CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 95

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Ngày 26-6-2011
LỜI CHÚA
Tin Mừng: Ga 6, 51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".
Suy Niệm:
Ăn Thịt và uống Máu thánh của Chúa Giêsu có nghĩa là đón nhận chính Đấng đã chết và sống lại để đem lại cho ta sự sống đời đời. Vì thế khi rước lễ, người Kitô hữu hạnh phúc thực hành và sống mệnh lệnh của Chúa Giêsu khi lập Bí tích Thánh Thể: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Sống yêu thương hiệp nhất chính là “chết cho nhau” và như thế là sống Thánh Thể. Sự sống đời đời bắt đầu từ đó.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con yêu mến bí tích Thánh Thể và cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết yêu mến anh em như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen. 
TIN TỨC
1-Ngày 20.6.2011, anh em Ban Caritas Gx. Chính Tòa, Gp Phan Thiết, đã tổ chức đưa 24 người bị cườm và mộng thịt vào Khoa mắt kĩ thuật cao Ngô Quyền, địa chỉ 76 - 78 Ngô Quyền - Phường 7 - Quận 5 – Tp Hồ Chí Minh để được phẫu thuật. Chương trình khám, mổ mắt từ thiện này được tài trợ bởi Hội Phanxicô Ái Hữu Hải Ngoại do Hội Têrêxa giới thiệu.
2-Ngày 26/6/2011, ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc sẽ làm lễ mãn khóa cho Khóa IX, trong đó có Thầy Giuse Trương Văn Hùng, thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Xin cộng đòan hiệp ý cầu nguyện cho Thầy.
3-Ngày 28/6/2011, tại trụ sở chính Dòng MTG Nha Trang, Tân Bình, Cam Ranh, có Thánh lễ và nghi thức vĩnh khấn của 3 nữ tu :
-         Maria Nguyễn Thị Trúc Linh
-         Anna Nguyễn Thị Thúy Vinh
-         Anna Nguyễn Thị Linh Hương
       Đây là những nữ tu đã phục vụ giáo xứ trong thời gian dài, cộng đoàn hãy hợp ý cầu nguyện cho các Dì.
PHỤNG VỤ
- Thứ tư: 29.06.2011. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Lễ trọng.
- Thứ sáu : 01.7.2011, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng. 
THÔNG BÁO
1.Vào lúc 4 giờ 40 sáng ngày 28/6/2011, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa sẽ cử hành thánh lễ giỗ lần thứ 19 cho Cha Phêrô – Maria Phạm Dương Thái, nguyên Chính Xứ, xin cộng đoàn thạm dự đông đảo để cầu nguyện cho Ngài.
2.Sáng 28/6, lúc 08 giờ, sẽ làm phép ghe tại Cảng Phan Thiết, đề nghị các chủ phương tiện tập trung ghe đúng giờ quy định.
3.Thứ Tư, ngày 29/6, lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, bổn mạng các lao động biển. Thánh lễ cử hành vào lúc 4 giờ 45’ sáng.
4. Lúc 9 giờ sáng ngày 29/6, tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết có Thánh lễ phong chức linh mục cho 11 thầy Phó tế do ĐGM Giuse chủ sự. Xin cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho các tiến chức.
5. Ngày thứ Sáu, 01/7/2011, chính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Giáo xứ Chính Tòa, mừng trọng thể vào Chúa Nhật 3/7. Xin cộng đoàn tham dự đông đủ 2 thánh lễ sáng.
6. Thứ Sáu 01/7 sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh nhân vào lúc 7 giờ sáng.
7. Thứ Bảy, 02/7/2011 vào lúc 4 giờ 45 sáng, lễ Tạ ơn của hai tân chức : GB. Nguyễn Trường Hải và Phêrô Nguyễn Văn Bình tại Nhà thờ Chính tòa. Mời HĐMV, các đoàn thể và cộng đoàn tham dự Thánh lễ, hiệp ý cầu nguyện cho các tân chức.
8. Ghế nhà thờ đã đóng xong. Chi phí hết 28.000.000 đ . Các ân nhân đã ủng hộ được 12.200.000 đ, còn thiếu 16.000.000 đ, xin cộng đoàn tiếp tục ủng hộ.
9. Những gia đình nghèo xin học bổng cho con và các học sinh xuất sắc, tiên tiến liên hệ khai tại các ban điều hành giáo họ.
          Điều kiện :
-         Cha Mẹ có tham gia đoàn thể
-         Các em có theo học các lớp giáo lý.
-         Gia đình không ngăn trở các bí tích.
    Đơn xin học bổng phải nộp trước ngày 20/7/2011 cho các ban điều hành giáo họ để tổng kết.
10. Số tiền đóng góp xây dựng trụ sở HĐGM Việt Nam của giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết tuần qua là 19.500.000đ, chưa đạt đến mức tối thiểu, tức 5000đ/người (mức đóng góp của một thiếu nhi). Xin anh chị em tiếp tục quảng đại giúp đỡ, đây là cơ hội hiếm có để góp phần xây dựng Trung Tâm Công Giáo.

HÂN HOAN CHÀO MỪNG
LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
01/7/2011


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét