CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 132


CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B
11-3-2012
LỜI CHÚA: Ga 2, 13-25
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".
Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.
Suy Niệm:
Với những lời giảng dạy kèm theo những phép lạ Ðức Giêsu đã làm, nhiều người muốn tin vào Ngài. Nhưng bên cạnh đó lại có những người đòi hỏi nơi Chúa một dấu lạ nào đó để chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa thì họ mới tin. Họ không vì thiện chí kiếm tìm chân lý, mà chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Lòng họ đã ra chai đá.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, qua những phép lạ Chúa đã làm, có những người tin tưởng và yêu mến Chúa hơn, và cũng có những người bị vấp phạm. Họ vấp phạm vì họ quá đề cao ý riêng của mình.
Xin Chúa ban cho chúng con biết nhận ra ý Chúa trong những phép lạ của cuộc đời. Ước gì qua đó niềm tin yêu, phó thác của chúng con nơi Chúa sẽ được thăng tiến mãi mãi. Amen.
TIN TỨC
Loan báo Tin Mừng là liều thuốc chữa bệnh mù giáo lý
Sáng CN 04-3-2012, trong chuyến thăm mục vụ giáo xứ thánh Gioan La Salle, phía tây nam Rôma, Đức Thánh Cha (ĐTC) đã kêu gọi: “Tin Mừng phải được loan báo và thông truyền cho mọi người. Đó là liều thuộc hữu hiệu chữa bệnh mù giáo lý hiện nay”.
Trong thánh lễ, ĐTC đã nhắc lại rằng: “giáo xứ chính là nơi hết sức thuận tiện để sống đức tin, để thông truyền đức tin cho những người trong khu phố, cũng như để chống lại căn bệnh mù giáo lý là một trong những vấn đề quan trọng trong thời đại chúng ta. Bởi vì đây là nơi chúng ta nhận được ánh sáng của Thiên Chúa mà chính Đức Giêsu Kitô thông ban cho loài người chúng ta, để chúng ta cũng được sống trong ánh sáng”.
Gần đến thời điểm khai mạc “Năm Đức Tin” – từ ngày 11-10-2012 đến 24-10-2013  ĐTC mời gọi giáo xứ nắm lấy cơ hội này để “phát triển và củng cố những kinh nghiệm giáo lý về những chân lý cao cả của Đức Tin Kitô giáo” và cân nhắc các gia đình đừng quên rằng gia đình chính là nơi mà “đức tin đặt nền móng đầu tiên”.  (nguồn: Tuần Tin HĐGMVN số 10/2012).

Tổng kết đợt Tập Huấn và Tĩnh Huấn
cho Thư Ký HĐMV các giáo xứ và giáo họ
trong toàn giáo phận Phan Thiết.
Cha FX Phạm Quyền, phụ trách HĐMVGX giáo phận Phan Thiết, đã thực hiện 5 buổi tập huấn và tĩnh huấn tại 5 giáo hạt:
Ngày 1-3-2012: giáo hạt Đức Tánh:  tại giáo xứ Võ Đắt : 72 tham dự viện.
Ngày 3-3-2-12: giáo hạt Hàm Thuận Nam: tại giáo xứ Hiệp Đức: 12 tham dự viên.
Ngày 5-3-2012: giáo hạt Hàm Tân: tại giáo xứ Tân Lập: 75 tham dự viên.
Ngày 7-3-2012: giáo hạt Bắc Tuy: tại giáo xứ Long Hà: 14 tham dự viện.
Ngày 10-2-1012: giáo hạt Phan Thiết: tại giáo xứ Chính Tòa: 81 tham dự viên.
Tổng cộng cả 5 giáo hạt : 254 tham dự viên.
Mỗi buổi tập huấn khai mạc lúc 8g00 sáng. Trước tiên cha phụ trách giới thiệu “Bản Dự Thảo Quy Chế HĐMVGX” do UB Giáo Dân thuộc Hội Đồng Giám Mục VN vừa phát hành ngày 10-2-2012.
Sau đó cha hướng dẫn cho các tham dự viên về nhiệm vụ thư ký hội đồng mục vụ giáo xứ:
(1) Giúp phác thảo các chương trình sinh hoạt được giao phó, trình duyệt... và thực hiện các bản báo cáo trình linh mục chính xứ.
(2) Soạn thảo các chương trình, thống nhất với vị chủ tọa và giữ chương trình, đọc các văn thư, và ghi biên bản các phiên họp giáo xứ, hội đồng mục vụ giáo xứ và ban thường vụ [30].
(3) Thông tin, liên lạc văn thư, báo cáo các số liệu giáo xứ, thực hiện và lưu trử sổ sách giáo xứ, văn thư của giáo xứ.
(4) Phối hợp với các thư ký giáo họ về sổ gia đình Công Giáo, cập nhật những số liệu về giáo xứ.
(Trích điều 16, chương II: Dự thảo quy chế HĐMVGX của UB Giáo Dân trực thuộc HĐGMVN phát hành ngày 10-02-2012).
Đợt tập huấn này tập trung vào số 4 trong điều 16: phối hợp với các thư ký giáo họ về sổ gia đình Công giáo, cập nhật những số liệu về giáo xứ.
Phần học tập và trao đổi, giải đáp thắc mắc đến 10g00.
10g 30: cha phụ trách hướng dẫn tĩnh huấn theo Sứ Điệp mùa Chay năm 2012 của ĐGH Bênêđíctô XVI.
11g30 chầu MTC - Cơm trưa - Bế mạc.
THÔNG BÁO
Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình xây dựng: Cộng đoàn Kitô Vua thuộc Hội Dòng MTG Nha Trang đang phục vụ tại gx Chính Tòa: 3.000.000$; 1 ân nhân xin dấu tên: 5.000.000$; chị Nguyễn Thị Lợi, gh Ximon Hòa: 200 đôla Úc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét