CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 120

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B
Ngày 18-12-2011

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.
Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Suy Niệm:
Thiên Chúa muốn Ðức Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Thiên Chúa muốn tuyển chọn Mẹ làm Mẹ Ðấng Cứu Thế. Thế nhưng Thiên Chúa không dùng quyền áp đặt. Thiên Chúa ban tự do và tôn trọng sự tự do của con người.
Mẹ Maria có quyền tự do để chọn lựa. Mẹ có thể vâng theo ý Chúa mà cũng có thể chối từ. Thế nhưng Mẹ đã Chọn theo ý Chúa, vì đó là con đường duy nhất và bảo đảm đưa đến hạnh phúc đích thực. Hai tiếng: "Xin vâng" trong khiêm nhường và phó thác. Mẹ đã được Thiên Chúa cất nhắc lên chức vị làm Mẹ Thiên Chúa, và ơn cứu độ được ban xuống cho muôn người.
Chúng ta đã dùng quyền tự do của chúng ta như thế nào? Tự do đi đến hạnh phúc hay tự do đi vào khổ ải muôn đời?
Cầu Nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Vì tình yêu thương, Cha đã ban cho nhân loại chúng con món quà thật quý giá, đó là quyền tự do chọn lựa. Quyền tự do là quyền của con người. Mất quyền tự do, con người không khác gì con vật, thế nhưng cũng thật là nguy hiểm cho chúng con, nếu chúng con lạm dụng tự do để đi đến phóng túng. Ađam - Eva đã lạm dụng tự do nên đã kéo cả nhân loại vào con đường bất hạnh. Ðức Giêsu và Mẹ Maria đã biết sử dụng tự do, nên đã cứu thoát và đưa con người đến hạnh phúc vĩnh cửu.
Xin Cha giúp chúng con biết khôn ngoan, chính chắn khi phải quyết định và chọn lựa. Ðược sống hay phải chết đó cũng là do chúng con gây nên. Amen.

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2011
ª š
1. Nhà thờ Chính Tòa:
v     Thứ bảy ngày 24/12/2011:
            20g00: Chuông hiệu I - 20g30: Chuông hiệu II – Canh thức  
            21g00: Kiệu Chúa Hài Đồng – Thánh lễ
v     Chúa Nhật ngày 25/12/2011:
            5g15: Chuông hiệu I   - 5g45  : Chuông hiệu II – Thánh lễ         
            17g15: Chuông hiệu I - 17g45: Chuông hiệu II – Thánh lễ         
2. Nhà nguyện giáo họ Matthêu Gẫm, xã Tiến Thành:
v     Thứ bảy ngày 24/12/2011: 19g00: Thánh lễ do ĐGM chủ tế.
v     Chúa Nhật ngày 25/12/2011: 6g00: Thánh lễ         
     
HỌC HỎI THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010 CỦA HĐGMVN (tt)
CHƯƠNG HAI: GIÁO HỘI, GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA
8. H. GHVN nhận mình là gì?
T. GHVN nhận mình là gia đình của Thiên Chúa, là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, là bí tích cứu độ, là dấu chỉ và khí cụ của Nước Trời.
9. H. Khi nhận mình là gia đình của Thiên Chúa, GHVN muốn nhấn mạnh điều gì?
T. Khi nhận mình là gia đình của Thiên Chúa, GHVN muốn nhấn mạnh đến yêu thương, sự hợp nhất và liên đới giữa mọi thành phần trong GH.
10. H. Khi xem mình là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, GH muốn nhấn mạnh điều gì?
T. GH muốn nhấn mạnh rằng “mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba ngôi vừa là suối nguồn vừa là mẫu mực và cùng đích của hiệp thông trong GH… nguồn mạch và nền tảng cơ bản cũng như điều kiện thiết yếu cho sự hiệp thông giữa các tín hữu trong GH, chính là sự hiệp thông với Thiên Chúa” (s.20).
11. H. Theo giáo lý, hiệp thông với Thiên Chúa là hiệp thông những gì?
T. Theo giáo lý, hiệp thông với Thiên Chúa là “thông phần cùng một Chúa Thánh Thần, thông dự các thực tại thánh, và thông công giữa các thánh” (s.20).
12. H. Cụ thể, hiệp thông với Thiên Chúa là hiệp thông những gì?
T. Hiệp thông với Thiên Chúa là hiệp thông “trong cùng giáo lý tông đồ, cùng một cử hành bí tích, cùng một phẩm trật” (s.20), và “trong yêu thương giữa các tín hữu” (s.21).
13. H. GHVN cần phải làm gì để củng cố sự hiệp thông với Chúa?
T. GHVN cần phải quan tâm đến việc vun trồng đời sống nội tâm cho các tín hữu bằng học hỏi Lời Chúa và giáo lý, lãnh nhận các bí tích đặc biệt là hai bí tích Thánh Thể và Hòa giải, tham gia xây dựng Giáo hội và xã hội.
TIN TỨC    
Ngày Hội Giáng Sinh cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt
Chúa Nhật 11-12-2011, tại giáo xứ Kim Ngọc, Caritas giáo phận Phan Thiết đã tổ chức Ngày Hội Người Khuyết Tật Giáo phận Phan Thiết lần I. Khoảng 1.500 anh chị em đến từ 50 giáo xứ trên khắp giáo phận. Tham dự ngày hội này, giáo xứ Chính Tòa gồm có 6 anh chị em.
Mừng kỷ niệm 39 năm linh mục của Cha Chính Xứ
Sáng ngày 17-12-2011, tại nhà thờ Chính Tòa, cha chánh xứ cùng với cha Giuse Trần Đức Dậu, chánh xứ Thanh Hải đã cử hành thánh lễ kỷ niệm 39 năm Linh Mục. Trước lễ, cộng đoàn đã xem lại hình ảnh Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận phong chức Linh Mục cho 2 cha tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X ngày 17-12-1972. Cha chánh xứ Chính Tòa đã phục vụ:  2 năm phụ tá Thanh Xuân (1973-1975), 15 năm chánh xứ Vinh Tân (1975-1990), 18 năm chánh xứ Võ Đắt kiêm hạt trưởng Đức Tánh (1990-2008), 3 năm chánh xứ Chính Tòa kiêm hạt trưởng Phan Thiết (2008-2011). Trưa ngày 17-12-2011, Đức Cha Giuse, cha Thư Ký và cha Quản Lý giáo phận đến nhà xứ Chính Tòa chia sẻ niềm vui trong bữa cơm gia đình với cha chánh xứ, cha phụ tá và thầy phó tế.
THÔNG BÁO
1.   Giáo xứ chân thành cám ơn cha Nguyễn Văn Phi và cha Cao Đức Duy ở Chicago, Mỹ, đã đi giảng 3 giáo xứ, quyên góp được 2.767 USD cho giáo họ Matthêu Gẫm, xã Tiến Thành. Cha Phi đã góp thêm vào cho tròn 3.000 USD.
2.   Các gia đình tham gia đóng góp vào quỹ xây dựng các công trình của giáo xứ: chị Trương Thị Sương, gh Ximon Hòa: 300.000$; anh Vũ Đình Mộng, gh Giuse Thị: 500.000$; anh Hùng tiệm Điện Cơ: 1.000.000$; hai người ẩn danh: 1 người 500.000$ và 1 người 1.000.000$; chị Xuân Êđen, gh Giuse Thị: 5.000.000$; gia đình anh chị Ánh+Thảo, gh Anrê Trông: 300 USD; bà Trần Thị Tính, gh Anrê Trông: 10.000.000$.
3.   Sáng thứ sáu ngày 23-12-2011, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét