CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 123

LỄ CHÚA HIỂN LINH
08-01-2012
LỜI CHÚA: Mt 2, 1-12
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Suy Niệm:
Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ tiến về hang Bêlem. Trong niềm hân hoan, họ mong gặp được vị vua Do Thái mới sinh để triều bái Người.
Cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Ðức Giêsu vẫn là ánh sao lạ, đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta phải lao đao lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin.

Cầu Nguyện:
Lạy Cha, xưa Cha đã dùng ánh sao lạ mà dẫn ba vua đến Bê lem bái thờ con Cha. Hôm nay xin Cha khơi dậy nơi tâm hồn chúng con khao khát tìm gặp được ánh sao lạ, là Ðức Giêsu con Cha, để chúng con bước đi theo Ngài về bên Cha trong an bình và niềm vui. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
v      Thứ hai, ngày 09/01: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Lễ kính.

Thư Mục Vụ của ĐGM giáo phận
Kính gửi:         Anh em linh mục, chủng sinh;
                        Anh chị em tu sĩ và giáo dân Giáo Phận Phan Thiết
Anh chị em thân mến,
Năm 2011 qua đi với những dấu ấn khó quên. Về nhân sự hàng giáo sĩ, có 2 linh mục qua đời, nhưng bù lại chúng ta có thêm 12 tân linh mục và 19 phó tế. Về điểm nhấn mục vụ như việc huấn luyện Giáo lý viên và việc tĩnh huấn dành cho Hội đồng mục vụ, các ban liên hệ cấp giáo phận đã nỗ lực tổ chức các khóa tập huấn đến với các giáo hạt và đã gặt hái được những thành quả khả quan. Về cơ sở tôn giáo, có nhà thờ Mêpu, Nam Hà, Hiện Xuống và Gia Huynh đã được khánh thành, nhà thờ Hàm Phú mới được đặt viên đá đầu tiên. Cách riêng vào tháng Mười, giáo phận đã được hân hạnh đón tiếp Đức Tổng Giám Mục Leopoldo GIRELLI, Đại diện Tòa thánh, đến thăm mục vụ. Tuy nhiên, ở diện rộng, vẫn còn nhiều lãnh vực cần được giáo phận quan tâm chăm sóc nhiều hơn như gia đình, giới trẻ và ngay cả những anh chị em di dân. Xin tạ ơn Chúa vì những thành quả và xin tạ lỗi với Chúa cũng như với anh chị em vì những điều còn thiếu sót. Năm 2012 này, đời sống giáo phận sẽ tập trung vào hai điểm sau:
1. Sống mầu nhiệm Giáo Hội theo Thư Chung “Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010”.
Theo chọn lựa của Hội đồng Giám mục Việt Nam, năm 2012 Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sẽ nỗ lực sống mầu nhiệm Giáo Hội như là “Dân Thiên Chúa, Thân Mình Chúa Kitô và Đền Thờ Chúa Thánh Thần”. Đây là những hình ảnh diễn tả mầu nhiệm Giáo Hội có cơ sở thánh kinh, nêu cao chiều kích Ba Ngôi, được Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân của Công Đồng Vatican II ưu tiên sử dụng (x. Lumen Gentium 17), nhấn mạnh đến tính lữ hành của lịch sử, tính hiệp thông trong công cuộc cứu rỗi cũng như tính linh thiêng trong ơn thánh hóa cho mọi người và mỗi người. Chính với ý nghĩa như thế, chúng ta được mời gọi thể hiện bằng trót tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa cũng như bằng ý chí cộng tác tích cực làm cho ơn thánh được lan tỏa đến các tâm hồn. Cụ thể, với ý thức mình là Dân Thiên Chúa, chúng ta sẽ tôn vinh và thực hành Lời Chúa một cách năng động hơn; khi nhận mình là Thân Mình Chúa Kitô, chúng ta sẽ cử hành và sống bí tích Thánh Thể một cách mật thiết hơn; và khi biết mình là Đền Thờ Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ quan tâm đến chiều kích nội tâm của các việc đạo đức và việc cầu nguyện hơn, cả trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống gia đình và cộng đoàn. 
Như vậy, trong niềm tin cũng như trong cử hành và trong mọi hoạt động, chúng ta sống giữa Giáo Hội như là mầu nhiệm bao gồm vừa chiều cao của ơn thánh vừa chiều ngang của cố gắng con người. Ai cũng được mời gọi để thể hiện mầu nhiệm Giáo Hội trong đời sống của mình. Các linh mục vốn là hiện thân sống động của hình ảnh “Thân mình Chúa Kitô”, hãy nương theo niên lịch phụng vụ hoặc dựa vào nhu cầu thực tế của cộng đoàn, để chọn ra những đề tài giáo huấn về mầu nhiệm Giáo Hội thích hợp với sự quan tâm của giáo dân nơi địa bàn mỗi giáo xứ. Hội Đồng mục vụ, các Hội đoàn, các giới và các gia đình là những tập thể mang đậm hình ảnh “Dân Thiên Chúa” hãy đặc biệt cổ võ cũng như lưu tâm nêu gương sống mầu nhiệm Giáo Hội cho mọi thành phần còn lại của giáo xứ mình. Còn những người sống đời thánh hiến vốn thể hiện hình ảnh “Đền thờ Chúa Thánh Thần” qua bậc sống với lời khấn, hãy tỏa sáng sự thánh thiện bằng việc cầu nguyện cũng như những hoạt động phục vụ âm thầm hay công khai tại nơi mình hiện diện. Mong rằng những gợi ý này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận chúng ta sống mầu nhiệm Giáo Hội một cách cụ thể và sinh động. 
2. Sống lệnh truyền: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).
 Cách riêng với giáo phận Phan Thiết, năm 2012 sẽ còn được ghi dấu bằng nỗ lực sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Lặng nhìn cánh đồng truyền giáo của giáo phận còn bao la và thể theo nguyện vọng của nhiều thành phần dân Chúa, chúng ta sẽ tập trung xây dựng Giáo Hội địa phương theo hướng chọn lựa này. Theo số liệu của văn phòng Tòa Giám Mục, số nhân danh công giáo trong giáo phận hiện nay là 168.473, trên tổng dân số Bình Thuận là 1.169.450 người, như vậy có tỷ lệ khoảng 14,5%, tức là ở mức khá cao so với toàn quốc. Tỷ lệ này một cách cục bộ có thể làm cho chúng ta hãnh diện và hài lòng, nhưng vì bản chất của Giáo Hội là truyền giáo, nghĩa là người công giáo chỉ thực sự sống trọn vẹn như thành viên của Giáo Hội khi lên đường rao giảng Tin Mừng, nên chúng ta không được quyền ngưng nghỉ. Nếu Giáo Hội hiểu rõ gốc nguồn của mình thì cũng canh cánh bên lòng về sứ mạng hiện diện của mình. Không phải vì có Giáo Hội nên có sứ mạng truyền giáo, mà ngược lại, vì có lệnh “sai đi” của Chúa Giêsu nên mới dẫn tới việc thành lập Giáo Hội. Giáo Hội là để truyền giáo (x. Ad Gentes 2). 

Hiểu như thế, giáo phận quyết tâm dành mọi nỗ lực cho lãnh vực này. Mọi thành phần dân Chúa, không phân biệt bậc sống và tuổi tác, từ linh mục, tu sĩ đến chủng sinh, đệ tử và giáo dân, ngay cả thiếu nhi và các bậc cao niên cũng như các bệnh nhân đều có thể tham gia tích cực bằng dâng hy sinh và cầu nguyện cho việc truyền giáo. Cách riêng một số hội dòng, hội đoàn thừa sai, theo đặc sủng của mình, nỗ lực dấn thân hoạt động truyền giáo theo hướng chung của giáo phận. Có thể là tái truyền giáo nhằm tìm kiếm và hướng dẫn những con chiên lạc vì nhiều lý do trở về sum họp với cộng đoàn giáo xứ; có thể là gián tiếp củng cố niềm tin cho những tín hữu khác bằng đời sống thấm đẫm gương sáng đức mến đối với Thiên Chúa cũng như đức ái đối với mọi người xung quanh; và cũng có thể là trực tiếp “đến với muôn dân”, nhất là đến với những anh chị em nghèo về mọi mặt, để giới thiệu Chúa Kitô và Tin Mừng cứu rỗi cho họ.
 Trong nhãn giới này, năm nay giáo phận ước mơ mở thêm được một vài giáo điểm và ước mong nhận được những giúp đỡ cần thiết cả về tinh thần lẫn vật chất, nhất là trong dịp “Khánh nhật truyền giáo” để có thể thực hiện tốt công trình rao giảng Tin Mừng tại địa phương.
 Anh chị em thân mến,
 Năm mới cũng được khởi đầu bằng lễ Đức Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo phận, vì thế, như anh chị em đã cầu nguyện cách riêng cho sự bình an và sự hiệp thông giáo phận trong Tuần bát nhật Giáng Sinh vừa qua, xin anh chị em cũng tiếp tục cầu nguyện trong năm 2012 này, để những ước nguyện và chương trình của giáo phận được Chúa chúc lành và yểm trợ, nhất là nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, công cuộc truyền giáo sẽ đem lại kết quả.
 “Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, giáo phận chúng con được hân hạnh nhận Mẹ làm bổn mạng và được diễm phúc có Mẹ đồng hành trong suốt chiều dài đời sống. Xin dâng lên Mẹ Năm Mới với những dự định và chương trình mục vụ của giáo phận chúng con. Xin Mẹ thương nâng đỡ, cho từng người chúng con biết theo gương Mẹ, quyết nghe và thực hành Lời Chúa, để xứng đáng đón nhận những ơn lành Chúa ban qua bàn tay từ ái của Mẹ. Amen.”

 + Giuse Vũ Duy Thống

Gm. Gp. Phan Thiết

TIN TỨC   
Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội:
Thánh Lễ Tạ Ơn khánh thành Nguyện Đường Bát Phúc
Ngày 02.01.2012, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết, Đấng Sáng Lập của Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội – Gp Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ Tạ Ơn nhân dịp Khánh Thành Nguyện Đường Bát Phúc. Cùng đồng tế thánh lễ có khoảng 60 linh mục trong và ngoài giáo phận. Hiện diện tham dự thánh lễ còn có đông đảo quý Nam Nữ tu sĩ, quý chủng sinh, quý ân nhân và quý khách xa gần.
Khóc Với Người Khóc
Bà Matta Nguyễn Thị Nhân, 81 tuổi, gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 31.12.2011. Thánh Lễ an táng đã được cử hành vào lúc 4g30 sáng thứ ba ngày 03.01.2012. Xin Chúa cho linh hồn Matta được nghỉ ngơi đời đời.
Phát quà Tết cho người nghèo
Sáng ngày 7-01-2012, giáo xứ đã phát 30 phần quà cho 30 gia đình bị sóng biển đánh sập nhà ở KP 5,  P. Đức Long, TP Phan Thiết, mỗi phần 25 kí gạo. Ngoài ra giáo xứ cũng phân phối 140 phần quà, mỗi phần 8 kí gạo, cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các phường Đức Long, Lạc Đạo, Đức Nghĩa, xã Tiến Lợi và Tiến Thành. Giáo xứ chân thành cám ơn gia đình con ông Bổn ở Nhật đã tài trợ cho chương trình này 2 tấn gạo trị giá 26.000.000$.
THÔNG BÁO
1. Giáo xứ chân thành cám ơn Chị Lê Thị Bích Hằng, con ô.bà Ánh +Thảo, gh Anrê Trông, ủng hộ công trình xây dựng 10.000.000$, Chị Yến, ở Nauy: 5.000.000$.
2.      Các cha và các thầy phó tế trong giáo phận sẽ tham dự kỳ tĩnh tâm hàng năm tại tòa giám mục từ ngày 9-01 đến 13-01-2012. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các cha và các phó tế tĩnh tâm sốt sắng. Trong thời gian các cha và thầy phó tế đi tĩnh tâm, sáng và chiều hàng ngày sẽ có cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho rước lễ. Chiều thứ sáu ngày 13-01-2012 sẽ có thánh lễ.
3.      Mời các Bà Mẹ Công Giáo tham dự buổi họp đầu tháng vào lúc 7g00 tối thứ Hai ngày 09/01/2012 và mời các Gia Trưởng họp đầu tháng vào lúc 7g00 tối thứ Tư ngày 11/01/2012.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét