CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 279

                                 
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH
                  Ngày 04-01-2015
              LỜI CHÚA : Mt 2, 1-12
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
Suy Niệm:
Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ tiến về hang Bêlem. Trong niềm hân hoan, họ mong gặp được vị vua Do Thái mới sinh để triều bái Người.
Cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Ðức Giêsu vẫn là ánh sao lạ, đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta phải lao đao lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, xưa Cha đã dùng ánh sao lạ mà dẫn ba vua đến Bê lem bái thờ con Cha. Hôm nay xin Cha khơi dậy nơi tâm hồn chúng con khao khát tìm gặp được ánh sao lạ, là Ðức Giêsu con Cha, để chúng con bước đi theo Ngài về bên Cha trong an bình và niềm vui. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
TIN TỨC                                          
  KỶ NIỆM 25 NĂM HÔN PHỐI
Vào lúc 5g00 sáng ngày 28-12-2014, cha Phaolô Hồ Phi Chỉnh, thuộc tu đoàn Bác Ái Xã Hội, đã cử hành Lễ Thánh Gia và cùng cộng đoàn cầu nguyện cho tám gia đình kỷ niệm ngân khánh hôn phối tại Nhà Thờ Chính Tòa. Trong ngày Lễ Thánh Gia, Giáo Hội mời gọi mọi người kitô hữu lưu tâm đến đời sống của các gia đình trong xã hội hôm nay, nhất là khi mà nạn bạo hành gia đình, ly dị,…, ngày càng phổ biến tràn lan, thì các gia đình kitô hữu cần phải biết noi gương Thánh Gia sống thanh bần, chung thủy với nhau trong tình yêu Chúa.
Đối với các gia đình hôm nay kỷ niệm ngân khánh hôn phối, đây là dịp để tạ ơn Chúa đã gìn giữ cho các gia đình được bình an cho đến giây phút hiện tại. Xin Chúa luôn hiện diện và ban ơn, để các gia đình được mãi chung thủy và hạnh phúc.
LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN
Vào lúc 9g00 sáng ngày 1.1.2015, ĐGM giáo phận đã chủ tế Thánh lễ đại trào mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn Mạng Giáo Phận tại Nhà Thờ Chính Tòa; cùng đồng tế có cha niên trưởng, cha giám đốc Chủng Viện Nicôla, quý cha hạt trưởng, quý cha trong giáo phận. Có đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, hội đồng mục vụ, các giới đoàn và cộng đoàn cùng chung lời tạ ơn.
Trong bài giảng, Đức cha  chia sẻ với cộng đoàn những định hướng mục vụ qua “Thư Mục Vụ năm 2015”. Theo chương trình “Tân phúc-âm-hóa đời sống” của Giáo hội Công giáo Việt Nam, năm nay 2015, chúng ta hướng tới “các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”. Theo sách Tông đồ Công vụ 2,42: cộng đoàn tín hữu thuở ban đầu được sinh động hóa bằng việc phụng vụ, việc lắng nghe Lời Chúa và việc thể hiện tình hiệp thông, ngài gợi lên 3 định hướng mục vụ về cộng đoàn giáo xứ và có thể áp dụng cho cộng đoàn sống đời thánh hiến với những thích ứng cần thiết: 1. Giáo xứ là cộng đoàn phụng vụ; 2. Giáo xứ là cộng đoàn Lời Chúa; 3. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông.
Trước các thánh lễ Chúa nhật đầu tháng 1-2015, cộng đoàn sẽ được nghe toàn văn bài giảng này cũng là thư Mục Vụ đầu năm 2015 của ĐGM giáp phận.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Nguyễn Công Hùng, tân tòng, ở Sài Gòn và chị Têrêxa Lê Thanh Phương, con ông Phêrô Lê Văn Phước, ở gh. Anrê Trông, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 sáng ngày 03-01-2015. Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.

TỔNG KẾT SINH HOẠT GIÁO XỨ NĂM 2014
1.     Nhân sự:
Gh Mt Gẫm:43 gia đình, 125 giáo dân, 01 gia đình rối có thể gỡ được
 Gh Mt Phượng: 141 gia đình, 424 giáo dân. 03 gia đình ly dị, 02 gia đình rối không thể gỡ, 04 gia đình rối có thể gỡ.
Gh Giuse Thị: 161 gia đình, 539 giáo dân. 04 gia đình ly dị,  02 gia
đình rối không thể gỡ, 04 gia đình rối có thể gỡ.
Gh Anrê Trông: 284 gia đình, 1.025 giáo dân. 02 gia đình ly dị, 02 gia đình rối không thể gỡ, 08 gia đình rối có thể gỡ.
Gh A. Kim Thông:  324 gia đình,  1.041giáo dân.  03 gia đình ly dị, 04 gia đình rối không thể gỡ, 10 gia đình rối có thể gỡ.
Gh Ximon Hòa: 365 gia đình, 1.105 giáo dân. 02 gia đình ly dị, 16 gia đình rối không thể gỡ, 17 gia đình rối có thể gỡ.
 Tổng số giáo dân: 1.318 gia đình, 4.169 giáo dân, 14 gia đình ly dị, 26 gia đình rối không thể gỡ, 44 gia đình rối có thể gở.
      Trong tháng 4, giáo dân bầu  BTV HĐMVGX nhiệm kỳ 1014-2018, 3 vị cũ được bầu lại, thêm 2 vị mới.
 2. Bí Tích: Rửa tội: 158, gồm: 99 trẻ em và 59 người lớn. Rước lễ lần đầu: 78. Thêm Sức: 57. Xức dầu: 18. Hôn phối: 63 đôi: chuẩn khác đạo: 02, gỡ rối: 09.
     Trong năm Tân Phúc Âm Hóa gia đình, cha chánh xứ đã đến thăm được gần 1.000 gia đình, nhắc nhở việc sống đạo, bài trừ các tệ nạn xã hội, tìm cách gỡ rối và hợp thức hóa hôn phối: xin phép chuẩn cho 02 gia đình, gở rối được 09 gia đình.
  3. Cơ sở vật chất: đầu tháng 6, giáo xứ đã hoàn thành công trình xây dựng nhà thờ, nhà xứ giáo họ Mt Gẫm, Tiến Thành. Trong tháng 7, giáo xứ đã xây tặng 10 nhà vệ sinh cho các gia đình chưa có. Trong tháng 11, giáo xứ đã đổ bêtông tân trang sân nhà thờ.
THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ họp vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 05-01-2015 ; và mời anh em gia trưởng họp lúc 7g30 tối thứ tư ngày 07-01-2015.
2. Tuần trước giáo xứ có thông báo CN ngày 4-1-2015 các em sẽ nghỉ học giáo lý vì có cuộc họp mặt của Ban Loan Báo Tin Mừng tại nhà thờ Chính Tòa, nhưng nay cuộc họp mặt đó đã được hoãn lại, nên CN 4-1-2014 các em sẽ học giáo lý như thường lệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét