CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 181


CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - C
17-02-2013

LỜI CHÚA: Lc 4, 1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa".
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!" Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
Suy Niệm:
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống? Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần, nhưng đồng thời cũng là thời ma quỷ lộng hành, vùng vẫy. Sống giữa văn minh tiến bộ của khoa học, chúng ta bị biết bao nhiêu cám dỗ. Chúng ta sẽ chiến đấu bằng cách nào? Ðức Giêsu đã dùng Lời Chúa, dùng tôn ý Thiên Chúa Cha làm lý tưởng để chiên đấu. Chúng ta sẽ lấy lý tưởng nào cho cuộc chiến của mình?
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thắng ma quỷ không phải bằng quyền năng, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu. Chính nhờ động lực yêu mến Thiên Chúa Cha, Chúa đã thi hành ý Chúa Cha cách trọn vẹn.
Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con cũng biết yêu mến Cha và dùng lời Cha như kim chỉ nam, như khí cụ chiến đấu mỗi ngày trong cuộc sống. Cùng với Chúa và trong Chúa, chúng con chắc chắn giữ được lòng trung tín đến cùng. Amen.
PHỤNG VỤ

-          Thứ Sáu, ngày 22/02: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
 45- Hỏi : Phải chăng luật tự nhiên và vũ trụ tự nhiên cũng đều là tạo vật của Thiên Chúa ?
Thưa : Đúng, các luật tự nhiên và trật tự tự nhiên đều là thành phần trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
46- Hỏi : Tại sao sách Sáng Thế lại nói Tạo dựng là « công việc của 6 ngày » ?
Thưa : Tuần lễ làm việc kết thúc với một ngày nghỉ là biểu tượng diễn tả công trình tạo dựng tốt đẹp và trật tự khôn ngoan lạ lùng như thế nào.
47- Hỏi : Tại sao Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy ?
Thưa : Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy diễn tả sự hoàn tất của công trình tạo dựng mà điều đó vượt quá khả năng con người.
48- Hỏi : Vì sao Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ ?
Thưa : Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ để biểu lộ vinh quang của Ngài. Nhờ đó mọi thụ tạo được dự phần vào sự tốt lành của Ngài.
TIN TỨC
HỌP MẶT SINH VIÊN HỌC SINH
Tối thứ bảy ngày 09.02.2013 (29 Tết), lúc 19g30, Cha Phụ Tá 1 và Ô. PCT HĐMVGX đã tham dự buổi họp mặt với các em sinh viên học sinh trong giáo xứ. Phần lớn các em là những sinh viên đi học xa nhà, và các em học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào môi trường sinh viên. Đây là tương lai của Giáo Hội và xã hội, rất cần sự quan tâm của gia đình cũng như giáo xứ, để động viên các em tích cực hơn trong việc học tập, cũng như sống đức tin vững mạnh trong môi trường sinh viên.
THÁNH LỄ TẤT NIÊN
Vào lúc 21g00 thứ bảy ngày 09.02.2013 (29 Tết), Cha Phụ Tá 1 đã chủ tế thánh lễ  tất niên với  đông đảo giáo dân tham dự. Sau thánh lễ, cha Chánh xứ, 2 cha Phụ tá, đại diện tu sĩ nam nữ, HĐMVGX, từng gia đình tuần tự lên hái lộc Lời Chúa như kim chỉ nam cho đời sống đức tin của các thành viên trong mỗi gia đình của giáo xứ.
ĐGM GIÁO PHẬN  CHỦ TẾ THÁNH LỄ MINH NIÊN
Sáng Mồng Một Tết Quý Tỵ, Đức Cha Giuse đã dâng thánh lễ cầu bình an năm mới tại nhà thờ Chính Tòa. Cùng đồng tế có Cha Chánh Xứ và cha Phụ Tá 2. Trước lễ, ô. PCT HĐMVGX đại diện cho cộng đoàn đọc lời chào mừng, và dâng lẵng hoa chúc Tết Đức Cha và quý cha; các em thiếu nhi thể hiện vũ điệu mừng xuân. Trong bài giảng lễ, dựa vào bài Tin Mừng Matthêu đề cập đến thái độ tín thác vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, Đức Cha đã chia sẻ 3 ý với 3 chữ “lo”: Đừng lo toan vớ vẫn, viễn vông; đừng lo lắng thái quá và phải biết lo liệu sống đức tin của mình.
CÁC CHA CHÚC TẾT QUÝ VỊ TRONG HĐMVGX
Sáng Mồng Một Tết, cha Chánh Xứ và cha Phụ Tá 2 đã đến thăm và chúc mừng năm mới cho quý Dì cộng đoàn Kitô Vua MTG/NT đang phục vụ tại giáo xứ. Chiều Mồng Một Tết, cha Chánh xứ và 2 cha Phụ tá đã đến thăm và chúc mừng năm mới cho gia đình của các vị trong ban Thường Vụ. Sáng Mồng Hai, 3 cha tiếp tục chia nhau đi thăm và chúc mừng năm mới cho các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể.
LỄ CHÚC THỌ CHO CÁC CỤ CAO NIÊN
Chiều mồng hai Tết, cộng đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ mừng tuổi, chúc thọ cho 53 cụ ông cụ bà từ 75t trở lên. Sau thánh lễ, Bà PCT HĐMVGX đã dâng lời mừng tuổi, chúc thọ rồi tặng quà cho các cụ.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
-          Ông cố Gioakim Tạ Tình, 85t, thân phụ của cha Giacôbê Tạ Chúc, đã qua đời ngày 11-02-2013, nhằm mồng hai Tết Quý Tỵ. Thánh lễ An táng được cử hành vào sáng ngày thứ năm 14-02-2013 tại giáo xứ Gio Linh, do Đc Giuse chủ sự. Cùng đồng tế có khoảng 60 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự lễ an táng, giáo xứ Chính tòa gồm có cha Chính xứ, hai cha Phụ tá, đại diện quý Dì cộng đoàn Kitô Vua và Tổ Ấm Huynh Đệ, cùng đại diện HĐMVGX. Cha Giacôbê Tạ Chúc hiện đang quản xứ Gia An, hạt Đức Tánh, trước đó, phục vụ tại gx Chính Tòa trong vai trò lm phụ tá từ 2005-2006.
-          Em Mathêu Phạm Tấn Hoài 17t, con ô. Phaolô Phạm Văn La, gh Anrê Kim Thông, đã chết vì tai nạn giao thông ngày 15.2.2013 tại PhanThiết. Sau lễ I CN 17.02.2013, sẽ di quan đến nhà thờ để cử hành nghi thức từ biệt, rồi đưa đi an táng tại nghĩa trang gx Vinh An. Giáo xứ chia buồn cùng tang gia và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Máthêu.
THÔNG BÁO
1.     Các lớp giáo lý sẽ bắt đầu học lại vào sáng Chúa Nhật, ngày 17.02.2013. Vì tất cả các lớp giáo lý đều học từ 8g30 đến 9g15 nên phải sắp xếp lại các phòng cho phù hợp. Do đó, các em thiếu nhi xem Thời Khóa Biểu để vào đúng phòng học của mình.
2.     Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: 1 ân nhân: 10.000.000$, anh Phong và anh Thiện  ở Mỹ: 300USD, 1 em thiếu nhi: 150.000$, 1 ân nhân gh Giuse Thị: 300.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$; 1 ân nhân gh Giuse Thị: 1.000.000$.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét