CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ


LƯỢC SỬ GIÁO XỨ CHÍNH TÒAVào khoảng năm 1880, có một vị thừa sai người Pháp là cha Archimbaud Đức, cùng với một số giáo dân gốc Bình Định và Quảng Bình đến Phan Thiết sinh sống. Thọat đầu, cố Đức và giáo dân dựng lên một ngôi nhà nguyện thô sơ, mái lá vách tre, trên một khu đất nhỏ thuộc làng Lạc Đạo..

Năm 1890, cha Labiausse Sáng, chánh xứ 1905-1908, từ trần ngày 15-6-1941, cho xây dựng thánh đường bằng gạch lợp ngói, rộng rãi hơn, vì số giáo dân ngày một tăng thêm. Tiếp theo,  cha Masseron Ròng, chánh xứ 1908-1911, xây nhà xứ làm nơi ở cho các linh mục thừa sai Paris???. Cha P. Barré Thiên, chánh xứ 1920-1922, cha Ximon Chánh phụ tá 1919-1922.?

Năm 1941, cha Brugidou Báu (từ trần 27-6-1962, nay còn ngôi mộ của Ngài trong khuôn viên nhà thờ) về làm chánh xứ. Năm 1945, nhà thờ bị đốt cháy, cha Báu đi tù. Trong thời gian cha Báu ở tù, Tòa Giám Mục Sài Gòn cử cha F.X Trần Thanh Khâm ra phục vụ, từ tháng 5-1945 đến tháng 3-1946 (sau này là giám mục phụ tá Sài Gòn 1966-1976). Sau khi cha Báu được trả về, Ngài cho xây lại nhà thờ. Thời cố Báu làm chánh xứ 1941-1956, có cha Phaolô Võ Văn Chánh (sinh 1924 tại Thị Nghè, linh mục 1951 tại Sài Gòn, từ trần 26-7-2007), phụ tá 1953-1957. Cha Giuse Nguyễn Minh Chiếu là linh mục Việt Nam đầu tiên làm chánh xứ 1956-1958.

Từ 1880-1907, giáo xứ  thuộc giáo phận Đông Đàng Trong, nay là Giáo phận Qui Nhơn. Trong giai đoạn này,có 02 cha thuộc hội Thừa Sai Paris phục vụ.

Từ 1907-1957, giáo xứ thuộc giáo phận Tây Đàng Trong, nay là TGP Sài Gòn. Trong giai đọan này, có 3 cha thuộc hội Thừa Sai Paris và 1 cha Việt Nam làm chánh xứ, 2 cha Việt Nam phụ tá. Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phục vụ từ năm 1950-1957.

Thời cố Thommeret Thơm làm Chánh xứ 1958-1960, từ trần 31-8-1985 tại Pháp), có cha Lui Lê Văn Sinh (sinh 1931 tại Chợ Mới, Nha Trang, linh mục 1959, phụ tá 1959-1963, từ trần 03-8-2004 tại Nha Trang). Các cha cho mở rộng nhà thờ. Năm 1960, cố Victor Caillon Năng, (sinh 1906 tại Pháp, linh mục 1932, từ trần 15-4-1983 tại Pháp), là vị thừa sai cuối cùng làm chánh xứ đến năm 1968.
Năm 1964, cha Năng xây nhà xứ, tức là nhà vuông 1 tầng, được tân trang (2006) và sơn lại (2013), hiện đang được sử dụng làm phòng họp, văn phòng giáo xứ và phòng ở của 2 cha phụ tá, 4 phòng trên lầu dùng cho khách vãng lai. Thời cha Năng, có các cha: Phaolô Trần Sơn Bích (sinh 1928 tại Thanh Hóa, linh mục 1957 tại Pháp, từ trần ngày 15-10-2011 tại Sài Gòn, an táng tại nghĩa trang gx Lương Sơn, Nha Trang), phụ tá từ năm 1963-1964, cha Giuse Nguyễn Thanh Vân (sinh 1932 tại Thanh Hóa, linh mục 1963, tử nạn vì bom ngày 28-01-1973, an táng tại khuôn viên nhà thờ Gia An,) phụ tá từ năm 1963-1967, cha Antôn Vũ Ngọc Đăng (sinh 1937 tại Thanh Hóa, linh mục 1967 tại Huế), phụ tá từ năm 1967-1970. Năm 1968 Cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái (sinh 1931 tại Hà Tĩnh, linh mục 1963 tại Nha Trang, từ trần ngày 29-6-1992, an táng tại giáo họ Lộc Giang, giáo xứ Tân Hội, Hà Tĩnh) về làm chánh xứ, các cha Phêrô Bùi Duy Nghiệp (sinh 1941 tại Nha Trang, linh mục 1969 tại Đà Nẵng), phụ tá từ 1969-1970, cha F. Atxidi Nguyễn Cao Cầu (sinh 1942, tại gx Tầm Hưng, linh mục 1970 tại Tha La, Tây Ninh, từ trần ngày 2-6-1991, an táng tại Tầm Hưng), phụ tá từ 1970-1972.
Năm 1972, cha Giuse Nguyễn Viết Cư (sinh năm 1917 tại Hòa Ninh, Quảng Bình, linh mục 1950 tại Huế), tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật và dân luật ở Rôma, về làm chánh xứ. Tân linh mục Gioan Nguyễn Văn Hảo (sinh 1944 tại Quảng Bình, linh mục 1972 tại Nha Trang), phụ tá từ năm 1972-1974. Tân linh mục Augútinô Nguyễn Văn Lạc (sinh 1947 tại Tầm Hưng, linh mục 1974 tại Nha Trang) phụ tá từ năm 1974-1975. Tân linh mục F.X Đinh Tiên Đường (sinh năm 1945 tại Nghệ An, linh mục 1975 tại Sài Gòn) phụ tá từ năm 1975-1986.

Từ 1957-1975, giáo xứ thuộc giáo phận Nha Trang. Trong giai đọan này, có 2 cha thuộc hội Thừa Sai Paris và 2 cha Việt Nam làm chánh xứ, 8 cha Việt Nam phụ tá. Các nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo phục vụ từ năm 1957-1970.

Từ 1975 đến nay, giáo xứ thuộc giáo phận Phan Thiết.

Ngày 30-01-1975, Tòa Thánh thiết lập địa phận Phan Thiết, nhà thờ giáo xứ trở thành nhà thờ Chính Tòa của giáo phận mới. Cha chánh xứ đương nhiệm Giuse Nguyễn Viết Cư được bổ nhiệm làm linh mục Tổng Đại Diện tiên khởi của tân giáo phận.

Ngày 20-5-1986, cha Giuse Nguyễn Viết Cư từ trần tại nhà xứ Chính Tòa, hưởng thọ 69 tuổi. Hài cốt được cải táng về trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa. Cha phụ tá F.X Đinh Tiên Đường làm quản nhiệm giáo xứ.

Ngày 14-02-1988, cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh (sinh 1930 tại Hòa Ninh, Quảng Bình, linh mục 1958 tại Pháp), tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý ở Pháp, về nhận nhiệm vụ chính xứ.

Ngày 3-4-1992, cha Huynh cùng với giáo phận và giáo xứ khởi công xây nhà thờ Chính Tòa mới, đến ngày 15-8-1993 thì khánh thành và cung hiến. Trong thời gian này, cha Huynh cũng xây thêm nhà giáo lý. Ngày 8-2-1997, cha Huynh được thuyên chuyển đi làm quản xứ Vinh Phú, rồi Rạng. Ngài về nhà hưu dưỡng linh mục Phan Thiết tháng 7-2008 và từ trần tại đây ngày 17-8-2008. Tân linh mục Phêrô Hoàng Văn Thinh (sinh 1949 tại Nghệ An, linh mục 1996 tại Phan Thiết) phụ tá từ 1996-1998.

Ngày 25-02-1997, cha G.B Trương Văn Hiếu (sinh 1922 tại Nghệ An, linh mục 1956 tại Sài Gòn) làm chánh xứ, đến tháng 10 năm 2005 về nhà hưu dưỡng giáo phận Phan Thiết, từ trần ngày 21-5-2011 tại đây. Tân linh mục F.X Nguyễn Quang Minh (sinh 1966 tại giáo xứ Thanh Hải, Phan Thiết, linh mục 1998), phụ tá từ năm 1998-2005, linh mục Giacôbê Tạ Chúc (sinh 1968 tại Quảng Trị, linh mục 2004 tại Phan Thiết) phụ tá từ 2005-2006.

Ngày 18-10-2005, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu (sinh 1949 tại Nghệ An, linh mục 1991 tại Phan Thiết), mới du học ở Pháp về, được bổ nhiệm làm chánh xứ, và từ mùa hè 2007, kiêm quyền Hạt Trưởng giáo hạt Phan Thiết. Ngày 24-2-2008, cha Hữu được thuyên chuyển về làm Chưởng Ấn kiêm Chánh Văn Phòng tòa giám mục Phan Thiết.


Cha Hữu đã đại tu nhà xứ, làm hệ thống đường sạch đẹp trong giáo họ Anrê Trông (Bình Hải 1), lắp đặt nhà máy sản xuất nước sạch cho giáo xứ, đóng trần cung thánh. Tân linh mục Micae Cù Đức Trí (sinh năm 1972 tại giáo xứ Thanh Xuân, linh mục 2006 tại Phan Thiết) phụ tá từ 2006 đến 2009.

Ngày 27-02-2008 cha F.X Phạm Quyền (sinh 1943 tại Hà Tĩnh, linh mục 1972 tại Đà Lạt) được thuyên chuyển về làm chánh xứ và Hạt Trưởng hạt Phan Thiết. Tháng 4-2008, cha chánh xứ F.X Phạm Quyền tiếp tục làm đơn xin giao lại đất trường Anna.

Năm 2009, chia lại ranh giới các giáo họ Thánh Đường và Tam Hiệp, nhập hai giáo họ Đức Long và Tiến Lợi lại thành một giáo họ. Mỗi giáo họ nhận một vị thánh Tử Đạo VN làm bổn mạng để mừng kính hàng năm:  -  Anrê Nguyễn Kim Thông (Đức Long + Tiến Lợi) – Giuse Lê Đăng Thị (Đức Nghĩa) – Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Thánh Đường) – Anrê Trần Văn Trông (Bình Hải 1) – Ximon Phan Đắc Hòa (Bình Hải 2).

Tháng 5-2009, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định giao lại đất trường Anna.

Nhân dịp Đức cha Giuse cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Chính Tòa, Chúa nhật 06-9-2009, sau khi nhậm chức Giám Mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết ngày 3-9-2009, giáo xứ đã ra mắt bạn đọc BẢN TIN HÀNG TUẦN.

Cuối năm 2009 chỉnh trang lại cung thánh.

Sau 3 năm phụ tá, ngày 11-12-2009 cha Micae Cù Đức Trí được bổ nhiệm làm quản xứ tiên khởi giáo xứ Vũ Hòa, giáo hạt Đức Tánh.

Giữa tháng 12-2009, tân linh mục Phêrô Đào Thanh Khánh (sinh 1975 tại giáo xứ Vinh Phú, linh mục 2009 tại Phan Thiết) về làm phụ tá đến tháng 6-2011, đi du học tại Áo.

Mùa Chay năm 2010, bầu Ban Thường Vụ HĐMVGX: Chủ Tịch: Giuse Nguyễn Đức Thắng, PCT Nội Vụ: Anna Võ Thị Hằng Nga, PCT Ngoại vụ: Alêxis Đặng Minh Khâm,Thư Ký: Maria Trần Thị Bích Vân, Thủ Quỹ: Matta Nguyễn Thị Thảo.

Chúa nhật ngày 05-9-2010, kỷ niệm 01 năm Đức cha Giuse nhận giáo phận, Ban Truyền thông giáo xứ đã thiết kế trang thông tin giáo xứ: chinhtoaphanthiet.blogspot.com để phục vụ cách hữu hiệu hơn.

Tháng 6-2011 Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống ký quyết định phân chia ranh giới giữa giáo xứ Chính Tòa và chủng viện Nicôla. Sau nhiều tháng họp bàn kỹ lưỡng với HĐMVGX, ngày 15-10-2011, cha chánh xứ Phạm Quyền đã nạp đơn xin xây dựng nhà Mục Vụ.

Tân linh mục G.B Nguyễn Trường Hải, (sinh 1970 tại giáo xứ Tân Lý, Linh mục 2011 tại Phan Thiết), phụ tá từ tháng 8-2011 đến tháng 6-2012, được thuyên chuyển làm quản xứ Đồng Tiến, hạt Hàm Tân.


Đầu năm 2012, Tỉnh Bình Thuận đã cấp giấy chứng nhận  cho nhà thờ Chính Tòa  sử dụng khu đất, với diện tích 6.395m, cấp giấy phép xây dựng nhà Mục Vụ: 1 trệt và 1 lầu với diện tích xây dựng 1.600m. Ngày 14-5-2012 Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ tế thánh lễ đồng tế với cha Tổng Đại Diện, 5 cha hạt trưởng, một số cha trong hạt Phan Thiết, cùng các cha trước đây đã phục vụ giáo xứ Chính Tòa, làm phép viên đá cho nhà Mục Vụ. Ngày 16-5-2012 Cty Xây Dựng 386 khởi công đào móng xây dựng. Sau 6 tháng xây dựng, ngày 2-12-2012nhân ngày chầu lượt của giáo xứ, Đức  cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết và Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết đã cử hành nghi thức làm phép nhà Mục vụ.

Ngày 25-6-2012,  tân linh mục Phaolô Nguyễn Bá Huân, (sinh 1974 tại giáo xứ Thọ Tràng, linh mục 2012 tại Phan Thiết) và tân linh mục Gioan Maria Vianney Dương Nguyên Kha, (sinh năm 1978 tại giáo xứ Thanh Xuân, linh mục 2012 tại Phan Thiết) về làm phụ tá. Tháng 7-2013 cha Kha lên đường sang Mỹ du học.

Cuối năm 2013, xây lại cổng, tường rào trước nhà thờ, sơn lại cửa và tường nhà thờ.


    Ngày 9-12-2013, khởi công xây nhà thờ Tiến Thành, với diện tích xây dựng 400 m, tầng trệt làm nhà xứ, tầng lầu làm nhà thờ.


Sau 6 tháng thi công, ngày 10-6-2014, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ tế thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ, với 5 cha hạt trưởng và quý cha trước đây đã phục vụ cộng đoàn Tiến Thành.

Mùa Chay năm 2014, bầu Ban Thường Vụ HĐMVGX: Chủ Tịch: Giuse Nguyễn Đức Thắng, PCT Nội Vụ: Phêrô Phạm Công Đức, PCT Ngoại vụ: Alêxis Đặng Minh Khâm, Thư Ký: Augúttinô Võ Quang Công Bằng, Thủ Quỹ: Matta Nguyễn Thị Thảo.

Ngày 27-6-2014, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ, các thành viên của tân HĐMVGX nhiệm kỳ 2014-2018 tuyên thệ, nhận Bổ Nhiệm Thư.

Đầu năm 2015, cha Phaolô Nguyễn Bá Huân được bổ nhiệm đi làm quản xứ Thánh Mẫu. Cha Giuse Lê Văn Hiếu (sinh năm 1976 tại Quảng Nam, linh mục năm 2014 tại Phan Thiết) và cha G.B Trần Thái Quốc, (sinh năm 1981 tại giáo xứ Vinh Lưu, linh mục 2014 tại Phan Thiết) được bổ nhiệm về làm phụ tá. 

Tháng 2-2015, xây thêm tầng 2 trên nhà mục vụ: chiều dài 35m, chiều rộng 8m, diện tích 280m vuông, làm hội trường, có thể dung nạp được khoảng 400 người. Ngày 14-6-2015, lễ Thánh Tâm Chúa, tước hiệu Nhà thờ Chính Tòa, giáo xứ tổ chức Đại hội dân Chúa tại hội trường mới. 

Ông Alêxis Đặng Minh Khâm, PCT Ngoại vụ của HĐMVGX bị bệnh, tình trạng sức khoẻ yếu, không thể tiếp tục phục vụ được. Trong phiên họp hàng tháng ngày 20-9-2015, HĐMVGX đã bầu ông Anrê Nguyễn Văn Báu, Uỷ viên Phụng vụ, thay cho ông Khâm trong nhiệm vụ PCT Ngoại vụ, kiêm Uỷ viên Phụng vụ. Và Ô. Khâm từ trần ngày 12 tháng 10 năm 2015.

Trong Đại hội Dân Chúa, ngày 05 tháng 6 năm 2016, giáo xứ đã quyết định chia giáo họ Anrê Kim Thông thành hai:  gh. Giuse Nguyễn Văn Lựu, trong phạm vi xã Tiến Lợi và thôn Tiến An xã Tiến Thành, gồm 93 gia đình, với 305 giáo dân. Như vậy, gh Anrê Kim Thông chỉ còn trong phạm vi P. Đức Long, với 247 gia đình và 698 giáo dân. Ban Điều Hành giáo họ Giuse Lựu gồm: Anh Phêrô Nguyễn Huy Thái (Sắt Huy Thái) 204 Trần Quý Cáp, Tiến Lợi, anh Phaolô Đồng Đắc Tám, 401 Trần Quý Cáp, Tiến Lợi, và anh GB. Phạm Văn Khanh (Đá Mài Tứ Phương) Tiến Phú, Tiến Lợi.

Cuối tháng 7 năm 2016, cha Giuse Lê Văn Hiếu được thuyên chuyển đến phụ tá giáo xứ Vinh Lưu, cha G.B Trần Thái Quốc được thuyên chuyển đến phụ tá giáo xứ Vinh Thanh.

Đầu tháng 8 năm 2016, hai cha Augúttinô Nguyễn Công Trứ, (sinh năm 1979 tại giáo xứ Kim Ngọc, linh mục 2014 tại Phan Thiết) và cha Phêrô Nguyễn Anh Tuấn, (sinh năm 1982 tại giáo xứ Vinh Phú, linh mục 2014 tại Phan Thiết), được chuyển về làm phụ tá.

Giữa năm 2017, giáo xứ đã mua sắm mới hệ thống âm thanh nhà thờ.

Cuối tháng 7 năm 2017, cha Augúttinô Nguyễn Công Trứ rời giáo xứ đi làm giám quản giáo xứ Vinh Hưng.

Trung tuần tháng 8 năm 2017, cha Phêrô Trần Đình Dũng, (sinh năm 1983 tại giáo xứ Vũ Hòa, linh mục năm 2014) đến làm phụ tá. Đầu tháng 12 năm 2017, cha Dũng vào dòng Châu Sơn, Đơn Dương, Đà Lạt.

Đầu năm 2018, chỉnh trang đồi Đức Mẹ và xây thêm nhà vệ sinh trong sân để xe.

Ô. Phêrô Phạm Công Đức, PCT HĐMVGX, sau nhiều năm phục vụ giáo xứ làm đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Trong phiên họp hàng tháng ngày 07/01/2018, HĐMVGX đã chấp thuận theo nguyện vọng của ông.

Ngày 22 - 5 - 2018, Đức Cha Tô-ma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết chuyển Cha Fx. Phạm Quyền về coi sóc giáo họ biệt lập Văn Thánh sau thời gian dài 10 năm phục vụ giáo xứ chính tòa Phan Thiết.

Ngày 24 - 5 - 2018, Cha Phêrô Võ Tấn Luật (sinh năm 1969 tại Lagi, Bình Thuận. LM năm 2002 tại Phan Thiết ) được chuyển từ giáo xứ Long Hương, hạt Bắc Tuy về làm chính xứ giáo xứ Chính Tòa và đảm nhiệm hạt trưởng Phan Thiết ngày 03 - 7 - 2018.

Giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết gồm các phường: Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, cùng khu phố 1,2,3 phường Đức Thắng, TP Phan Thiết. Nhà thờ Chính Tòa tọa lạc tại số 587 đường Trần Hưng Đạo, nhà xứ tại 2b đường Hàn Thuyên, P. Lạc Đạo.

Giáo xứ hiện nay (năm 2018) có 7 giáo họ:

1. Giáo họ Mátthêu Lê Văn Gẫm, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết: 49 gia đình, 142 giáo dân.  Lễ kính thánh bổn mạng ngày 11-5.

    2. Giáo họ Giuse Nguyễn Văn Lựu: xã Tiến Lợi và thôn Tiến An, Tiến Bình xã Tiến Thành, TP Phan Thiết:
108 gia đình, 343 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 02-5.

3. Giáo họ Matthêu Nguyễn Văn Phượng: KP 4 và 6 P. Lạc Đạo, TP Phan Thiết, trong khung đường Trần Hưng Đạo - Ngư ông - Pasteur - Ngô Sĩ Liên: 138 gia đình, 417 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 26-5.

4. Giáo họ Giuse Lê Đăng Thị: P. Đức Nghĩa,  Kp 1,2,3 P. Lạc Đạo, Kp 1,2,3 P. Đức Thắng: 183 gia đình, 552 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 24-10.

5. Giáo họ Anrê Nguyễn Kim Thông: P. Đức Long và xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, 259 gia đình, 780 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng 15-7.

6. Giáo họ Anrê Trần Văn Trông: Kp 5 P. Lạc Đạo, TP Phan Thiết, trong khung đường Hàn Thuyên - Ngư Ông - Pasteur: 308 gia đình, 1.027 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 28-11.

7. Giáo họ Ximon Phan Đắc Hòa : Kp 5 và 7 P. Lạc Đạo, TP Phan Thiết, trong khung đường Hàn Thuyên - Ngư Ông - Ngô Sĩ Liên : 349 gia đình, 1.117 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 10-12.

Từ khi thành lập giáo phận Phan Thiết đến nay (năm 2018), có 5 cha chánh xứ, 14 cha phụ tá phục vụ. Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phục vụ từ năm 1970 đến nay. Giữa năm 2016, hội dòng Phúc Âm Sự Sống đến phục vụ thường trực tại gh Matthêu Gẫm, Tiến Thành.

Hiện nay (năm 2018) giáo xứ có 1.394 gia đình, với 4.378 giáo dân.

Trải qua 133 năm, giáo xứ có 15 cha chánh xứ, 23 cha phụ tá đến phục vụ. Trong số đó, 12 cha chánh xứ và  5 cha phụ tá đã từ trần. Sau đây là một số cha có ngày, nơi từ trần và an táng:

1.  Cha Giuse Nguyễn Thanh Vân: phụ tá 1963-1967, từ trần ngày 28-01-1973, an táng tại khuôn viên nhà thờ giáo  xứ Gia An.

2.   Cha Lui Lê Văn Sinh: phụ tá 1959-1963, từ trần ngày 3-4-2004, an táng tại Nha Trang.

3.   Cha Vícto Caillon Năng: chánh xứ 1960-1968, từ trần ngày 15-4-1983 tại Pháp.

4.  Cha Giuse Nguyễn Viết Cư: chánh xứ 1972-1986, từ trần ngày 20-5-1986 tại giáo xứ Chính Tòa. Mộ phần trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa.

5.  Cha G.B Trương Văn Hiếu: chánh xứ 1997-2005, từ trần ngày 21-5-2011, an táng tại nghĩa trang linh mục ở giáo xứ Vinh An.

6.  Cha F.A Nguyễn Cao Cầu: phụ tá 1970-1972, từ trần ngày 02-6-1991, an táng tại nghĩa trang giáo xứ Tầm Hưng.

7. Cha Labiausse Sáng: chánh xứ 1905-1908, từ trần ngày 15-6-1941.

8. Cha Xiprianô Brugidou Báu: chánh xứ 1941-1957, từ trần ngày 27-6-1962. Mộ phần trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa.

9.  Cha P.M. Phạm Dương Thái: chánh xứ 1968-1972, từ trần ngày 29-6-1992, an táng  tại giáo họ Lộc Giang, giáo xứ Tân Hội, Hà Tĩnh.

10.  Cha Phaolô Võ Văn Chánh: phụ tá 1953-1957,  từ trần ngày 26-7-2007, an táng tại Mỹ Tho.

11. Cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh: chánh xứ 1988-1997, từ trần ngày 17-8-2008, an táng tại nghĩa trang linh mục ở giáo xứ Vinh An.

12. Cha Roger Thommeret Thơm: chánh xứ 1958-1960,  từ trần ngày 31-8-1985 tại Pháp.

13. Đức cha F.X Trần Thanh Khâm: chánh xứ 1945-1946, từ trần ngày 02-10-1976, an táng tại Sài Gòn.

14. Cha Phaolô Trần Sơn Bích: phụ tá 1963-1964, từ trần ngày 15-10-2011 tại Sài Gòn, an táng tại nghĩa trang gx Lương Sơn, Nha Trang.

Giáo xứ đóng góp cho giáo hội 03 Linh mục: một cha đang phục vụ tại Mỹ, hai cha tại giáo phận Phan Thiết, 01 chủng sinh, 10 nữ tu.

Giáo xứ xin tri ân quý cha, quý tu sĩ, các thành viên trong ban Quý chức, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, giáo họ, các đoàn thể, các ân nhân đã dày công xây dựng và phục vụ.

                                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét