CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

GIỚI THIỆUGiáo xứ Chinh Tòa Phan Thiết gồm các phường Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành cùng khu phố 1,2,3 phường Đức Thắng, TP Phan Thiết. Nhà thờ Chính Tòa tọa lạc tại số 587 đường Trần Hưng Đạo, nhà xứ tại 2b đường Hàn Thuyên, P. Lạc Đạo.

Năm 2009 chia lại ranh giới các giáo họ Thánh Đường và Tam Hiệp, nhập hai giáo họ Đức Long và Tiến Lợi lại thành một giáo họ. Mỗi giáo họ nhận một vị thánh Tử Đạo VN làm bổn mạng để mừng kính hàng năm. Cuối năm 2009 chỉnh trang lại cung thánh.

Tổng số giáo dân : 4119 trong 1245 gia đình (2012) chia ra làm 6 giáo họ:

1. Giáo họ Máthêu Lê Văn Gẫm, xã Tiến Thành : 36 gia đình, 112 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 11-5.

2. Giáo họ Máthêu Nguyễn Văn Phượng (Thánh Đường) : Kp 4 và 6 P. Lạc Đạo, trong khung đường Trần Hưng Đạo - Ngư Ông - Pasteur - Ngô Sĩ Liên : 127 gia đình, 397 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 26-5.

3. Giáo họ Giuse Lê Đăng Thị (Tam Hiệp): P. Đức Nghĩa, Kp 1,2,3 P. Lạc Đạo, Kp 1,2,3 P. Đức Thắng : 195 gia đình, 508 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 24-10.

4. Giáo họ Anrê Nguyễn Kim Thông (Đức Tiến) : P. Đức Long và xã Tiến Lợi, 276 gia đình, 876 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng 15-7.

5. Giáo họ Anrê Trần Văn Trông (Bình Hải I) : Kp 5 P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên - Ngư Ông - Pasteur : 286 gia đình, 1077 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 28-11.

6. Giáo họ Ximon Phan Đắc Hòa (Bình Hải II): Kp 5 và 7 P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên - Ngư Ông - Ngô Sĩ Liên : 325 gia đình, 1149 giáo dân. Lễ kính thánh bổn mạng ngày 10-12 .
Giáo xứ có 2 linh mục đang phục vụ ở nước ngoài,
1 linh mục đang phục vụ tại Giáo phận Phan Thiết.
1 đại chủng sinh đang tu học đại chủng viện Xuân Lộc,
4 nữ tu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét