CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 124

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B
15-01-2012
LỜI CHÚA: Ga 1, 35-42
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá".

Suy Niệm:
Qua lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ của ông đã đi theo Ðức Giêsu. Anrê, một trong hai vị tiên khởi, sau khi đã gặp được Ðức Giêsu rồi, lại giới thiệu cho em mình là Simon Phêrô. Philípphê cũng giới thiệu cho Natanaen sau khi ông đã đi theo Chúa.
Ðộng lực thúc đẩy người môn đệ đi làm chứng là tình yêu Ðức Giêsu, sau khi đã gặp được Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, lời Ngài truyền cho chúng con: hãy làm chứng nhân cho Thầy. Nhưng làm sao có thể chúng con thực thi được mệnh lệnh này, nếu chúng con chưa một lần gặp Chúa? Làm chứng cho Chúa không phải chỉ bằng lời nói vô nghĩa, nhưng phải có nội dung nơi chính tâm hồn đã cảm nghiệm. Xin Ðấng Phục Sinh tỏ mình ra cho chúng con, để chúng con có thể giới thiệu về Ngài. Amen.

PHỤNG VỤ
v      Thứ ba, ngày 17/01: Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.
v      Thứ tư, ngày 18/01: Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
v      Thứ bảy, ngày 21/01: Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

TIN TỨC
Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Phan Thiết
Từ ngày 09/01-13/01/2012, 91 linh mục và 18 thầy phó tế đã về Tòa Giám mục tham dự kỳ tĩnh tâm linh mục năm 2012 với chủ đề: Củng cố và canh tân tình huynh đệ linh mục trong giáo phận, do Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Phó giáo phận Quy Nhơn, giảng phòng. Kỳ tĩnh tâm kết thúc với thánh lễ tạ ơn tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao.
THÔNG BÁO
1. Vào lúc 5g00 sáng thứ sáu ngày 20-1-2012, tại nhà thờ Chính Tòa, ĐGM giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ giổ 2 năm của 2 cha Phêrô Nguyễn Hữu Nhường và Phêrô Trần Minh Trương. Mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho 2 cha.
2. Sáng thứ sáu ngày 27 Tết sẽ đưa MTC cho người già, bệnh.
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TẾT NHÂM THÌN
Chúa nhật ngày 22-1-2012, chỉ có các thánh lễ 5g00, 7g00 sáng và 5g00 chiều mà thôi.
Ngày 29 tháng chạp cuối năm Tân Mão: thánh lễ tất niên vào lúc 9g00 tối. Sau thánh lễ: hái lộc Lời Chúa.
Mồng Một Tết Nhâm Thìn: 5g30 sáng: Thánh lễ Minh Niên, do ĐGM giáo phận chủ tế. Thánh lễ chiều: 5g30
Mồng Hai Tết: 5g30 sáng: Thánh lễ cầu cho tổ tiên,ông bà cha mẹ đã khuất tại nghĩa trang cũ. 5g30 chiều: Thánh lễ chúc thọ cho các bậc cao niên từ 75 tuổi trở lên tại nhà thờ.
Mồng Ba Tết: Thánh hóa công ăn việc làm. Thánh lễ sáng và chiều vào lúc 5g30.
KÍNH CHÚC MỌI  NGƯỜI MỘT NĂM MỚI NHÂM THÌN
TRÀN ĐẦY PHÚC LỘC CỦA CHÚA XUÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét