CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

CÁC LỚP GIÁO LÝ

1/ GIÁO LÝ HÔN NHÂN ; DỰ TÒNG
Hằng năm có 2 khóa :
- Sau lễ Phục Sinh học đến tháng 10. Các dự tòng sẽ được rửa tội vào Chúa Nhật Truyền giáo.

- Sau lễ Các Thánh Nam Nữ học đến Tuần Thánh. Các dự tòng sẽ được rửa tội vảo đêm vọng Phục Sinh.
Các học viên hai lớp này sẽ học từ 7 giờ 15 đến 8 giờ tối thứ Ba và thứ Năm hằng tuần.

2/ GIÁO LÝ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU ; THÊM SỨC :

Các em học sau lễ Thiếu nhi Chúa Nhật hằng tuần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét