CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ QUỸ GIÁNG SINH 2010

STT HỌ VÀ TÊN GIÁO HỌ SỐ TIỀN
1. Nguyễn Thế Vinh KS Hải Vân 3.000.000 $
2. Nguyễn Văn Hùng Vinh Thủy 700.000 $
3. Nguyễn Thị Lan Vinh Thủy 200.000 $
4. Nguyễn Thị Trang Phong Nẫm 200.000 $
5. Một số ân nhân 2.700.000 $
6. Nguyễn Thị Kế Mỹ 1.000.000 $
7. Nguyễn Thị Vang Mỹ 500.000 $
8. Nguyễn Huy Thông Thụy Sĩ 200 USD
9. Anh Tần Úc 200 USD
10. Nguyễn Thị Yên Sài Gòn 500.000 $
11. VLXD Đức Tuấn 300.000 $
12. Phan Sinh GX.Chính Toà 500.000 $
13. Lêgio GX.Chính Toà 200.000 $
14. Lao Dộng Biển GX.Chính Toà 500.000 $
15. Lê Văn Ánh Anrê Trông 1.000.000 $
16. Nguyễn Duy Ánh Anrê Trông 500.000 $
17. Hoàng Ban Anrê Trông 500.000 $
18. Nguyễn Văn Bày Anrê Trông 200.000 $
19. Nguyễn Thanh Dũng Anrê Trông 500.000 $
20. Trần Hai Anrê Trông 500.000 $
21. Bùi Thị Hồng Anrê Trông 500.000 $
22. Nguyễn Ngọc Hùng Anrê Trông 300.000 $
23. Nguyễn Thị Kim Lan Anrê Trông 200.000 $
24. Nguyễn Lộc Anrê Trông 300.000 $
25. Lê Lý Anrê Trông 200.000 $
26. Lê Văn Minh Anrê Trông 1.000.000 $
27. Nguyễn Phương Anrê Trông 200.000 $
28. Lê Thí Anrê Trông 11.000.000 $
29. Nguyễn Ngọc Thu Anrê Trông 500.000 $
30. Tạ Thị Ngọc Thu Anrê Trông 500.000 $
31. Nguyễn Văn Tới Anrê Trông 500.000 $
32. Lê Văn Trung Anrê Trông 200.000 $
33. Lê Thị Bích Ximon Hòa 100.000 $
34. Nguyễn Văn Chỉ Ximon Hòa 1.000.000 $
35. Trần Văn Chính Ximon Hòa 500.000 $
36. Nguyễn Thị Đồng Ximon Hòa 200.000 $
37. Nguyễn Văn Đức Ximon Hòa 500.000 $
38. Ngô Thanh Đức Ximon Hòa 200.000 $
39. Nguyễn Được Ximon Hòa 300.000 $
40. Lê Thị Mỹ Hạnh Ximon Hòa 200.000 $
41. Nguyễn Thị Hoàng Ximon Hòa 1.000.000 $
42. Nguyễn Thị Hợi Ximon Hòa 4.000.000 $
43. Lê Minh Hồng (Tý) Ximon Hòa 500.000 $
44. Nguyễn Thị Ngọc Hương Ximon Hòa 1.000.000 $
45. Nguyễn Thế Huy Ximon Hòa 500.000 $
46. Đỗ Ngọc Khanh Ximon Hòa 1.500.000 $
47. Hoàng Kính Ximon Hòa 100.000 $
48. Tôn Văn Lượng Ximon Hòa 1.000.000 $
49. Hoàng Minh Ximon Hòa 200.000 $
50. Nguyễn Thị Phương Ximon Hòa 300.000 $
51. Nguyễn Thị Quả Ximon Hòa 200.000 $
52. Phan Văn Quang Ximon Hòa 1.000.000 $
53. Mac Thị Quý (chị Báu) Ximon Hòa 500.000 $
54. Lê Quý Ximon Hòa 500.000 $
55. Trần Thị Thiết Ximon Hòa 200.000 $
56. Trần Tuấn Ximon Hòa 100.000 $
57. Nguyễn Thanh Trúc Ximon Hòa 400.000 $
58. Lê Văn Bá Giuse Thị 500.000 $
59. Nguyễn Quang Dũng Giuse Thị 500.000 $
60. Lê Tương Trường Hải Giuse Thị 3.000.000 $
61. Nguyến Tiến Hiếu Giuse Thị 300.000 $
62. Trần Thái Hoàng Giuse Thị 1.000.000 $
63. Nguyễn Văn Hoàng Giuse Thị 100.000 $
64. Bùi Văn Hoàng Giuse Thị 500.000 $
65. Võ Văn Lợi Giuse Thị 500.000 $
66. Vũ Đình Mông Giuse Thị 500.000 $
67. Võ Thị Hằng Nga Giuse Thị 300.000 $
68. Nguyễn Thành Ngọc Giuse Thị 1.000.000 $
69. Nguyễn Văn Phước Giuse Thị 500.000 $
70. Phùng Duy Thanh Giuse Thị 500.000 $
71. Nguyễn Tất Thành Giuse Thị 2.000.000 $
72. Võ Nguyễn Toàn Giuse Thị 500.000 $
73. Võ Quang La Vang Giuse Thị 200.000 $
74. Nguyễn Văn Dũng Mt.Phượng 400.000 $
75. Bùi Hùng Dũng Mt.Phượng 500.000 $
76. Nguyễn Thị Duyên Mt.Phượng 500.000 $
77. Nguyễn Thị Đông (Hải) Mt.Phượng 2.000.000 $
78. Phù Thị Nguyệt Hà Mt.Phượng 1.000.000 $
79. Huỳnh Văn Huệ Mt.Phượng 700.000 $
80. Nguyễn Thị Kính Mt.Phượng 200.000 $
81. Nguyễn Thị Na Mt.Phượng 200.000 $
82. Trần Thị Oanh Mt.Phượng 300.000 $
83. Mai Văn Phụng Mt.Phượng 400.000 $
84. Nguyễn Thành Phương Mt.Phượng 500.000 $
85. Trần Thị Sở Mt.Phượng 500.000 $
86. Trần Văn Tới Mt.Phượng 500.000 $
87. Đỗ Thị Kim Yến Mt.Phượng 200.000 $
88. Hứa Thị Anh Anrê K.Thông 500.000 $
89. Nguyễn Thị Dẫn Anrê K.Thông 500.000 $
90. Nguyễn Thị Ngọc Điệp Anrê K.Thông 3.000.000 $
91. Đinh Tiên Hoàng Anrê K.Thông 500.000 $
92. Huỳnh Văn Hiển Anrê K.Thông 5.500.000 $
93. Đặng Minh Khâm Anrê K.Thông 200.000 $
94. Huỳnh Long Anrê K.Thông 500.000 $
95. Võ Văn Nghĩa Anrê K.Thông 1.000.000 $
96. Võ Thị Bạch Nhật Anrê K.Thông 200.000 $
97. Nguyễn Hoài Vũ (T.Phát) Anrê K.Thông 1.000.000 $
98. Nguyễn Huy Thái Anrê K.Thông 200.000 $
99. Nguyễn Thị Thủy Anrê K.Thông 1.000.000 $
Tổng cộng 78.800.000$
và 400 USD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét