anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
 Hỏi : Những ai có thể lãnh Bí Tích Rửa Tội ?
Thưa : Tất cả những ai chưa bao giờ lãnh bí tích này.
Hỏi : Vì sao Hội Thánh rửa tội cho trẻ em ?
Thưa : Hội Thánh rửa tội cho trẻ em, vì các em đã sinh ra trong tội tổ tông, nên cần được giải thoát để làm con Thiên Chúa.
TIN TỨC
CÁC CHA VỀ NHẬN NHIỆM SỞ MỚI
Thứ hai ngày 04-11-2013, cha Micae Hoàng Minh Hùng về làm chánh xứ giáo xứ Tầm Hưng ; cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng về làm quản nhiệm giáo xứ Khiết Tâm.
Thứ tư ngày 06-11-2013, cha Phêrô Trần Văn Quang về giáo xứ Phaolô.
Thứ năm ngày 07-11-2013, cha Augustinô Nguyễn Văn Lạc về giáo xứ Bình An.
Thứ sáu ngày 08-11-2013, cha Phêrô Phan Ngọc Cẩm về giáo xứ Phan Rí Cửa.
Thứ bảy ngày 09-11-2013, cha Phaolô Hoàng Kim Tốt về giáo xứ Vinh Lưu.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý cha trong công việc mục vụ tại nhiệm sở mới.
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN
CHO CÁC LINH MỤC GP PHAN THIẾT ĐÃ QUA ĐỜI
Sáng thứ ba ngày 05-11-2013, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Gm. gp Phan Thiết, Cha Tổng Đại Diện GB. Hoàng Văn Khanh, cùng với linh mục đoàn Giáo Phận đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh mục trong gp đã qua đời, tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh An. Cùng hiệp dâng thánh lễ có quý chủng sinh, các nữ tu đang phục vụ trong gp, ân nhân và thân nhân của các linh mục đã qua đời, và cộng đoàn. Trước thánh lễ, ĐGM và quý cha đến viếng nghĩa trang linh mục và cầu nguyện cho các linh mục đã qua đời đang được an nghỉ nơi đây.
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIÁM MỤC
VÀ LINH MỤC PHỤC VỤ GX CHÍNH TÒA ĐÃ QUA ĐỜI
Chiều thứ năm đầu tháng ngày 7-11-2013, cộng đoàn giáo xứ đã cùng với cha chánh xứ dâng lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục phục vụ gx đã từ trần :
- 4 ĐGM: Piquet Lợi: +1966, Ximon Hòa Nguyễn Văn Hiền, + 1973, FX Trần Thanh Khâm, chánh xứ Phan Thiết 1945-1946, +1966,  FX Nguyễn Văn Thuận, +2002.
- 7 LM chánh xứ: Brugidou Báu, +1962, Caillon Năng,+1983, Thommeret Thơm,+1985, Giuse Nguyễn Viết Cư, +1986, Phêrô Phạm Dương Thái, 1992, Giuse Nguyễn Tiến Huynh, +2008, GB Trương Văn Hiếu, +2011.
- 5 LM phụ tá: Giuse Nguyễn Thanh Vân, +1973, F Nguyễn Cao Cầu, +1991, Lui Lê Văn Sinh, +2004, Phaolô Võ Văn Chánh, +2007, Phaolô Trần Sơn Bích, +2011.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện:  
-               Ông Phêrô Tôn Văn Lượng, 62t, gh. Ximon Hòa, từ trần ngày 31-10-2013. Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa, lúc 4 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 04-11-2913, an táng tại nghĩa trang dưới sân bay cũ.
-               Ông Phaolô Nguyễn Văn Thông, 85t, ở giáo họ Giuse Thị, đã qua đời vào tối thứ sáu ngày 08-11-2013. Nghi thức tẩm liệm lúc 15 giờ chiều thứ bảy ngày 09-11-2013 và thánh lễ an táng lúc 4 giờ 30 sáng thứ hai ngày 11-11-2013.
THÔNG BÁO
1. Vào lúc 19 giờ 30 tối thứ ba ngày 12-11-2013 sẽ khai giảng các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân, tại nhà giáo lý của giáo xứ. Những ai đã đăng kí học xin đến đúng giờ.
2. Để gìn giữ sự tôn nghiêm tại núi Đức Mẹ trước tiền sảnh nhà thờ,   không ai được tự ý sữa sang, gắn thêm bình hoa, gắn các bảng tạ ơn, đặt ghế đá.
3. Chúa nhật ngày 17-11-2013 là ngày tĩnh huấn HĐMVGX toàn giáo phận từ 8g00,  sẽ có thánh lễ bế mạc năm Đức Tin vào lúc 15g00 do ĐGM gp chủ tế cùng các cha và đại diện các thành phần dân Chúa trong gp tại nhà thờ Chính Tòa. Mời cộng đoàn tham dự.
4. Chúa Nhật ngày 10-11-2013 và Chúa Nhật ngày 17-11-2013, các em thiếu nhi sẽ nghỉ học giáo lý và sinh hoạt.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân ủng hộ :
a/ Quỹ người nghèo: tuần trước và tuần này: 2 ân nhân: 300.000$ và 200.000$
b/ Nhà thờ Tiến Thành : 2.000.000$
c/ Nhà thờ giáo xứ: anh chị Văn+Mai, gh Giuse Thị: 5.000.000$, 1 ân nhân: 3.000.000$, các  ghe: Lê Thí và Lê Minh: mỗi ghe 5.800.000$, Trần Hai: 4.000.000$, Nguyễn Văn Khánh: 1.500.000$,  Mỹ Quang: 4.000.000$, Nguyễn Thanh: 2.200.000$.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét